Cuir do thuairim chun tosaigh ar Lá na hEorpa

Gairm chun gnímh atá i Lá na hEorpa. Glac páirt ann agus déan todhchaí na hEorpa a mhúnlú.

An 9 Bealtaine i mbliana, déanfar Lá na hEorpa agus seoladh na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa a cheiliúradh. Tá deis níos fearr ná riamh agat todhchaí na hEorpa a mhúnlú! Anois níos mó ná riamh, is léir go bhfuil gá le hathruithe agus go gcaithfear na dúshláin atá romhainn a phlé chun Eoraip níos fearr a chruthú do chách.

Lé Lá na hEorpa, déantar comóradh ar Dhearbhú Schuman mar thús an tionscadail as ar fhás an tAontas Eorpach. Is í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa do dheis todhchaí na mór-roinne seo a mhúnlú. Is cuma cá bhfuil tú, braithfidh todhchaí na hEorpa ar do ghuth agus ar do thuairimí.

Agus í ina ceann feadhna ar athrú daonlathach san Eoraip, is láthair chruinnithe í Parlaimint na hEorpa duitse. Fiú i lár paindéime is féidir linn teacht le chéile – agus muid aontaithe ag an éagsúlacht – chun na cinntí móra a dhéanamh a bheidh ag teastáil chun an mhór-roinn seo againn a fheabhsú.

#IsLeatsaAnTodhchaí

Céard a bheidh ag titim amach an 9 Bealtaine?

Bí linn i bParlaimint na hEorpa agus foghlaim faoina bhfuil ar bun ag an Eoraip chun todhchaí níos fearr a chruthú

Grianghraif: Lá na hEorpa san am atá thart

Le níos mó ná 70 bliain anuas, le Lá na hEorpa, tá deis againn teacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar an gciall atá leis an Eoraip dúinne.

Ar mhaithe le hEoraip níos inbhuanaithe, inniu

Agus Lá na hEorpa á reáchtáil againn, gabhaimid orainn féin a áirithiú go mbeidh na gníomhaíochtaí ar fad inbhuanaithe agus go mbeidh siad ag teacht le Spriocanna na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe.