"Vi har brug for solidaritet og samordning mellem civilsamfundets organisationer“

Baiba Foreslog nødforanstaltninger til den lettiske regering for at bistå den med at dække basale udgifter til særligt trængende Letland, Riga

Hvordan kommer man videre efter covid-19, hvis man har mistet sit arbejde eller er gået drastisk ned i løn? For at bistå borgere i sådanne situationer har den lettiske Forening for Forbrugerbeskyttelse stillet regeringen forslag om nødforanstaltninger. "Vi slog til lyd for, at borgere, der ikke kunne opfylde deres basale behov, modtog en kriseydelse. Halvdelen af deres udgifter vil blive godtgjort," siger Baiba. "Vi har også været inden over beslutninger om muligheder for gældslempelse til forbrugerne såvel som udsættelse på skatteindbetaling, og særligt udsatte borgere kan nu søge om tilskud til opvarmning." Baiba er også medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). Hun understreger, at der i forløbet efter covid-19 vil være brug for et stærkt og stabilt EØSU bestående af kyndige medlemmer, der er engageret i at repræsentere civilsamfundsorganisationernes interesser.

"Vi gør vores bedste for at fremme handicappedes rettigheder og interesser“

Gunta Giver vigtig information til handicappede i Letland Letland, Riga

Handicappede mennesker er blandt dem, der er mest sårbare over for følgerne af krisen. Mange af dem har desværre givet udtryk for, at de føler sig ladt i stikken eller at de kun har yderst begrænset adgang til relevant information. Her er det, at SUSTENTO – den lettiske paraplyorganisation for handicapgrupper – træder til. "Vi gør vores bedste for at fremme handicappedes rettigheder og interesser. Regeringen traf en række forhastede beslutninger og tog ikke de handicappedes behov med i betragtning. Vores fornemste opgave er at sætte deres interesser på den politiske dagsorden," forklarer Gunta. Da 25 % af befolkningen som helhed har læsevanskeligheder, besluttede SUSTENTO også at sætte fokus på at oversætte de daglige nyheder til jævnt lettisk, så de gøres bredt tilgængelige. "Vi oprettede også en telefonlinje for folk, der ikke har adgang til internettet eller andre kilder til information. Der gives rådgivning på lettisk, russisk og engelsk."

"At kunne lave drive-in koncerter var en af de bedste oplevelser i min karriere “

Mārcis Arrangerede den første drive-in koncert i Letland Letland, Ādaži

Sidde bekvemt i sin bil, tage nogle hovedtelefoner på, slappe af og lade musikken føre sig afsted. Det er den oplevelse, som Mārcis udtænkte for lettiske musikelskere. Men i stedet for at lytte til en plade eller til musik via streaming foreslog han egentlige livekoncerter, inspireret af drive-in-biografer i USA. "Det var fortvivlende at opleve, at alle mine koncerter blev aflyst. Forbindelsen med lytterne var væk. Selv om jeg stadig kunne give folk i hele Europa privat undervisning i guitarspil og forberede mine indspilninger, var det virkelig hårde tider, husker Mārcis. "Men så så jeg denne reportage, der viste en drive-in-biograf i Tyskland. Det slog mig med det samme: Hvorfor ikke lave en drive-in-koncert?” På trods af tekniske problemer og de lettiske myndigheders tilbageholdenhed, nægtede Mārcis at give op. Han endte med at få den nødvendige tilladelse og optrådte med det, han nu kalder sit livs bedste koncert. "Begge koncerter blev udsolgt på 10 minutter, og der kom en fantastisk feedback. Hele oplevelsen fik mig til at forstå, hvor heldig jeg er, at jeg er i stand til at lave det, jeg elsker,” konkluderer Mārcis .

"Vi ønsker, at vores videoer gør det muligt at deltage kreativt“

Teaterselskabet KVADRIFRONS Producerede videoer med oplæsninger fra Giovanni Boccaccios værk Decameron Letland, Riga

Tid til en historie! Siden den 16. marts har teaterselskabet KVADRIFRONS produceret videoer, hvori forskellige personer læser historier højt. Historierne er alle taget fra Giovanni Boccaccios Decameron – et klassisk værk i italiensk litteratur med 100 fortællinger fortalt inden for en rammehistorie knyttet til den Sorte Død. "Vi synes, at disse historier er meget relevante for den situation, vi nu befinder os i. Og initiativet skaber desuden en samhørighedsfølelse gennem deltagelse og tilstedeværelse," udtaler et af teaterselskabets medlemmer. Videooptagelserne blev færdiggjort i maj, men oplæsningerne kan stadig findes på KVADRIFRONS' sider på Facebook, YouTube og Spotify.

"Et varmt måltid er vores måde at sige tak til dem, der redder os“

Stiftelsen “Hospiss LV” Leverer gratis varme måltider til læger og sygeplejersker Letland, Riga

Mange forskellige mennesker, både fra restauranter, virksomheder og frivillige, er gået sammen om at sørge for varm mad til læger og andet hospitalspersonale. Initiativet blev taget af stiftelsen "Hospiss LV" der, siden covid-19-udbruddet ramte Letland, har serveret over 50 000 måltider, et tal der fortsat stiger. "Med dette initiativ støtter vi ikke blot op om vores hospitalsfolk, der knokler for os alle sammen, men også om restaurationsfirmaer. Krisen har også betydet uventede udfordringer for dem," forklarer en repræsentant for stiftelsen. Hospiss LV's indsats har sine sidestykker over hele Europa. Også Europa-Parlamentet i Bruxelles har eksempelvis holdt sit køkken i gang for at servere måltider for de mest trængende.