„Otsime pidevalt uusi viise, kuidas õpetajaid julgustada ja õpilasi toetada“

Mario Pani kirja soovitused selle kohta, kuidas õpilastega koroonaviirusest rääkida Horvaatia, Zagreb

Mis tahes hädaolukorra lahendamiseks tuleb alustada teadmiste jagamisest. Kõige olulisem on see, et igas vanuses inimesed aitaksid viiruse leviku peatamisele kaasa. Mario töötab haridustöötajate ja õpilastega, et levitada praeguse olukorra kohta regulaarset ning usaldusväärsetest, kontrollitud ja asjakohastest allikatest pärit teavet. Aruteludes rõhutab ta alati, et vaenu, võõraviha ja eelarvamuste leviku takistamiseks on tingimata vaja austada inimeste väärikust. Väärinfo vastases võitluses löövad kaasa kõik Euroopa Liidu institutsioonid. Muu hulgas teeb Euroopa Liit selleks tihedat koostööd veebiplatvormidega. Neid innustatakse eelistama autoriteetseid allikaid ja viima sisu, mis on osutunud väidete kontrollimisel valeks või eksitavaks, otsingujärjestuses madalamale kohale. Samuti ärgitatakse platvorme eemaldama ebaseaduslikku ja füüsilist kahju põhjustada võivat sisu.