Ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim?

Déan tuilleadh a fhoghlaim maidir le Parlaimint na hEorpa agus bíodh cead cainte agat maidir le todhchaí na hEorpa

Bí ar an eolas faoi Bhliain Eorpach na hÓige.

Cuir do thuairimí in iúl! Is í 2022 Bliain Eorpach na hÓige, ag tabhairt aird ar thábhacht na n-óg san Eoraip maidir le todhchaí níos fearr a thógáil - todhchaí níos glaise, níos cuimsithí agus dhigiteach.

Dlúthpháirtíocht an Aontais leis an Úcráin

Tá an tAontas Eorpach agus a chomhpháirtithe idirnáisiúnta aontaithe agus ionsaí Putin á cháineadh acu, agus tá siad ag cur cúnamh láidir polaitiúil, airgeadais agus daonnúil ar fáil don Úcráin.

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Fóram nua poiblí atá ann ar mhaithe le díospóireacht oscailte, chuimsitheach, thrédhearcach agus struchtúrtha, chun deis a thabhairt do mhuintir na hEorpa plé a dhéanamh ar na ceisteanna atá tábhachtach dóibh.

lechéile.eu

Is pobal uile-Eorpach é lechéile.eu a spreagann rannpháirtíocht sa daonlathas. Lean le spiorad Lá na hEorpa agus cabhraigh linn todhchaí níos fearr a thógáil.

lechéile.eu

Bí páirteach sa phobal

Roinn do thuairimí faoin Eoraip linn.

Cé hiad feisirí na Parlaiminte agus céard a dhéanann siad?

Tá Parlaimint na hEorpa comhdhéanta de 705 fheisire arna dtoghadh go díreach. Déanann siad ionadaíocht do na saoránaigh ar an leibhéal Eorpach. Faigh tuilleadh amach faoina gcuid oibre agus faoi cé a dhéanann ionadaíocht duitse sa Pharlaimint.

Ceiliúradh ar Lá na hEorpa in institiúidí an Aontais Eorpaigh

Faigh amach faoi conas a dhéantar ceiliúradh ar Lá na hEorpa in institiúidí an Aontais Eorpaigh, agus faoi na himeachtaí a bheidh ar siúl agus conas bheith páirteach iontu.

Do ghuth a mhéadú agus tú páirteach i dtodhchaí na hEorpa

Tá Parlaimint na hEorpa ag caint go díreach le saoránaigh na hEorpa agus ag cabhrú chun todhchaí na hEorpa a thógáil leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa.

Síniú Dhearbhú Schuman

Céard atá i gceist le Dearbhú Schuman, cén fáth ar síníodh é agus cén tábhacht a bhaineann leis sa lá atá inniu ann? Téigh chuig an taispeántas ar líne chun 70 bliain Dhearbhú Schuman a chomóradh.

An bhfuil suim agat cuairt a thabhairt ar Pharlamint na hEorpa?

Táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat arís sa Bhruiséil, i Strasbourg nó sna hEispéiris Europa go luath, ach idir an dá linn, is féidir leat féachaint ar roinnt dár gcuid acmhainní ar líne anseo i gcónaí.

Faigh an nuacht is déanaí ó Pharlaimint na hEorpa

Ar shuíomh nuachta Pharlaimint na hEorpa tá na ceannlínte is déanaí le fáil chomh maith le seomra preasa d'iriseoirí.