"Med EU-støtte sikrer vi, at sårbare personer beskyttes under krisen“

Shenay Hjælper med at fordele forsyninger til særligt trængende Bulgarien, Isperih

Det EU-finansierede ROMACT-program forsyner 15 000 mennesker tilhørende Roma-mindretallet i Bugarien og Rumænien med fødevarer og hygiejnemidler. De yder også information til beboerne i over 30 byer om, hvordan man holder sig i sikkerhed under pandemien, og hvordan man i fornødent tilfælde kan få akuthjælp. Lokale aktivister var med til at indkredse de allermest udsatte familier, og disse småsamfund blev så blev forsynet med basale fornødenheder. Shenay Andreeva fra @romactbulgaria er del af en lokalsamfundsgruppe, der hjælper med at uddele forsyninger til de, der har allermest brug for det i disse vanskelige tider. Over hele Europa er der mennesker som Shenay, der bistår udsatte og isolerede befolkningsgrupper med at bekæmpe coronavirus. De er med til at sikre levefoden i lokalsamfundene, beskytte deres menneskerettigheder og fremme integrationen af Romaer.

"I dag er det redningsmændene og -kvinderne, der har brug for at blive reddet!“

Organisationen "Save the Saviours" Vi hjælper de sociale virksomheder med at overvinde krisen. Bulgarien, Sofia

Vi har ofte hyldet de mennesker, der hjælper Europa med at overvinde covid-19-krisen, men deres fortsatte bestræbelser giver anledning til et vigtigt spørgsmål: Er der nogen derude til at #SaveTheSaviors - redde redningsfolkene? I Bulgarien står dette hashtag i centrum for et inspirerende initiativ. "Vi vil have de sociale virksomheder, der har hjulpet handicappede, enlige mødre, flygtninge eller ældre, til at overleve krisen. Vi vil have dem til at fortsætte deres redningsarbejde længe efter, at vi har lagt covid-19 bag os, siger repræsentanter for Det Bulgarske Center for Not-for-Profit Law. Deres initiativ hjælper fem vigtige sociale virksomheder, idet det sikrer, at de mennesker, som de ansætter, får lov at beholde deres job ved, at virksomhederne forhindres i at gå fallit, og deres rækkevidde udvides. "Takket være denne kampagne har 100 000 mennesker hørt om disse virksomheder og deres sag. 47 job er blevet reddet, og hundredvis af mennesker kunne få gavn af deres hjælp. Først og fremmest er der sket en holdningsændring i forhold til sårbare mennesker", lyder det med begejstring fra gruppen.

"Et enkelt menneske kan gøre en forskel. Det menneske kan være dig!“

Momchil Arbejder som frivillig med at desinficere Sofias største akuthospital Bulgarien, Sofia

Mens hospitalsfolk fortsat arbejder i døgndrift for at få coronavirus-udbruddet under kontrol, viser mennesker over hele kontinentet deres anerkendelse på stadig mere kreative måder. Sammen med et hold af frivillige har Momchil desinficeret samtlige lokaler på Pirogov-hospitalet – hver en afdeling, gang og trappe. Han besluttede at deltage, fordi han ikke bare passivt ville se til, mens situationen udviklede sig. "Da det pludselig blev alvor, måtte jeg gøre noget. Jeg kunne ikke bare sidde derhjemme". Han kunne ikke foretage sig det, han plejede, og besluttede sig for at gøre sig nyttig andetsteds. Hospitalsfolk går op og ned af virusset, men det afholdt ham ikke fra at ville hjælpe til. Momchil mener, at vi i denne skræmmende situation alle kan komme overens, hvis vi står sammen om en fælles sag. "Et enkelt menneske kan sagtens gøre en forskel, uanset beskæftigelse, alder eller tro. Det menneske kan være hvem som helst – det kan være dig!" fortalte han os.

"De bedste løsninger er dem, vi skaber sammen“

Todor Organiserede et hackathon for at hjælpe med at modvirke følgerne af pandemien Bulgarien, Sofia

Todor iværksatte i marts Hack The Crisis Bulgaria, et hackathon der skulle hjælpe med at finde løsninger på de mange problemer forårsaget af pandemien. 850 personer deltog i initiativet, der mundede ud i 111 ideer til at afbøde følgerne af krisen. Der er tre primære formål med projekterne: at redde liv, at redde lokalsamfund og at redde virksomheder. Anden fase af initiativet begyndte i slutningen af april med 30 udvalgte projekter klar til iværksættelse, og flere andre vil dernæst blive udvalgt. Todor omsatte ideen til handling, men hackathon'et havde ikke været muligt uden massiv opbakning fra et bredt udsnit af bulgarske iværksættere og medarbejdere, der uden at få noget for det alle brugte både tid og kræfter på at gøre arrangementet til en succes.

"Jeg bad mit hold om at gøre det almindelige ualmindeligt – og de gjorde det!“

Det Nationale Ungdomsforum Tilskynder unge til at udvikle viden og færdigheder i en tid med social isolation Bulgarien, Sofia

Kort efter at der var erklæret undtagelsestilstand i Bulgarien, igangsatte Det Nationale Ungdomsforum en kampagne under navnet #TimeForYou. Den handler om at få unge til at bruge tiden i hjemmeisolation på at udforske muligheder, der øger deres færdigheder og kompetencer. Dette blev gjort muligt ved, at lærere, tidligere elever, Forummets bestyrelse og almindelige medlemmer gik sammen om at skabe gratis online-kurser om emner af direkte relevans for unge. Kurserne har omfattet emner som "Unges mentale sundhed i social isolation", og fremtidige kurser vil dække temaer såsom digitalt ungdomsarbejde, inklusion af unge og ungdomsrum.

"Vi viser solidaritet gennem musikken“

Børnene fra Bon-Bon Opfordrer folk til at blive hjemme Bulgarien, Sofia

Børnebandet Bon-Bon, der er populært i hjemlandet Bulgarien, besluttede ved starten af kriserestriktionerne, at det fra bandmedlemmernes hjem ville genskabe Michael Jacksons "Earth Song" og opfordre folk til at blive hjemme. Over 90 nuværende og tidligere medlemmer af bandet, der befinder sig rundt om i Europa, deltog i opførelsen, der viste, at vi sagtens kan være sammen til trods for karantæneforholdsregler. Du kan se det færdige resultat her: https://www.youtube.com/watch?v=97WX-CMKu9E.