Tehdään yhdessä Eurooppa-päivästä kestävämpi

Tänä vuonna Euroopan parlamentti järjestää toukokuun 9. päivän tapahtumat tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti

Eurooppa-päivä sai vuonna 2021 tapahtuman kestävyyden hallintaa koskevan kansainvälisen ISO 20121 -sertifioinnin. Euroopan parlamentti pyrkii edelleen järjestämään päivän tapahtumat tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti ja vähentämään niiden ympäristövaikutusta eri tasoilla. Euroopan parlamentti pyrkii suunnittelemaan Eurooppa-päivän kaikki näkökohdat ekologisesti, erityisesti Brysselissä ja Strasbourgissa, kansalaiskeskeisen lähestymistavan mukaisesti. Se kannustaa myös kumppaneitaan kestävään toimintaan. Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, parlamentti on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja noudattaa ympäristöasioiden hallinta- auditointijärjestelmää sekä ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sertifiointia. Tutustu ohjelmaan. Tarjolla on erikielisiä tapahtumia, joista selviää, miten EU torjuu ilmastonmuutosta. Paikan päällä järjestetään monikielisyyttä koskevia tapahtumia. Saat lisätietoa lataamalla Eurooppa-päivän kestävän kehityksen politiikkaa koskeva asiakirjan.Euroopan parlamentti pyrkii suunnittelemaan toukokuun 9. päivän kaikki näkökohdat ekologisesti ja kansalaiskeskeisen lähestymistavan mukaisesti. Se kannustaa myös kumppaneitaan kestävään toimintaan. Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, parlamentti on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja noudattaa ympäristöasioiden hallinta- auditointijärjestelmää sekä ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sertifiointia. Saat lisätietoa lataamalla Eurooppa-päivän kestävän kehityksen politiikkaa koskeva asiakirjan.

Eurooppa-päivää koskeva kestävän kehityksen politiikka

Tapahtuman kestävyyden hallintaa koskeva kansainvälinen ISO 20121 -sertifiointi (EN)