"Vi er nået så langt, vi må ikke give op nu“

Valentinos Koordinerer kontaktsporing i det cypriotiske sundhedsministerium Cypern, Nicosia

Valentinos Silvestros er feltepidemiolog. Han er desuden koordinator for kontaktsporing i Sundhedsministeriets Enhed for Overvågning af og Kontrol med Overførbare Sygdomme. Hans medarbejdere identificerer transmissionskæderne og "bryder" dem ved at isolere mennesker, der allerede er smittet, eller som er kommet i kontakt med virussen. Arbejdet foregår under meget udfordrende omstændigheder og forudsætter en stor grad af selvopofrelse. Valentinos har ikke set sine venner og familie i over otte uger. Han føler sig af og til meget træt og har smerter i ryg og nakke af at arbejde hele dagen. Han er dog lettet over, at antallet af sager falder. "Jeg er så glad for, at vores lille land klarer sig så godt," siger han. Alle arbejder sammen, og det gør ham optimistisk. "Vi må ikke hvile på laurbærrene" advarer han. "Vi må ikke give op. Vi er nødt til at beskytte befolkningen og styrke vores offentlige sundhedssystemer."

"Vi kommer stærkere ud af krisen“

Nektaria og Paris Arbejder på det nationale krisestyringscenter i Nicosia Cypern, Nicosia

På det nationale krisestyringscenter under Cyperns udenrigsministerium har Nektaria Kakoutsi og major Paris Samoutis arbejdet dag og nat for at svare på de forespørgsler, de modtager fra cyprioter fra hele verden. Personer, der var strandet i udlandet, havde brug for indkvartering, økonomisk bistand, medicin og psykologisk støtte. For at hjælpe dem koordinerede Nektaria og Paris hjemtransportflyvninger og ydede alle former for bistand. Folk med alvorlige helbredsproblemer og forældre, der sad fast i udlandet væk fra deres børn, er blandt de mest presserende sager, de skulle tage sig af. "Dette har været en udfordrende opgave, som er blevet gjort endnu vanskeligere af de rejserestriktioner, som de fleste lande har indført. Men den tilfredsstillelse, vi ser hos folk, der vender hjem, er det hele værd. Vi klarer det og kommer stærkere ud," siger de. Titusinder af europæere, der var strandet rundt om i verden som følge af udbruddet, er vendt hjem takket være EU.

"Hvert liv tæller“

Constantinos Bekæmper pandemien på adskillige fronter: fra skadestuen til landsdækkende koordinering Cypern, Nicosia

Constantinos Constantinou er specialist i smitsomme sygdomme ved den statslige sundhedsorganisation på Cypern. Han har helt fra begyndelsen bekæmpet coronaviruspandemien på forskellige måder. Mens han arbejdede for det cypriotiske sundhedsministerium, blev det klart for Constantinos, at der var en generel mangel på troværdige oplysninger om denne nye sundhedstrussel. I ministeriet koordinerede han formidlingen og den konstante opdatering af covid-19-retningslinjerne fra Verdenssundhedsorganisationen, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og andre internationale myndigheder. En almindelig dag for Constantinos ser nogenlunde således ud: behandling af patienter på afdelingen for coronasmittede på Nicosias almensygehus, tidskrævende drøftelser med kolleger via telefon og e-mail om bedste praksis samt rådgivning til almindelige mennesker om, hvordan de bedst kan beskytte sig selv og deres nærmeste. Constantinos kommer ikke hjem før sent om aftenen.

"Ved at hjælpe en enkelt kan vi hjælpe alle“

Halin Arbejder frivilligt til støtte for Covid-19-testning Cypern, Nicosia

Laboratoriediagnostik er et centralt led i kampen mod Covid-19, da det er ved hjælp af sådanne tests, man opnår den viden, der er nødvendig for at diagnosticere, behandle og forebygge virusset. Videnskabsfolk som Halin arbejder på sådanne løsninger. Halin er tyrkisk cypriot og arbejder som frivillig med at udføre diagnostiske PCR-tests. Hans og andre forskeres indsats for at finde en løsning har fået et skub fremad af EU, der har afsat 47,5 mio. EUR (ca. 354 mio. DKK) til 17 nye projekter vedrørende Covid-19.

"Det er vigtig, at børn altid har noget at smile af“

Vicky og Photis Sætter kulør på børns tilværelse til trods for social afstand Cypern, Nicosia

Der er med de indførte restriktioner til at begrænse spredningen af coronavirus blevet vendt op og ned på vore daglige rutiner, fordi vi skal blive hjemme så meget som muligt. Dette påvirker os alle sammen, men går især ud over børn, fordi samvær med venner og familie er et vigtigt element i deres vækst og velbefindende. Vicky og Photis fik under de nye, ekstraordinære omstændigheder en idé til, hvordan de kunne bringe glæde til børns liv derhjemme. Sammen med en gruppe frivillige begyndte de at streame højtlæsning af eventyr på Facebook-siden The Fairytale Museum. Kendte skuespillere, programværter og politikere læser her op af deres yndlingseventyr i direkte streaming, hvormed de spreder både smil og budskabet om karantæneforholdsreglerne. Flere af de frivillige læser også historier højt pr. telefon for at sikre glade stunder i hverdagen for børn, der må blive inden døre.

"Selv i en krisesituation har alle børn en grundlæggende ret til skolegang“

Joseph Støtter op om retten til skolegang under coronaviruskrisen Cypern, Nicosia

Smitteudbruddet har betydet, at man ikke længere kan mødes ansigt til ansigt. Det gælder også for elever og deres lærere. Når skolerne nu er lukkede, er eleverne henvist til at blive undervist og tale med deres lærere via internettet på deres computere. "Hope for Children" arbejder sammen med det cypriotiske undervisningsministerium om at sikre, at alle Cyperns elever har ordentlig adgang til e-læring. De donerer nyt elektronisk udstyr til de gymnasieelever over hele landet, der har brug for det. De håber, at de ved at slå bro over sociale og økonomiske skel kan sikre alle elever ordentlig undervisning, også i disse vanskelige tider.

"Jeg kæmper for samvær til dem, der har brug for det“

Marios Genforener nære og kære og yder hjælp til ældre Cypern, Larnaca

Marios er uddannet læge, og skønt han nu er pensioneret, gør han stadig sin del for at hjælpe sit lokalsamfund under krisen. At holde social afstand er svært for alle, men det er særlig problematisk for syge og omsorgskrævende personer. Marios forhandler derfor med hospitalspersonale om at tillade pårørende at besøge deres kære, så de ikke sover ind i ensomhed. Han drager også omsorg for ældre borgere med andre helbredsproblemer og yder medicinsk, psykologisk og social støtte til ældre i karantæne, så de ikke dør af andre årsager.