skip to content

En europeisk grön giv
Den europeiska gröna given och Agenda 2030: En hållbar framtid för Europa?
Datum: 
14/02/2020 - 14:00 - 16:00
Plats: 
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Den europeiska gröna given lanserades nyligen av Europeiska kommissionen som EU:s nya tillväxtstrategi, med syftet är att uppnå klimatneutralitet till år 2050. Det innebär både ökade satsningar på området och en fortsättning på det arbete som redan har påbörjats för att nå Parisavtalets målsättningar samt de 17 målen i FN:s Agenda 2030. Åtgärderna för att nå dessa globala mål ska komma från både privat och offentlig sektor.
Vid seminariet diskuteras EU:s arbete med hållbarhet och dess inverkan på europeiska företag, institutioner och medlemsstater, bland annat rörande hållbarhetsredovisning och hållbar finansiering.
Medverkande
Eva Lindström, Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige
Susanne Arvidsson, docent vid Lunds universitet
Mats Engström, seniorrådgivare vid Sieps
Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Moderator: Annika Ström Melin, journalist
Fredagen den 14 februari kl. 14.00–16.00 (registrering och kaffe från kl. 13.30)
Anmäl dig senast den 10 februari: engrongiv.confetti.events(link is external) 
Seminariet kommer att hållas på svenska och är kostnadsfritt. Får du förhinder, hör av dig i tid så att andra får plats. Seminariet kommer också att livesändas på EU-kommissionens facebooksida(link is external). 
Seminariet är ett samarrangemang mellan Sieps och EU-kommissionens representation i Sverige.