«Κάθε μέρα εξερευνούμε νέους τρόπους για να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς και να στηρίξουμε τους μαθητές»

Μάριο Δημοσίευσε το «Πώς να μιλήσετε στους μαθητές για τον κορονοϊό» Κροατία, Ζάγκρεμπ

Η εκπαίδευση πρέπει να συγκαταλέγεται στις πρώτες αντιδράσεις σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η δυνατότητα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, να συμβάλουν στην πρόληψη της εξάπλωσης του ιού είναι ζωτικής σημασίας. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές, ο Μάριο βοήθησε στην τακτική ανταλλαγή πληροφοριών από αξιόπιστες, επαληθευμένες και σχετικές πηγές όσον αφορά στην παρούσα κατάσταση. Στις μεταξύ τους συζητήσεις, τονίστηκε η σημασία του σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε κάθε περίσταση, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της ρητορικής του μίσους, της ξενοφοβίας και των προκαταλήψεων. Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αποτελεί κοινή προσπάθεια που αφορά όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σε στενή συνεργασία με τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Τις ενθαρρύνουμε να προωθούν έγκυρες πηγές, να υποβαθμίζουν το περιεχόμενο που ελέγχεται ως ψευδές ή παραπλανητικό και να κατεβάζουν το παράνομο περιεχόμενο ή το περιεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη.