Bí páirteach sa chomhrá ar Lá na hEorpa seo

Foghlaim faoi na rudaí atá ar siúl agus glac páirt sna himeachtaí atá ag tarlú ar líne agus i bpearsa ar fud na hEorpa timpeall an 9 Bealtaine.

Ar Lá na hEorpa, déantar ceiliúradh ar ghaiscí agus ar aontacht na hEorpa, agus déantar comóradh ar shíniú Dhearbhú Schuman ar an 9 Bealtaine 1950. Meastar gur cuireadh tús leis an Aontas Eorpach mar atá anois nuair a rinneadh an plean uaillmhianach seo chun síocháin fhadtéarmach a chinntiú san Eoraip tar éis an chogaidh. In 2022, tá an Eoraip fós aontaithe agus í ag obair ar son na síochána, rud a thugann tacaíocht do lucht na hEorpa ar fud an domhain.

I mí na Bealtaine seo, tugann Parlaimint na hEorpa cuireadh duit réimse leathan gníomhaíochtaí ar an láthair agus ar líne a dhéanamh ar fud Bhallstáit an Aontais, chomh maith leis na háiteanna ina bhfuil institiúidí an Aontais Eorpaigh lonnaithe; sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg. Agus Bliain Eorpach na hÓige 2022 ag tarraingt aird ar dhaoine óga na hEorpa agus ar ghuth na saoránach, beidh an 9 Bealtaine ina spás aontaithe chun daoine agus smaointe a thabhairt le chéile agus todhchaí níos fearr a chruthú don Eoraip a bheidh tairbheach do gach duine.

Foghlaim faoi na rudaí atá ar siúl agus glac páirt sna himeachtaí atá ag tarlú ar fud na hEorpa ar Lá na hEorpa seo!

#LánahEorpa

An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: féach ar an daonlathas faoi lán seoil

Faigh tuilleadh eolais faoin gcaoi a bhfuil daoine ag labhairt amach, is cuma cé hiad féin nó cá bhfuil cónaí orthu, trí pháirt a ghlacadh sa chéim nua spreagúil seo i ndaonlathas na hEorpa agus tionchar a imirt ar thodhchaí na hEorpa.

Grianghraif: Lá na hEorpa san am atá thart

Le níos mó ná 70 bliain anuas, le Lá na hEorpa, tá deis againn teacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar an gciall atá leis an Eoraip dúinne.

Ar mhaithe le hEoraip níos inbhuanaithe, inniu

Agus Lá na hEorpa á reáchtáil againn, gabhaimid orainn féin a áirithiú go mbeidh na gníomhaíochtaí ar fad inbhuanaithe agus go mbeidh siad ag teacht le Spriocanna na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe.