"Det Europæiske Netværk gør det lettere at rådgive læger om behandling af covid-19-patienter“

Alexis Sætter lægeeksperter fra hele Europa i forbindelse med hinanden for at udveksle råd om behandling af patienter med coronavirus Frankrig, Lyon

Før virusset slog til, var professor Alexis Arzimanoglou leder af en af EU's 24 grupper af lægespecialister, der mødes online for at beslutte sig for den bedste måde at behandle patienter med sjældne sygdomme eller komplicerede lidelser. EpiCARE kigger eksempelvis på tilfælde af sjælden eller kompleks epilepsi. Ved at trække på denne ekspertise er professor Arzimanoglou og hans hold nu travlt optaget af at rådgive læger rundt om i Europa om, hvordan epilepsipatienter skal gives præparater mod anfald, når patienterne samtidig skal have antiviral behandling mod coronavirus. Samarbejdet med EpiCARE gjorde det meget lettere at organisere online-møder, hvor lægehold fra lande, der tidligt blev ramt af virusset, bl.a. Italien, Spanien og Frankrig, kunne udveksle deres erfaringer med andre læger, både i og uden for Europa. EU har med udgangspunkt i denne netværksmodel også etableret COVID-19 Clinical Management Support System – et bindeled for hurtig kontakt mellem sundhedsmedarbejdere og hospitaler over hele Europa, der arbejder med coronavirus.

"Vi er i dag mere end nogensinde nødt til at udvise solidaritet. “

Marie-Elisabeth Blev ansvarlig for opgaven med at nå ud til hjemløse. Frankrig, Bordeaux

Marie-Elisabeth er ansat i afdelingen for internationale forbindelser på rådhuset i Bordeaux om dagen, men hun har stadig tid til at udføre frivilligt arbejde for fransk Røde Kors om natten. I alle hendes år med frivilligt arbejde har Marie-Elisabeth aldrig oplevet noget som covid-19. Hun besluttede straks at afsætte mere tid til fransk Røde Kors og blev ansvarlig for at nå ud til hjemløse. ”Jeg besøger dem tre gange om ugen. Vores rolle er at give dem mad, soveposer og måske især opmærksomhed og omsorg ," forklarer Marie-Elisabeth. "Når jeg ikke gør det, deltager jeg i det lokale program "guardian angels,” som tager sig af dekontaminering ved indgangen til plejehjem.” Det er en af EU's prioriteter at hjælpe medlemsstaterne med at håndtere krisesituationer på folkesundhedsområdet. Der er indtil videre ydet nødhjælp på 800 mio. EUR til de hårdest ramte lande.

"Ved at fordele måltider hver dag til de hjemløse kunne vi opfylde vores mission om at tjene offentligheden“

Sandrina Hjalp med at omforme et kulturcenter til et suppekøkken for hjemløse i Paris Frankrig, Paris

Det har kun taget "Carreau du Temple" seks år at blive en selvskreven del af det parisiske kulturliv. Hvert år lægger 300 000 mennesker vejen forbi for at dyrke deres foretrukne idrætsgren, se en forestilling eller gå på udstillinger med samtidskunst. Hvad der skete efter udbruddet af coronavirus var imidlertid endnu mere forrygende. På blot en uge satte Carreau du Temple sig i stand til at uddele 1000 måltider dagligt til de allermest trængende. "Det var med stor sorg, at vi måtte aflyse mere end 50 kultur- og idrætsarrangementer, men det var endnu mere hjerteskærende at opdage, hvordan karantænen berørte de hjemløse. De var sultne og afskåret fra deres sædvanlige steder til uddeling af mad," erindrer Sandrina. Med et areal på 1800 m2 var Carreau du Temple det ideelle sted for den franske organisation Aurore at sørge for sikker og gnidningsløs uddeling af mad. Sandrina mener, at initiativet var den perfekte måde til at videreføre Carreau du Temples mission om at tjene offentligheden.

"Vi mener, at det er vores pligt som virologer at deltage i verdens forskningsindsats i forbindelse med covid-19“

Caroline Ændrede fokus i sin EU-finansierede forskning for at kunne forske i covid-19 og finde behandlingsmuligheder Frankrig, Montpellier

Covid-19-udbruddet var et vendepunkt for mange virologer i hele Europa. Nogle af dem, som f.eks. Caroline, besluttede endda at holde pause med deres igangværende forskning for at fokusere på SARS-CoV-2 – det virus, som er ansvarligt for covid-19. "Mit EU-finansierede projekt – der hedder ANTIViR – har til formål at undersøge de naturlige forsvarsmekanismer mod influenza A og HIV-1. Andre forskere fra IRIM-instituttet og jeg besluttede, at det var vores pligt som virologer at deltage i forskningen i covid-19," forklarer Caroline. "Jeg har et andet projekt, der hedder "FluAttack", som har til formål at finde lægemidler til behandling af influenza. Vi tester i øjeblikket disse sammen med andre molekyler og naturlige ekstrakter for at finde aktive stoffer til bekæmpelse af covid-19". Det er kun med EU-støtte, at en sådan ændring har været mulig. EU-finansiering giver forskere mulighed for at arbejde effektivt og reagere hurtigt for at sikre en mere sikker fremtid for os alle.

"Denne krise har kun gjort ældre mennesker mere ensomme og frygtsomme. Jeg var nødt til at komme dem til undsætning“

David Ringer til ældre mennesker en gang om ugen for at hjælpe dem med at overvinde deres ensomhed Frankrig, Paris

Nedlukningen er særlig svær for ældre mennesker, hvoraf mange anses for at være i risiko og lever i isolation. "Paris en Compagnie" blev oprettet med tanke på disse mennesker. I foreningen, der støttes af Paris' byråd, deltager hundreder af frivillige i bestræbelserne på at skabe kontakt med ældre mennesker i deres samfund. En gang om ugen ringer de frivillige til nogle ældre for at bryde deres ensomhed, lytte til dem og gøre deres bedste for at bringe dem en smule glæde. David Reviriego er en af disse frivillige: "Jeg blev særlig rørt over historier fra ældre, for hvem covid havde medført yderligere isolation, ensomhed og bekymring. Nedlukningen forværrede blot disse problemer, så for mig var det bare naturligt at tilslutte mig Paris en Compagnie. En positiv ting, der er kommet ud af denne krise, er i hvert fald, at den har sat fokus på de ældres skæbne og på nødvendigheden af, at vi prøver at hjælpe her.

"Med vores kort kan du finde producenter i nærheden – og du kan kontakte dem med det samme.“

Celine og Ludovic Hjælper producenter i deres region med at klare sig igennem covid-19-nedlukningen Frankrig, Beaumontel

Man har ikke hørt meget til dem, men de lokale producenter blev hårdest ramt af udgangsforbuddet i Frankrig, for landbrugsmarkeder, restauranter og skolekantiner var tvunget til at lukke. I Normandiet blev spørgsmålet stillet: Hvordan får man folk til at købe lokalt i denne svære tid? "Rollon" er en digital lokal valuta i Normandiet. Den ansvarlige forening har nu oprettet et kort over regionen, der har været online siden 8. april. Kortet, der går under navnet "Normannernes mødested" (Le Rendez-Vous des Normands), indeholder kontaktoplysninger på over 1 200 lokale producenter. Her kan man finde en lang række friske produkter – fra frugt, grønsager, fisk og skaldyr til kød og mejeriprodukter. Kortet er siden lanceringen blevet konsulteret mere end 3 000 gange.

"Jeg er hverken helt eller soldat. Bare en sygeplejerske, som hjælper patienter, der har brug for psykiatrisk behandling“

Brigitte Sygeplejerske på den geriatriske afdeling på et psykiatrisk hospital Frankrig, Lyon

Brigitte arbejder som sygeplejerske på Vinatier à Brons' psykiatriske hospital i Rhône, Frankrig. Her har der været behov for en omfattende omorganisering i forbindelse med covid-19. Mange patienter blev sendt hjem for at give plads til coronapatienter på over 65 år, der havde brug for pleje på hospitalet. Der gælder de strengeste regler for patienter og lægepersonale, men mange af Brigittes patienter lider af demens og har vanskeligt ved at huske information. Det skaber yderligere problemer. For Brigitte er den menneskelige forbindelse særlig vigtig, når hun plejer patienterne – beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. mundbind gør dog kommunikationen vanskelig. Hun og hendes kolleger gør derfor deres yderste for at give alle den bedst mulige pleje. Eftersom besøg allerede før nedlukningen kun var muligt i begrænset omfang, begyndte personalet at bruge telefon- og videokonferencer, så patienterne kunne komme i kontakt med deres pårørende.

"Plejere, I står ikke alene. Vores lokale psykologer, læger og psykiatere står klar døgnet rundt.“

Eric Eric, Frankrig. Sørger via SPS-nødlinjen for psykologisk støtte til hospitalspersonale i forreste linje Frankrig, Paris

Til trods for de lovende tal i kampen mod pandemien, risikerer plejere og andre sundhedsansatte i stigende grad at gå psykisk ned med flaget. Øget angst og stress blandt ansatte inden for social- og sundhedssektorerne er desværre blevet dagligdag. Sammenslutningen SPS (Soins aux Professionels en Santé) har prøvet at tackle dette problem ved at yde gratis psykologisk støtte og bistand siden november 2016. De driver en telefon-nødlinje, der er gratis, anonym og foregår i fuld fortrolighed, og som har modtaget mere end 2500 opkald fra overalt i Frankrig siden den 23. marts, heraf næsten en tredjedel fra hovedstadsregionen. Tjenesten yder støtte til plejere, sygeplejersker og læger, der lider af angst, udmattelse eller arbejdsrelaterede problemer, og den er åben døgnet rundt, så alle opkald besvares. Efter at have arbejdet dag og nat i så lang tid med at pleje patienter, har sundhedspersonalet nu brug for vores støtte. Vores mission er at stå dem bi, støtte og bistå dem med at bekæmpe COVID-19.

"Cognac-branchen støtter den kollektive indsats i tråd med dens faglige værdier“

Patrick Koordinerer cognac-producenters fælles indsats til støtte for hospitaler, udrykningstjenester, apoteker og laboratorier Frankrig, Cognac

Cognac er en af Europas allermest berømte drikkevarer, kendt og elsket verden over for sin høje kvalitet. Flere producenter af denne akvavit – "livets vand" – er gået sammen om at redde liv i Cognac-regionen. De samarbejder med laboratorier og apotekere om at levere forsyninger af alkohol og andre nødvendige ingredienser til fremstilling af håndsprit. Derudover har de også doneret penge og mundbind til hospitaler, laboratorier og udrykningstjenester. Det er udtryk for værdierne om at vise omsorg og støtte til mennesker i nød, kerneværdier i Den Europæiske Union.

"Vi kan bevæge os hurtigere hver for sig, men sammen når vi længere!“

Jérémy, Jean-Christophe og Virgile Hjælper forretninger, der lider under konsekvenserne af pandemien Frankrig, Strasbourg

Jérémy, Jean-Christophe og Virgile er stiftere og medejere af en virksomhed i Strasbourg, der har etableret platformen "Sauve ton PRO !" (sauvetonpro.fr), der groft oversat betyder Red din lokale biks! og er en gratis nonprofit-hjemmeside, der bistår butiksindehavere med at klare følgerne af lukning. Takket være deres initiativ kan forbrugerne støtte forretninger ved at købe indkøbsbilletter, der kan indløses efter restriktionsperioden, således at de lokale virksomheder tilføres kapital til at gennemstå de økonomiske følger af krisen. Foruden initiativer som disse har medlemmer af Europa-Parlamentet stemt for at stille 37 mia. EUR til rådighed til støtte for erhvervslivet og arbejdstagerne. For at sikre, at vi går stærkere ud af krisen, er EU også allerede nu i færd med at udarbejde et nyt, styrket budget for Unionen.

"Sundhedspersonalet har også brug for pleje“

Marie Sørger for måltider til hospitalsansatte, og dermed for små glæder til mennesker under et kolossalt pres Frankrig, Paris

Som marketingsleder i en virksomhed, hvor kokke er en central del af forretningen, ønskede Marie at vise taknemmelighed over for det sundhedspersonale, der kæmper i forreste linje mod pandemien. Hun har med initiativet "Les chefs avec les soignants" (Kokke til støtte for sundhedspersonalet) tilskyndet alle restauratører til at blive ved med at arbejde – via udbringning, forstås – for at bistå og tilbyde måltider til de arbejdende på hospitalerne. Et godt måltid spiller en stor rolle i den daglige rutine for de ansatte i sundhedsvæsenet, der arbejder under et kolossalt pres for tiden. Hygge med kolleger er med til at lette presset og gøre en stor forskel. Mange organisationer har også tilsluttet sig bevægelsen ved at levere ingredienser til måltiderne, og de lokale myndigheder såvel som journalister gør deres del til at hjælpe initiativet. Overalt i Europa bestræber lande, regioner og byer sig på at hjælpe deres lokalsamfund, mens EU's Solidaritetsfond stiller op mod 800 mio. EUR til rådighed til at hjælpe medlemslandene med at bekæmpe coronavirus.

"Solidaritet er den eneste vej ud af denne krise“

David Styrer koordineringen på sit hospitals akutafdeling Frankrig, Paris

David er uddannet laborant, men er i øjeblikket i færd med at tage en lederuddannelse inden for sundhedsforvaltning. Han er ikke selv læge, men arbejder på det hospital, hvor han er ved at færdiggøre sin uddannelse, og hvor han medvirker til koordineringen på akutafdelingen. I den nuværende situation er der også et kritisk behov for andre end blot sundhedspersonale: Opgaver såsom opfyldning af lagerbeholdninger, arbejdsfordeling, information til patienter og deslige er med til at løfte arbejdsbyrden for læger og sygeplejersker, der så kan koncentrere sig om deres patienters helbred. David er som så mange andre i Europa en legemliggørelse af den solidaritet, som mennesker og institutioner har behov for til at klare denne krise.