Dalyvaukite pokalbyje šią Europos dieną

Sužinokite, kas siūloma, ir internetu bei asmeniškai dalyvaukite visoje Europoje apie gegužės 9 d. vykstančiuose renginiuose.

Europos dieną iškilmingai minimi Europos laimėjimai ir vienybė ir prisimenama 1950 m. gegužės 9 d. pasirašyta Šumano deklaracija. Šis plataus užmojo planas, kuriuo siekta užtikrinti ilgalaikę taiką pokario Europoje, laikomas Europos Sąjungos pamatu. 2022 m. Europa toliau vieningai dirba taikos labui, visur teikdama paramą europiečiams.

Šią gegužę Europos Parlamentas kviečia jus dalyvauti įvairiausiuose internete ir vietoje rengiamuose renginiuose ES valstybėse narėse, taip pat ES institucijų darbo vietose Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre. 2022 m. Europos jaunimo metais atkreipiamas ypatingas dėmesys į Europos jaunimą ir Konferencija dėl Europos ateities suteikia galimybę geriau išgirsti piliečių nuomones, o gegužės 9 d. švenčiama Europos diena suteikia galimybę sutelkti žmones ir idėjas ir kurti geresnę ateitį Europai, dirbančiai kiekvienam iš mūsų.

Sužinokite, kas siūloma, ir internetu bei asmeniškai dalyvaukite visoje Europoje šią Europos dieną vykstančiuose renginiuose!

#Europosdiena

Konferencija dėl Europos ateities: stebėkite, kaip veikia demokratija

Sužinokite, kokias mintis reiškia įvairūs žmonės iš skirtingų šalių dalyvaudami šiame naujame Europos demokratijos etape ir kaip jie formuoja Europos ateitį.

Peržiūrėkite ankstesnių Europos dienų nuotraukas

Daugiau nei septyniasdešimt metų Europos diena mums suteikė galimybę susiburti ir pasidžiaugti tuo, ką mums reiškia Europa.

Už tvaresnę Europą šiandien

Europos dienos organizatoriai įsipareigoję užtikrinti, kad visa veikla būtų tvari ir suderinta su JT tvaraus vystymosi tikslais.