"Fakta, ikke frygt, hjælper folk med at beskytte sig selv“

Gunnar Kontrollerer passagerernes sundhedstilstand og giver gode råd Estland, Tallin

Genåbningen af havne og lufthavne skal håndteres omhyggeligt for at forhindre en anden bølge af covid-19. I Tallinn hjælper frivillige fra estisk Røde Kors. Gunnar er en af disse frivillige. "Min rolle er at sikre, at ankommende passagerer er velinformerede og ved, hvordan de skal anvende de nødvendige forholdsregler for at forhindre, at virusset spredes. Vi tjekker passagerernes sundhedstilstand, tager deres temperatur og giver grundlæggende oplysninger," siger han. Røde Kors-frivillige som Gunnar spiller en vigtig rolle i kampen mod dette udbrud. De oplyser offentligheden, udveksler forebyggende oplysninger, bidrager til at undgå misinformation og begrænser rygter og panik. Tallinn er blot ét af mange eksempler på byer i hele Europa, der tager lignende initiativer. Parlamentet opfordrer til en hurtig og fuldstændig genåbning af EU's grænser uden at diskriminere på grundlag af nationalitet for at sikre EU's økonomiske genopretning efter covid-19-pandemien. Læs mere her https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/eu-s-graenser/20200506STO78514/covid-19-genabning-af-schengen-hvad-kan-eu-gore

"Vi kan overvinde dette ved at fortælle historier sammen og dele vore glæder og succeser“

Pille Understøtter forældre gennem Læs Højt-kampagnen Estland, Tallinn

Coronavirusset breder sig fortsat, og de fleste mennesker, der normalt arbejder på kontor, skal nu vænne sig til andre arbejdsforhold: hjemmets fire vægge. Rundt om i Europa er skolerne blevet lukket ned for alle undtagen børn af personer, der udøver strengt nødvendigt arbejde, og de fleste familier tilbringer derfor længere tid sammen derhjemme. Det er sin sag at passe både arbejdspligter og et hektisk familieliv, når det hele kører ud i ét. Her træder Læs Højt-kampagnen så til. Pille og hendes hold tilbyder støtte til forældre, der arbejder hjemmefra og har brug for undervisningsstof og engagerende aktiviteter til deres børn. Læs Højt slår et stort slag for at få børn til at læse og lytte til historier eller endda skabe deres egne fortællinger. Støtten sker i form af personlige opkald via Facebook eller Skype, og aktiviteterne er skræddersyet til hvert barns læsefærdigheder og interesser. Muligheden for at øve sig i højtlæsning gør, at læsefærdighederne hele tiden forbedres, samtidig med at barnets selvtillid stiger.

"All elever skal kunne få ordentlig undervisning, også selvom de må blive hjemme“

Maria EdTech-iværksætter, som arbejder på at sørge for e-læringsenheder til alle Estland, Tallinn

Solidaritet og gensidig hjælp er vigtigere end nogensinde før for at komme gennem coronavirus-pandemien sammen. Det er ud fra dette perspektiv, at Maria sætter estiske familier i kontakt med hinanden, så de i fællesskab kan løse et problem, der er opstået som følge af coronakrisen. Det er nemlig meningen, at alle estiske elever skal deltage i skoletimer hjemmefra, men det er ikke alle, som kan være med, fordi de ikke har f.eks. en laptop eller tablet. Takket være Marias projekt "En computer til hver elev", kan familier, der ligger inde med en ubenyttet computer derhjemme eller på kontoret, give dem til folk, der mangler, så alle elever kan deltage i fjernundervisningen. På mindre end en måned er 1200 computere blevet byttet rundt mellem forskellige familier.