"At værne om den sociale fred bør være enhver regerings mål“

Martina Støtter tiltag til at redde arbejdspladser i Slovakiet Slovakiet, Bratislava

Covid-19 har været ødelæggende for jobsikkerheden overalt i Europa, men folk som Martina knokler på for at hjælpe de hårdest ramte. Siden coronavirus-udbruddet har hendes sammenslutning sat fokus på behovet for en hurtig indsats for at hjælpe arbejdsgivere og erhvervsdrivende i knibe gennem tiltag til at fremme og støtte dem, der forsøger at redde arbejdspladser og afstive virksomheder. "Vores fælles mål bør være at fastholde beskæftigelsen så meget som muligt," forklarer hun. "Faren for masseafskedigelser har aldrig været så stor og umiddelbar som nu. Derfor ønsker vi, at der på nationalt plan iværksættes en arbejdsmarkedsdialog i Slovakiet." At støtte beskæftigelse er et af målene for EU's genopretningsplan Next Generation. Den opererer med 31 mia. EUR (ca. 232 mia. DKK) i garantier for lån til europæiske virksomheder i de mest berørte brancher, regioner og lande.

"Lad os hjælpe dem, der ikke kan hjælpe sig selv“

Eva Driver en social virksomhed, der beskæftiger personer med handicap Slovakiet, Michalovce

"Lad os hjælpe dem, der ikke kan hjælpe sig selv." For Eva er målet med hendes sociale virksomhed at integrere ringere stillede borgere og forbedre deres livskvalitet. Før coronavirus-udbruddet beskæftigede hun 100 handicappede, hvis arbejde var at fremstille komponenter til biler og motorer. Pandemien ændrede alt. "Indtægterne faldt med 70 %, hvad der tvang os til at afskedige 40 ansatte," forklarer Eva. Hvis virksomheden skulle fortsætte, måtte den genopfinde sig selv. Nogle ansatte besluttede så, at de i stedet ville arbejde med fremstilling af beskyttelsesmasker. "Først syede vi disse til vores egne ansatte, og så begyndte vi at imødekomme efterspørgslen hos nærliggende virksomheder og kommunale myndigheder," fortæller Eva. Europa-Parlamentet har slået til lyd for en ny og ambitiøs EU-strategi på handicap-området, der skal indbefatte genopretnings- og afbødningstiltag til at undgå, at handicappede bliver hårdere ramt af sundhedskriser såsom covid-19.

"I stedet for at sidde og trille tommelfingre mente jeg, vi piloter burde gå sammen om at hjælpe til“

Roman Leverer medicinsk udstyr landet over med brug af sine pilotkompetencer og erfaringer med algoritmeberegninger Slovakiet, Bratislava

Det var ikke alle fly i Europa, der måtte blive på jorden under nedlukningen. I Slovakiet gik det op for over 80 piloter med eget fly, at covid-19-udbruddet faktisk var en chance for at flyve mere – men vel at mærke ikke for fornøjelsens skyld. Denne gang ville tiden på vingerne komme almenheden til gode. "Der var en dag, hvor vi havde 13 fly i luften. Vores mission var at fragte medicinsk udstyr til omkring 250 adresser på 120 minutter. Vores "kunder" var både skadestuer, brandfolk, hospitaler, Røde Kors og plejehjem," forklarede Roman. Hans initiativ begyndte med en indkaldelse af frivillige opslået på Facebook og fik i sidste ende grønt lys af de slovakiske myndigheder. Bestillinger matches med en særlig software (udviklet gennem Romans arbejde som direktør for artman.eu) til disponible piloter via GPS, der så kontaktes på platformen PILOTS4PEOPLE.EU.

"Vi har brug for mere hjælp til forretningsdrivende, især dem der skaber beskæftigelse“

Jan Kæmper for at redde sin restaurant Slovakiet, Zemplinska šírava

Siden marts har det at drive restaurant ikke været for sarte sjæle. Restaurantejere har ikke haft nogen indtægter i næsten to måneder, mens udgifterne er forblevet de samme, og da de igen kunne slå dørene op, måtte de investere i særlige forholdsregler og modtage færre gæster. Den 31. marts fik Jan besked på at lukke sin restaurant og sende sine ti ansatte hjem. Siden genåbningen er bordbestillinger faldet med 50 %. "Vi har brug for mere hjælp til forretningsdrivende, især dem der skaber beskæftigelse," mener Jan. "SMV'er skaber 80 % af alle arbejdspladser og har brug for mere støtte." Der er i Europa-Parlamentet forståelse for de bekymringer, Jan giver udtryk for. "Tid er en luksus, som vi ikke har råd til. Vi må handle øjeblikkeligt og modigt, for EU's borgere, virksomheder og økonomier har brug for en indsats her og nu. Vores borgere forventer tiltag, der batter. Det er nu, at vi skal være der for dem," udtalte Parlamentets formand David Sassoli i sit indlæg på en videokonference med EU-lederne. Læs mere her: https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/eu-affairs/20200611STO81008/sassoli-opfordrer-til-handling-for-genopretningen-borgerne-forventer-det

"Jeg er meget taknemmelig for muligheden for at være frivillig i slovakisk Røde Kors“

Veronika Hjælper slovakker, der for nylig er vendt tilbage til landet, mens de er i karantæne i to uger Slovakiet, Banská Štiavnica

Covid-19 har givet nogle europæiske borgere mere fritid end nogensinde før. For Veronika var denne fritid en brat opvågnen. "Jeg opdagede straks, at det var min chance for at blive frivillig i Røde Kors," forklarer hun. "Jeg har kun været frivillig i en kort periode, men jeg ved, at jeg ønsker at fortsætte, når alt dette er slut. Jeg er utrolig glad for at kunne hjælpe mit samfund." Veronika arbejder som frivillig på et af de karantænecentre, der drives af den slovakiske regering, hvor Røde Kors yder bistand døgnet rundt til borgere, der er vendt hjem til Slovakiet inden for de sidste to uger. Hun hjælper med registreringsprocessen, uddeler måltider og hjælper, hvor der er behov. "I tror mig måske ikke, men jeg glæder mig til at tage min hvide beskyttelsesdragt på! Jeg elsker at arbejde sammen med et team af fantastiske kolleger, der deler min passion for at hjælpe folk i vanskelige forhold," fortæller Veronika.

"Beskyttelse af vores sundhedspersonale er det allervigtigste. Vi kan ikke stoppe COVID-19 uden dem.“

Lucia og Šimon Der er blevet skabt en borgerplatform for at hjælpe sundhedspersonale i frontlinjen og sårbare mennesker. Slovakiet, Bratislava

Lucia og Šimon har grundlagt 'Kto Pomôže Slovensku' - 'Hvem hjælper Slovakiet' - for at organisere frivillige og indsamle donationer til væsentlig udrustning af sundhedsarbejdere. Efter kun en måned har de skaffet næsten en million euro fra virksomheder og i form af individuelle donationer. Sundhedspersonale og personer, der arbejder med sårbare mennesker (f.eks. i beskyttede boligkomplekser) modtog tusindvis af de redskaber, de havde brug for, takket være denne organisation – herunder ansigtsmasker, ventilatorer, beskyttelsesdragter og desinfektionsmidler. Initiativet støtter også centre for psykologisk hjælp for mennesker i alle aldre. Også EU-medlemsstaterne har rakt hinanden en hjælpende hånd. 26 lande er gået sammen om – med støtte fra EU – at foretage fælles indkøb af udstyr, vacciner og antivirale lægemidler. Mens EU-borgerne koordinerer indsatsen i deres lande, står andre europæiske partnere parat til at støtte dem i vores fælles kamp imod coronavirus.