Кажете мнението си на Деня на Европа и бъдете чути

9 май 2021 г. е призив за действие: включете се и помогнете за оформянето на бъдещето на Европа!

Тази година на 9 май се отбелязват две важни събития: Денят на Европа и Конференцията за бъдещето на Европа, която Ви дава още по-голяма възможност да помогнете за оформянето на бъдещето на Европа. Съчетаването на тези две събития показва, че е необходима промяна повече от всякога и че е необходимо да обсъдим нашите предизвикателства, за да създадем по-добър дом за всички.

Денят на Европа отбелязва основаването на общността, която по-късно се превръща в Европейски съюз, докато Конференцията за бъдещето на Европа осигурява платформа, която да Ви помогне да напишете бъдещето на Европа. Където и да сте, Вашите глас и мнение са необходими, за да придвижат Европа към по-светло бъдеще.

Европейският парламент е Вашият вход към 9 май. Той е движещата сила на Европа към демократична промяна и Вашето място за срещи, където дори по време на пандемията, можем да се обединим в нашето многообразие и да вземем големите решения, необходими за подобряването на нашия дом.

#БъдещетоЕТвое

Какво се случва на 9 май?

Присъединете се към Европейския парламент и научете как Европа се обединява, за да създаде по-светло бъдеще

Вижте снимки от предишни издания на Деня на Европа

Повече от 70 години Денят на Европа ни дава възможност да се съберем заедно и да отпразнуваме това, което Европа означава за нас.

За по-устойчива Европа, днес

Всички дейности, организирани за отбелязването на Деня на Европа, са устойчиви и съобразени с целите на ООН за устойчиво развитие.