„Грижим се за безопасността и качеството на живота на хората с увреждания“

Йоанис Подкрепя хората с увреждания в Гърция Гърция, Атина

Националната конфедерация на хората с увреждания защитава интересите хората с увреждания и хронични болести от 1989 г. досега. Тя продължава да информира членуващите организации относно правителствените мерки за хора с увреждания, тъй като още дълго време те ще бъдат възпрепятствани да се върнат към нормалното си трудово ежедневие. Продължаваме да работим и след кампанията на министерството на здравеопазването „Оставам вкъщи“. „Нашите служители работят от домовете си и отговарят на питания по телефона всеки ден“, казва Йоанис. Йоанис и неговите колеги отправят конкретни предложения към премиера, съответните министри, депутати и представители на местната власт, като вземат под внимание новите предизвикателства, пред които са изправени хората с увреждания. Засега техните цели остават непроменени: защита на правата на хората с увреждания и хронични заболявания и на техните семейства, подсигуряване на тяхната безопасност и качество на живот.

„Трябва да се защитим, иначе тук ни чака смърт“

Мигранти, търсещи убежище Търсещи убежище хора, които пандемията е заварила в бежанския лагер в Мория Гърция, Мория, Лесбос

Бежанският лагер Мория в Гърция се сдоби с лоша слава през последните няколко месеца, като положението на обитаващите го се влоши още повече с избухването на COVID-19. Съзнаващи опасността, група бежанци се организират за защита срещу разпространението на вируса. „Започнахме да правим маски, да градим временни водни пунктове и да събираме отпадъци. Работим с бежанските и местните общности за повишаване на осведомеността относно предпазните мерки. Грижим се за уязвимите бежанци, докато бъдат евакуирани от Мория. Епидемия в лагера би била катастрофа“, обясняват организаторите. Въпреки че имиграционната политика продължава да е от компетентността на държавите членки, Европейският парламент често насочва вниманието към положението на бежанците на гръцките острови. През април Парламентът призова за повече подкрепа, условия за настаняване и медицинско оборудване за бежанските лагери.

„Ще си партнираме с допълнителен брой производители, за да можем да раздаваме повече храна и да помагаме на още нуждаещи се хора“

Анна Дарява излишъците от храни на социални организации Гърция, Атина

След като ситуацията налага заведенията за хранене да бъдат затворени с цел защита на общественото здраве, в някои държави се получи огромен излишък на храни. Редица благотворителни организации, като например кухни, предлагащи готвени ястия, също прекратиха дейността си, за да се избегне струпването на много хора. Анна, която работи за „Боруме“, гръцка организация с нестопанска цел, помага да бъде ограничено разхищението на храни в Гърция по време на пандемията. Чрез програмата на организацията за пестене и предлагане на храни, свързваща хранителните предприятия и благотворителните сдружения, всекидневно се разпределят над 24 000 ястия и се раздават на хора в затруднено положение в цялата страна. Общините – чрез общинските структури за социални грижи – също имат отговорност да осигурят допълнителна подкрепа за уязвимите групи (напр. под формата на помощ по домовете за лица в самоизолация). Ето защо „Боруме“ насочва голяма част от дарената храна към общинските социални кухни.

„Следваме нашите традиции и днес — с прости, но ефикасни действия помагаме на страната в момент на голяма нужда“

Елизабет Доставя алкохол на национални центрове за лечение на COVID-19 Гърция, Атина

Преди пандемията компанията на Елизабет произвежда алкохолни напитки от вино от островите в Егейско море. За да помогне на сънародниците си по време на пандемията от COVID-19, тя пренасочва ресурсите си за покриване на нуждите на 13 болници, в които се лекуват заразени с вируса пациенти. Първата доставка на алкохол е за най-голямата болница в Гърция, „Евагелисмос“ в Атина, а през последвалите три месеца се извършват доставки за болници из цяла Гърция.