skip to content
 

Vi hjälper dig att hitta den EU-information du söker

I Europahuset hittar du ett stort utbud av broschyrer och informationsmaterial från EU-kommissionen och Europaparlamentet. Hit kan du vända dig för att få information om EU och EU:s institutioner, om EU:s fördrag och om EU:s olika politikområden som t ex energi, klimat, transport och sysselsättning. Vi hjälper dig gärna att hitta den EU-information du söker på nätet.

Här kan du själv ladda ned publikationer från Europaparlamentets kontor samt beställa och ladda ned publikationer från EU-bookshop.

Här nedan kan du ladda ner en lättläst broschyr om hur arbetet i EU fungerar.