„Задачата ни е да превърнем нуждите на бизнеса в конкретни управленчески решения“

Телерво Помага на финландското правителство в търсенето на решения за запазването на работните места Финландия, Хелзинки

Отрасловите асоциации изиграха много важна роля в началото на епидемията. Във Финландия това беше Конфедерацията на финландската промишленост (КФП). „Задачата ни е да дадем предложения и да помогнем на публичния сектор във връзка със спешните мерки за спасяване на бизнеса и работните места“, казва Кюле-Харака-Руонала, член на КФП и на Европейския икономически и социален комитет. За да подсигурим, че сме в течение на всичко, през което преминава бизнесът, направихме анкети „на място“. Сред предложенията, представени от КФП, са пътна карта за премахване на ограниченията, както и списък с фирми, които могат да произвеждат защитна екипировка във Финландия. Съвместно с браншовите организации КФП също така подготви пакет от „добри практики“ за своите членове. В тях се дават разяснения относно безопасното връщане на работното място, безопасното предоставяне на услуги и безопасния транспорт.

„За щастие, нашата производствена линия успя да отговори бързо на огромното увеличение на търсенето на дезинфектант за ръце“

Марко Пренасочва производството на напитки към дезинфектант за ръце Финландия, Илвесйоки

Засиленото търсене на медицинско оборудване и консумативи накараха някои фирми да променят начина си на работа по време на COVID-19. От няколко седмици семейната компания Pramia пренасочи производството си от напитки към дезинфектант за ръце. Бутилиращата централа, захранвана от вятърна енергия, има капацитет да произвежда 7700 бутилки на час. Новата продукция е насочена към удовлетворяване на високото търсене на дезинфектанти в здравеопазването, производството и предлагането на храни и аптеките.

„Всеки има право на достъп до надеждна и основана на факти здравна информация“

Анни Отговаря на въпроси относно COVID-19 в Instagram Финландия, Хелзинки

Анни е лекар и обича да споделя здравни и научни знания в социалните медии. Според нея всеки има право на надеждна и вярна информация. Тя е особено ценна при здравни кризи, когато хората отчаяно се борят със страховете си, което често води до недоразумения или дезинформация. За да избегне това, Анни отговаря на въпроси в профила си в Instagram @laakari.anni (д-р Анни). Борбата с дезинформацията е толкова важна, че финландското правителство е привлякло популярни лица от социалните медии, за да подобри осведомеността на гражданите. Това е и основен приоритет на ЕС. Той работи с основните социални медийни платформи за насърчаване на легитимното съдържание и за отстраняване на подвеждащо, незаконно и вредно съдържание. Еврокомисарят Вера Йоурова се срещна с представители на Google, Facebook, Twitter, Microsoft и др., за да обсъдят направеното до момента и какво трябва още, за да помогнат. ЕС разкри над 110 дезинформационни мита за коронавируса и сподели фактите на www.EUvsDisinfo.eu.