Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil?

Cuir eolas breise ar Pharlaimint na hEorpa agus bí páirteach i múnlú thodhchaí na hEorpa

lecheile.eu

Is pobal idirnasctha é lecheile.eu, ina dtagann daoine ó gach cearn den Eoraip le chéile, ina roinneann siad eolas agus ina bhfoghlaimíonn siad scileanna nua. Le chéile, táimid ag obair chun an daonlathas Eorpach a chur chun cinn.

Glac páirt sa phobal.

lecheile.eu ar son an daonlathais

Glac páirt in EYE 2023

Beidh EYE2023 ar siúl an 9 agus 10 Meitheamh agus beidh gníomhaíochtaí ar an láthair agus gníomhaíochtaí hibrideacha i gceist in Strasbourg. Is féidir le duine ar bith atá idir 16 agus 30 bliain d’aois páirt a ghlacadh ann, ar bhonn aonair, nó mar chuid de ghrúpa.

Tá an tAontas ag tacú leis an Úcráin

Tá an tAontas Eorpach agus Parlaimint na hEorpa aontaithe faoi ionsaitheacht na Rúise a cáineadh, agus tá siad ag cur cúnamh láidir polaitiúil, airgeadais agus daonnúil ar fáil don Úcráin.

Cé hiad na Feisirí agus cad a dhéanann siad?

Tá 705 Fheisire thofa i bParlaimint na hEorpa. Déanann na daoine sin ionadaíocht ar son na saoránach ar leibhéal an Aontais. Foghlaim tuilleadh faoi na rudaí a dhéanann na Feisirí agus faoi na daoine a dhéanann ionadaíocht ort sa Pharlaimint.

Caith súil ar ghníomhaíochtaí ó na blianta roimhe seo

An raibh fiosracht ort riamh faoi na gníomhaíochtaí a bhí ar siúl ar Laethanta na hEorpa roimhe seo? Foghlaim faoin tslí a ndearnadh ceiliúradh ar an 9 Bealtaine roimhe seo

Ag ceiliúradh Lá na hEorpa in institiúidí an Aontais

Cuir eolas ar an tslí a ndéanann institiúidí an Aontais ceiliúradh ar an 9 Bealtaine, foghlaim tuilleadh faoina bhfuil ar siúl agus bí páirteach sa réimse leathan gníomhaíochtaí atá ar fáil.

Faigh amach faoi shíniú Dhearbhú Schuman

Cad é Dearbhú Schuman agus cén fáth go bhfuil sé fós ábhartha inniu? Féach ar an taispeántas ar líne de chomóradh 70 bliain Dhearbhú Schuman agus faigh freagraí ar na ceisteanna sin.

An spéis leat cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa?

Táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat sa Bhruiséil, in Strasbourg nó sna hionaid Europa Experience.

Coinnigh cothrom le dáta faoi imeachtaí Pharlaimint na hEorpa

Tá na ceannlínte is déanaí agus seomra preasa tiomnaithe d’iriseoirí ar shuíomh gréasáin nuachta Pharlaimint na hEorpa.