Bí páirteach i Lá na hEorpa 2023

Ar Lá na hEorpa, déantar ceiliúradh ar ghaiscí agus ar aontacht na hEorpa, agus déantar comóradh ar shíniú Dhearbhú Schuman an 9 Bealtaine 1950. Cuireadh tús leis an Aontas Eorpach mar atá anois nuair a rinneadh an plean uaillmhianach seo chun síocháin fhadtéarmach a chinntiú san Eoraip tar éis an chogaidh.

In 2023, tá an Eoraip ag seasamh le chéile chun dul i ngleic leis na ceisteanna is tábhachtaí lenár linn agus chun todhchaí níos fearr a chruthú do gach Eorpach. Is é seo ár ndaonlathas faoi lán seoil.

I mí na Bealtaine, tugann Parlaimint na hEorpa cuireadh duit páirt a ghlacadh i réimse leathan imeachtaí agus gníomhaíochtaí, ar an láthair agus ar líne, ar fud Bhallstáit an Aontais, agus i gceanncheathrúna Pharlaimint na hEorpa freisin; sa Bhruiséil an 6 Bealtaine agus in Strasbourg an 13 Bealtaine.

Cuir eolas ar a bhfuil ag tarlú agus bí páirteach sna himeachtaí, ar an láthair nó ar líne. Glac páirt i ngníomhaíochtaí agus díospóireachtaí agus bí páirteach i bpobal lecheile.eu.

Grúpa daoine agus bratach na hÚcráine á hiompar acu agus cailín óg le bratach an Aontais á caitheamh aici ar a droim