Ħu sehem fil-konverżazzjoni f'Jum l-Ewropa

Esplora x'qed jiġi offrut u ngħaqqad fl-avvenimenti li qed isiru online u wiċċ imb' wiċċ madwar l-Ewropa fid-9 ta' Mejju.

Jum l-Ewropa jiċċelebra l-kisbiet u l-unità tal-Ewropa u jikkommemora l-iffirmar tad-Dikjarazzjoni ta' Schuman fid-9 ta' Mejju 1950. Dan il-pjan ambizzjuż biex tiġi żgurata l-paċi għal żmien twil fl-Ewropa wara l-gwerra huwa kkunsidrat bħala l-bidu ta' dik li llum hija l-Unjoni Ewropea. Fl-2022 l-Ewropa tibqa' magħquda fil-ħidma għall-paċi, filwaqt li tipprovdi appoġġ lill-Ewropej kullimkien.

F'Mejju l-Parlament Ewropew qed jistiednek għal firxa wiesgħa ta' attivitajiet online kif ukoll fuq il-post madwar l-Istati Membri tal-UE, kif ukoll fid-dar tal-istituzzjonijiet tal-UE ġo Brussell, il-Lussemburgu u Strażburgu. Peress li l-2022 hija s-Sena Ewropea għaż-Żgħażagħ li titfa' dawl fuq iż-żgħażagħ Ewropej u bl-amplifikazzjoni tal-vuċijiet taċ-ċittadini permezz tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, id-9 ta' Mejju joffri spazju unifikat biex jgħaqqad flimkien kemm lin-nies kif ukoll l-ideat li joħolqu futur aħjar għall-Ewropa u li jkun ta' servizz għal kulħadd.

Esplora x'qed jiġi offrut u ngħaqad fl-avvenimenti li qed isiru online u wiċċ imb' wiċċ madwar l-Ewropa f'Jum l-Ewropa!

#JumlEwropa

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: ara d-demokrazija taħdem

Skopri kif in-nies qed isemmgħu leħinhom, huma min huma u jgħixu fejn jgħixu, billi tieħu sehem f'dan il-pass ġdid u eċċitanti fid-demokrazija Ewropea u influwenza l-futur tal-Ewropa.

Ara r-ritratti mill-Jiem tal-Ewropa preċedenti

Għal aktar minn sebgħin sena, Jum l-Ewropa tana opportunità biex ningħaqdu flimkien u niċċelebraw dak li tfisser l-Ewropa għalina.

Għal Ewropa aktar sostenibbli, illum

Jum l-Ewropa impenjat jiżgura li l-attivitajiet kollha jkunu sostenibbli u allinjati mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU.