skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/02/2016

Saadikud nõuavad illegaalse lemmikloomade kaubandusega võitluse tõhustamist

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis ütlevad saadikud, et seoses illegaalse lemmikloomade kaubandusega, mida üha enam seostatakse organiseeritud kuritegevusega ja mis võib olla samuti ohuks inimeste tervisele, oleks vajalik tõhustada lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise andmete jagamist.

Kuigi paljudes liikmesriikides on olemas kohustuslikud lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise süsteemid, märgivad saadikud, et “esineb erinevusi selles osas, millist liiki teavet säilitatakse, millised loomad on identifitseerimis- ja registreerimisnõuetega hõlmatud ning milline on olemasoleva teabe haldamise tase.”

Nad kutsuvad neljapäeval vastu võetud resolutsioonis Euroopa Komisjoni üles tagama, et liikmesriikidel oleksid ühilduvad andmebaasid kasside ja koerte identifitseerimiseks ja kaaluma peaks ka selliseid andmebaase teiste lemmikloomade jaoks. Saadikud leiavad, et ühilduvad identifitseerimis- ja registreerimisnõuded koerte ja kasside puhul “vähendaksid dokumentide võltsimise ja ebaseadusliku kauplemise ulatust.”

Sellisest süsteemist oleks kasu ka haiguspuhangute allikateni jõudmise ning loomade kuritarvitamise ja muude loomade heaoluga seotud probleemidega tegelemise jaoks, lisavad nad.

Saadikud väljendavad samuti muret kasvava ebaseadusliku metsloomadega kauplemise pärast, keda peetakse siis lemmikloomadena. Nad rõhutavad, et metsloomade pidamine lemmikloomadena kahjustab märgatavalt nende loomade heaolu ja võib seada ohtu ka inimeste tervise ja ohutuse.

Seetõttu palutakse Euroopa Komisjonil võtta vastu jõulisi ja tulemuslikke meetmeid ebaseadusliku lemmikloomadega, sh lemmikloomadena peetavate metsloomadega kauplemisega võitluseks.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (25.02.2016)

Videosalvestis arutelust (04.02.2016)

Menetlusetapid

AV materjalid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu