"Vi bliver ved med at sikre tryghed og livskvalitet for handicappede“

Ioannis Sørger for beskyttelse af handicappede i Grækenland Grækenland, Athen

Det Nationale Handicapforbund i Grækenland har repræsenteret mennesker med handicap og kroniske lidelser siden 1989. De holder vedvarende medlemsorganisationerne opdateret om de statslige tiltag for handicappede, og der skulle mere end covid-19 til at holde dem fra at gøre deres arbejde. "Vi opererede på fuld kapacitet efter Sundhedsministeriets anvisninger i "Bliv hjemme"-kampagnen. Vores personale begyndte at arbejde hjemmefra og besvarede telefonforespørgsler hver dag," forklarer Ioannis. Sammen med sine kolleger fremsatte han konkrete forslag til premierministeren og de relevante fagministerier, parlamentsmedlemmer såvel som lokale og regionale myndigheder om at tage hensyn til de nye udfordringer, som handicappede nu stod over for. De har aldrig fraveget deres oprindelige mål: at værne om rettighederne for handicappede og personer med kroniske lidelser og deres familier, så de sikres tryghed og livskvalitet.

"Vi må beskytte os selv, ellers sidder vi bare her og venter på at dø“

Asylansøgere Asylansøgere i flygtningelejren Moria midt under covid-19-pandemien Grækenland, Moria, Lesbos

Flygtningelejren Moria i Grækenland har fået et temmelig dårligt rygte gennem de sidste få måneder, og lejren har kun set situationen forværret for de mennesker, der bebor den, siden udbruddet af covid-19. En gruppe flygtninge har i bevidstheden om de risici, de står over for, organiseret sig for at forhindre virusset i at sprede sig. "Vi er begyndt at lave masker, bygge midlertidige vandstationer til håndvaskning og indsamle affald. Vi arbejder med flygtninge og lokalsamfund for at bevidstgøre dem om beskyttelsesforanstaltninger. Vi sørger for, at der bliver taget hånd om sårbare flygtninge, indtil de bliver evakueret fra Moria. Et udbrud i selve lejren ville være en katastrofe", forklarer de. Selvom indvandringspolitikken fortsat er medlemsstaternes ansvar, har Europa-Parlamentet ofte gjort opmærksom på flygtningenes situation på de græske øer. I april slog det til lyd for mere støtte, indlogeringsmuligheder og medicinsk udstyr til flygtningelejrene.

"Vi samarbejder nu med endnu flere fødevareproducenter om at uddele mere mad, så vi kan bistå flere mennesker i nød.“

Anna Donerer fødevarer i overskud til sociale velfærdsorganisationer Grækenland, Athen

Da det har været nødvendigt for hotel- og restaurationssektoren at lukke ned af sundhedshensyn, har nogle lande oplevet en stigning i fødevareoverskud. Nogle velgørenhedsorganisationer har også indstillet deres aktiviteter, såsom suppekøkkener, for at undgå sammenstimlen. Anna, der arbejder for den græske nonprofitorganisation Boroume, har medvirket til at nedbringe madspildet i Grækenland under pandemien. Gennem organisationens program "Mad – spar & server", der forbinder fødevarevirksomheder med velgørenhedsorganisationer, har de dagligt fordelt mere end 24 000 måltider til mennesker i Grækenland, der risikerede at sulte. Kommunerne har gennem deres plejefaciliteter også påtaget sig at yde ekstra hjælp til sårbare grupper (f.eks. hjemmehjælp til personer i selv-isolation). Derfor har Boroume kanaliseret en stor del af de donerede fødevarer over til spisekamre i de kommunale socialforvaltningers regi.

"Vi løfter den dag i dag vores arv ved en enkel, men vigtig indsats for at hjælpe vores land i den nuværende krisetilstand“

Elisabeth Forsyner de officielle COVID-19-behandlingscentre med alkohol Grækenland, Athen

Før krisen ramte, fremstillede Elisabeths firma alkoholiske drikke på vin fra de ægæiske øer. For at løfte stemningen blandt grækerne under coronavirus-pandemien har firmaet omlagt sine ressourcer med henblik på at forsyne tretten hospitaler, som er særligt indrettet til COVID-19-patienter. Den første forsendelse af alkohol er allerede nået frem til Grækenlands største hospital, Evangelismos i Athen, og andre vil nå frem til hospitaler rundt om i Grækenland i de næste tre måneder.