„Oleme juba jõudnud nii kaugele, me ei tohi enam alla anda!“

Valentinos Tegeleb Küprose tervishoiuministeeriumis kontaktsete isikute väljaselgitamisega Küpros, Nikosia

Praktiseeriv epidemioloog Valentinos Silvestros on tervishoiuministeeriumi nakkushaiguste järelevalve ja kontrolli osakonnas kontaktsete isikute väljaselgitamise koordineerija. Kontaktide jälgimise abil tuvastab tema tiim nakkusahelad ja katkestab need, isoleerides inimesed, kes on nakatunud või võivad olla nakatunud COVID-19ga. Tema meeskond töötab väga keerulistes tingimustes, ohverdades praegu selleks oma isikliku elu. Näiteks Valentinos ei ole oma peret ja sõpru näinud üle kaheksa nädala. Mõnikord on ta liigse töökoormuse tõttu nii väsinud, et ei suuda kojugi minna, selg ja kael valutavad päev läbi toolil istumisest. Samal ajal tunneb Valentinos kergendust nähes, et nakatunute arv väheneb. See annab talle jätkamiseks jõudu. Kõik on teinud koostööd ning see sisendab talle tuleviku suhtes optimismi. „Kuid veel ei ole siiski aeg puhata,“ hoiatab ta. „Me ei tohi alla anda. Peame kaitsma oma rahvast ja tugevdama oma tervishoiusüsteeme.“

„See kriis teeb meid tugevamaks!“

Nektaria ja Paris Töötavad riiklikus kriisiohjamiskeskuses Nikosias Küpros, Nikosia

Nektaria Kakoutsi ja major Paris Samoutis töötavad päeval ja öösel Küprose välisministeeriumi riiklikus kriisiohjamiskeskuses, reageerides abipalvetele, mida saadavad neile Küprose elanikud igalt poolt maailmast. Inimesed, kes ei ole pääsenud tagasi koju, paluvad majutusabi, rahalist või meditsiiniabi ning psühholoogilist tuge. Nektaria ja Paris korraldavad nende aitamiseks repatrieerimislende ja muud abi. Kõige pingelisemad juhtumid on tõsiste terviseprobleemidega inimeste aitamine ja lastest eemale jäänud vanemate välismaalt koju toimetamine. „See on olnud paljudes riikides kehtestatud reisipiirangute tõttu väga keeruline. Kuid nii hea tunne on näha, kui tänulikud inimesed koju jõudes on. Me saame hakkama ja oleme pärast kriisi isegi tugevamad,“ ütlevad nad. Tänu ELi abile on koju toodud kümneid tuhandeid eurooplasi, kes pandeemia tõttu välismaale lõksu jäid.

„Kõik inimelud on olulised!“

Constantinos Võitleb pandeemia vastu mitmel rindel – nii erakorralise meditsiini osakonnas kui osaledes üleriigilises koordineerimistöös Küpros, Nikosia

Constantinos Constantinou on riikliku tervishoiuteenistuse nakkushaiguste spetsialist. Ta on pandeemia algusest peale võidelnud koroonaviirusega mitmel viisil. Olles teadlik, et selle uue terviseohu kohta on vähe usaldusväärset teavet, koordineeris Constantinos Küprose tervishoiuministeeriumis Maailma Terviseorganisatsioonilt, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuselt ja muudelt rahvusvahelistelt asutustelt saadud koroonaviirust käsitlevate suuniste levitamist ja pidevat ajakohastamist. Praegu algab Constantinose päev Nikosia üldhaigla koroonaosakonna patsiente ravides ning lõppeb hilja öösel pärast pikki telefonikõnesid ja e-kirjade saatmist, arutades kolleegidega seda, kuidas patsiente ravida, ning tavainimestega seda, kuidas ennast ja oma lähedasi kaitsta.

„Üht inimest aidates aitame kõiki!“

Halin Aitab vabatahtlikuna kaasa COVID-19 testimise arendamisele. Küpros, Nikosia

Võitluses koroonaviirusega on väga olulisel kohal laboridiagnostika. Testid annavad teavet, mis aitab viirust diagnoosida, ravida ja ennetada. Teadlased nagu Halin töötavad selleks välja lahendusi. Halin on Küprose türklane ja aitab vabatahtlikuna arendada PCR-meetodiga testimist. Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse toetada teadusuuringuid 47,5 miljonit euroga, toetust saavad 17 uut COVID-19ga seotud projekti.

„Peame laste suu naerul hoidma!“

Vicky ja Photis Teevad laste elu suhtlusdistantsi tingimustes rõõmsamaks. Küpros, Nikosia

COVID-19 viiruse tõttu kehtestatud piirangud on põhjalikult muutnud meie kõigi igapäevaelu. Nüüd tuleb võimalikult palju kodus püsida. See võib olla raske igaühe jaoks, kuid eriti mõjutab see lapsi, sest kontaktid sõprade ja pereliikmetega on laste arengu ja heaolu jaoks ülitähtsad. Selles keerulises olukorras mõtlesid Vicky ja Photis, kuidas noorte elu kodus lõbusamaks teha. Koos vabatahtlikega hakkasid nad The Fairytale Museum Facebooki-lehel muinasjutte jutustama. Tuntud näitlejad, esinejad ja poliitikud loevad veebis reaalajas oma lemmikmuinasjutte, suheldes lastega soojalt ja julgustavalt. Lisaks loevad kümned vabatahtlikud muinasjutte telefonis, et tuua kodus istuvate laste ellu rohkem rõõmu.

„Isegi kriisiajal on igal lapsel õigus saada haridust.“

Joseph Toetab COVID-19 kriisi ajal õigust haridusele. Küpros, Nikosia

COVID-19 puhangu tõttu ei saa inimesed näost näkku kohtuda. Ka õpilased ja õpetajad ei ole siin erandiks. Kuna koolid on suletud, viidi õppetöö üle internetti. Koolitunnid ja kogu suhtlus toimub arvutite ja nutiseadmete abil. Ühendus „Hope For Children“ tegutseb koos Küprose haridusministeeriumiga selle nimel, et igaühel oleks toimiv juurdepääs e-õppele. Kogu riigis annetatakse uusi elektroonikaseadmeid keskkooliõpilastele, kes neid vajavad. See tasandab sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust. Eesmärk on tagada, et igal õpilasel oleks praegusel raskel ajal korralik juurdepääs haridusele.

„Püüan hoolitseda selle eest, et hädasolijail oleks pisutki seltsi ja lähedust“

Marios Taasühendab lähedasi ja toetab eakaid Küpros, Larnaca

Marios on pensionile jäänud arst, kes ei ole ka praeguse kriisi ajal kõrvaltvaatajaks jäänud. Teistest distantseerumine ei ole kõigi jaoks lihtne. Eriti vaevarikas on see aga haigete ja põdurate jaoks. Seepärast peab Mario haiglatöötajatega läbirääkimisi, et need lubaksid haiglates hääbuvate patsientide juurde haigete lähedasi. Ta hoolitseb ka krooniliste tervisehädadega eakate eest ning pakub neile karantiinis meditsiinilist, psühholoogilist ja sotsiaalset tuge, et keeruline olukord inimesi maha ei murraks.