"Vores håb og ønske om at hjælpe er det, der holder os i live.“

PNEUMA Team Vi har udviklet en respirator til hospitaler, der er billig og let at samle. Portugal, Porto

Hospitalerne står over for en massiv efterspørgsel efter respiratorer. Det er derfor, at tværfagligt team i Porto under ledelse af INESC TEC er ved at udvikle PNEUMA, et apparat, der er billigt og let at samle. Hovedformålet med denne alternative respirator er at frigøre de konventionelle maskiner til kritiske tilfælde. Denne teknologi fungerer som et alternativ til invasiv ventilation for patienter med akutte vejrtrækningsproblemer, som kræver kontrol af vejrtrækningshastigheden. Det er også en løsning i tilfælde af, at der skulle opstå alvorlig mangel på respiratorer. Europæiske videnskabsfolk står i spidsen for forskning og innovation på globalt plan inden for medicin og arbejder på tværs af grænserne for sammen at forbedre sundhedssystemerne. Dette omfatter EU-støtte til startup-virksomheder og små og mellemstore virksomheder med nye ideer til, hvordan man kan bekæmpe virusset. I forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger om finansiering under Det Europæiske Innovationsråds Acceleratorprogram stilles der 164 mio. euro til rådighed for at hjælpe dem med at føre deres ideer ud i livet.

"Kunsten er menneskehedens spejl. Den giver os nyt mod og håb, og løfter vores humør“

Ana Driver en platform, hvor kunstnere kan optræde og blive betalt af publikum Portugal, Torres Vedras, Lissabon

"Tænk Kunst, Tal Forretning, Skab Kultur!" er mottoet for platformen RHI Stage, der er oprettet af Arte-instituttet på RHI-Think.com, og hvor kunstnere kan udøve deres kunst og få betaling for det. I EU-medlemslandende har virkningerne af Covid-19 berørt mange forskellige brancher, og kultursektoren er heller ikke sluppet. EU har oprettet Creative Europe til at yde lån til små og mellemstore virksomheder inden for de kulturelle og kreative brancher, og der er også etableret en fond til at yde støtte i form af lån og lånegarantier. Rundt om i EU får lokalsamfund således mulighed for at støtte kunstnerne i deres arbejde - og dermed vise solidaritet med kunstnere gennem selve kunsten. Det giver håb.

"Vi redder liv ved at sørge for, at folk kan blive hjemme“

Vizinho Amigo Indkøber og leverer fornødenheder til dem, der ikke kan forlade deres hjem Portugal, Lissabon

"Vizinho Amigo", der kan oversættes til "Venlig Nabo", er en gruppe unge frivillige, der yder assistance til mennesker såsom syge og ældre, for hvem smitte er forbundet med særlig risiko. Det anbefales, at disse grupper undgår steder med menneskemængder, såsom supermarkeder og apoteker. Her træder de "venlige naboer" til og køber mad, medicin og andre fornødenheder, som de så leverer lige til døren. De øger kendskabet til deres arbejde ved at uddele brochurer i lokalområdet og samarbejde med de lokale myndigheder. Denne solidaritetsånd kan også ses medlemsstaterne imellem, navnlig over for dem, der er blevet værst ramt af pandemien. Slovakiet har f.eks. sendt mundbind og desinfektionsmidler til Italien, mens Østrig har sendt handsker og desinfektionsmidler til Kroatien. Tyske sygehuse har behandlet kritisk syge patienter fra Italien og Frankrig, mens Tjekkiet tilbød beskyttelsesdragter til Italien og Spanien. Disse er vigtige eksempler på, hvordan vi klarer os gennem krisen sammen.

"Dette er vores allesammens fælles sag“

SOS.COVID19 Kører crowdfunding-kampagne til at indkøbe værnemidler Portugal, Lissabon

Sundhedssystemet står med en voldsom efterspørgsel på udstyr, så læger, sygeplejersker m.v. kan beskytte sig selv under pleje og behandling af deres patienter. Derfor er det nødvendigt med rigelige forsyninger af værnemidler for at hjælpe vores sundhedspersonale i deres kamp mod Covid-19. Otte kvinder, der brænder for sagen, besluttede derfor at gå sammen om at grundlægge SOS.COVID19.Portugal, en portugisisk bevægelse for social solidaritet. De kører crowdfunding-kampagner til at skaffe flere værnemidler til en række hospitaler, og bevægelsen har også startet en crowdfunding-kampagne til at indkøbe værnemidler til plejehjem. På EU-niveau har man oprettet RescEU, der opbygger lagre af og uddeler hospitals- og beskyttelsesudstyr med det formål at sikre forsyninger til de steder, hvor der er størst mangel på udstyr i kampen for at til at standse pandemien.

"Vi vil arbejde på nye løsninger til hjælp i kampen mod denne pandemi“

Miguel Støtter det portugisiske sundhedsvæsen ved at udvikle essentielle produkter Portugal, Porto

Nye forsyninger af desinfektionscreme, der er absolut nødvendigt i behandlingen af COVID-19, er blevet fordelt til tolv forskellige hospitaler i det nordlige Portugal takket være samarbejdet mellem den regionale sundhedsforvaltning, Super Bock Group og destilleriet Levira. Der er indtil nu blevet leveret ca. 18 000 liter håndrensningsgel fra udstyr, vi normalt bruger til fremstilling af alkoholfri øl. Dette er et eksempel på støtte og solidaritet mellem private virksomheder og dem i forreste linje, så sundhedspersonalet bliver i stand til at udføre deres arbejde.

"Et fællesskab af innovatorer er mere selvstyrende og modstandsdygtigt“

VIVA Lab, 8-mandshold Udvikler open source-projekter til design af beskyttelsesudstyr til sundhedssektoren Portugal, Porto

VIVA Lab arbejder med uddannelse, innovation og design. De har under pandemien fremstillet masker, visirer og beskyttelsesbriller til hospitalerne i Porto. De har omformet deres arbejdsplads til et samlebåndsforløb og skabt et netværk af frivillige og syersker. De har indtil videre fremstillet 4 500 visirer, 1 300 briller og 500 masker. Projektet er open-source og kan frit deles, og lignende initiativer i Brasilien, Italien og Spanien har allerede taget deres løsninger til sig. I et udtryk for europæisk solidaritet bestræber lande, regioner og byer overalt i Europa sig på at yde hjælp til dem, der har akut behov for det. En samlet oversigt over den omfattende EU-indsats mod COVID-19 kan findes her: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_da

"At sige tak til læger og sygeplejersker er ikke nok. Vi må alle gøre vores“

Eurico Fremstiller beskyttelsesudstyr til hospitalspersonale ved hjælp af 3D-print Portugal, Setúbal

Eurico arbejder hos FAN3D, en konsulentvirksomhed, der specialiserer sig i additiv fremstilling (3D-print). I øjeblikket fremstiller de med 3D-printning beskyttelsesudstyr til sundhedspersonale. Dette initiativ er blot ét øjebliksbillede af den solidaritet, der lige nu udvises rundt om i Europa. Frankrig har indtil nu doneret 1 million masker til Italien, og Tyskland har leveret 7 tons hospitalsudstyr til Italien, inklusive respiratorer og narkosemasker, der er med til at redde liv.

"Teknisk bistand kan nu mere end nogensinde før gøre en forskel for hospitaler i deres kamp mod pandemien“

André Hjælper hospitaler med at vedligeholde og opgradere deres behandlingsudstyr Portugal, Vale de Cambra

André arbejder på en webplatform, der hjælper hospitaler med at kommunikere mere effektivt med andre behandlingsinstitutioner, med fokus på vedligeholdelse og opgradering af hospitalsudstyr. EU har under denne krise især bestræbt sig på at sikre tilstrækkelig tilførsel af hospitalsudstyr. Ved at bistå specialiserede teknikere med vedligeholdelse og opgradering af de værktøjer, som sundhedspersonalet har desperat brug for til at yde den fornødne pleje, er André med til at tackle den logistiske udfordring, som sundhedssektoren i øjeblikket står over for.

"Vores arbejde har til formål at finde lokale løsninger, der kan blive globale med det ene formål at tjene menneskeheden i kampen mod COVID-19 ved at opgradere udtjent hospitalsudstyr såsom respiratorer“

João Stiller deres teknologiske kunnen til rådighed for sundhedsinstitutioner Portugal, Cascais

João har grundlagt "Open Air Project", der er et samlingspunkt for teknologikyndige frivillige, som arbejder på projekter såsom open source-respiratorer og opgradering af gamle ventilatorer til støtte for sundhedsinstitutioner. Andre projekter drejer sig om forebyggelse, inddæmning, fjernassistance, logistisk støtte, apps til mobilen og andre teknologiske løsninger på den aktuelle nødsituation. Projektet har til formål at finde lokale løsninger, der kan være nyttige på globalt plan, sideløbende med EU's bestræbelser på at støtte mennesker ude i indsatsområderne og samtidig skaffe løsninger på kontinentalt plan.

"Du kan redde verden ved at lære, hvordan man forhindrer virusset i at sprede sig“

Virus Fight Club Lancerede en spil-app med læringsindhold for at udbrede kendskab til WHO's retningslinjer Portugal, Braga

Dette team på 9 personer har udviklet spil-appen Virus Fight Club, hvor spillerne rejser rundt i verden for at bekæmpe COVID-19. Spillet er udformet således, at det er tilgængeligt for alle aldersgrupper og kombinerer oplysninger fra WHO med underholdning for at skabe en vedkommende adspredelse i denne vanskelige tid. Hyppig håndvask er et centralt element i spillet såvel som uddeling af masker til smittede personer. Sådanne kreative initiativer supplerer tiltagene fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, der udarbejder hurtige risikovurderinger og epidemiologiske opdateringer om udbruddet.