„Meie sissepääsufoor võimaldab jälgida avalikes hoonetes ja rajatistes viibijate arvu ning täita seadustest tulenevaid nõudeid“

Arne Valgusfooride eeskujul toimiv uus jälgimistehnoloogia võib aidata vältida rahvamasside kogunemist kinnistes ruumides. Saksamaa, Darmstadt

Suhtlusvahemaa hoidmine ei ole avalikus ruumis ilmtingimata võimatu, küll aga võib see olla keeruline. Connfair töötas laatade ja muude avalike ürituste turvalise toimumise huvides välja tehnoloogia, mis aitab hallata kohalviibivaid rahvahulki ja juurdepääsu. Nende signatuurtoode meenutab valgusfoori. See peab arvestust, kui palju inimesi piiratud ruumis viibib, ning näitab punast või rohelist tuld vastavalt sellele, kas ruumi mahub veel juurde või mitte. „Sissepääsufoori on väga lihtne paigaldada ning see on tänu integreeritud SIM-kaardile internetiga otse ühenduses. Selle saab ühendada ka meie loendurrakendusega,“ seletab Connfairi tegevjuht ja asutaja Arne. Selliste toodete järele on praegu pakiline nõudlus. Külastusvoogude analüüsimine on ettevõtete jaoks lausa hädavajalik, sest vaja on ju riiklikke piiranguid täita ja viiruse levikut ära hoida.

„Teeme vabatahtlikku tööd ja ärgitame inimesi üksteist toetama“

Laurenz Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtlikud Saksamaa, Spielberg

Euroopa solidaarsuskorpusega liitub üha enam noori, kes soovivad vabatahtlikku tööd tehes ühiskonda panustada. Üks vabatahtlikest on 18-aastane Laurenz Aupperle Saksamaalt. Ta töötab organisatsiooni kaudu juba eelmise aasta septembrist alates Prantsusmaal. Koroonaviiruse puhangu tõttu pidi ta küll Saksamaale naasma, kuid ta jätkas oma tegevust veebis. Laurenz ja tema viis kaasvabatahtlikku käivitasid nimelt projekti La Semaine de l’Europe (Euroopa nädal). Selle eesmärk on tutvustada inimestele Euroopat, ELi ja Euroopa mitmekesist kultuuri. „ELi kodanikud ei tea, kui palju kasu nad ELilt saavad ja kuidas ise ELi toimimisele kaasa aidata. Meie soovime seda muuta. Tahame suurendada Euroopas solidaarsust, sest keerulistel aegadel on seda väga vaja.“

„Kasutan lennukipiloodi kontrollnimekirja loogikat ka erakorralises meditsiinis töötades“

Maximilian Kasutab lennukipiloodi koolitusel saadud teadmisi parameediku töös Saksamaa, Harlaching

Maximilian pidi piloodikoolituse katkestama, kuna uute töötajate tööle võtmine peatati. Ta otsustas lisandunud vabal ajal õppida ümber parameedikuks. Enne koroonakriisi töötas ta esimese ohvitserina, kuid tema tööandja vabastas ta ajutiselt töölt ning lubas tal minna parameedikuks Müncheni kliinikusse. Maximilianil on hea meel tõdeda, et lennukipiloodina saadud kogemused aitavad teda tema uues töös. Kõikjal ELis näitavad tervishoiutöötajad nagu Maximilian üles solidaarsust ja hoolitsevad erinevatest liikmesriikidest pärit patsientide eest. Näiteks ravitakse Saksa haiglate intensiivraviosakondades Itaaliast ja Prantsusmaalt pärit kriitilises seisus patsiente.

„Mõelgem neile, keda raske haiguse rohkem ohustab!“

Lisa Hoolitseb meditsiiniõena eakate eest. Saksamaa, Berliin

Meditsiiniõed on pakkunud hädavajalikku abi ja hooldust kõigi maailma suurimate nakkushaiguste puhangute ajal, nagu seagripp H1N1, Ebola, raskekujuline äge respiratoorne sündroom (SARS) ja Lähis-Ida respiratoorne sündroom (MERS). Nii nagu eelmiste haiguspuhangute ajal, on õed ka nüüd, COVID-19 epideemia ajal kõikjal Euroopas töösse mattunud. Nii haiglates patsientide kõrval kui ka ühiskonna tervishoiusüsteemide korraldajatena on nad pidevalt eesliinil, et kaitsta patsientide ja kõigi elanike tervist ja heaolu. Lisa räägib, et uued ohutusreeglid on muutnud tema töö veelgi keerulisemaks: „Suur osa suhtlemisest patsiendiga toimub näoilmete abil. Isegi väike naeratus loeb nii palju! Kahjuks on see praegu võimatu.“ Õed jätkavad pandeemia ajal kõikjal patsientide aitamist ja väärivad oma töö eest suurt tunnustust.

„Toetan päästeteenistuse tööd“

Peter Töötab parameedikuna Saksamaa, Augsburg

Peter, nagu paljud teisedki tervishoiutöötajad, tegeleb aktiivselt koroonaviirusesse nakatunud või tõenäoliselt nakatunud inimestega. Enne kriisi töötas ta reisisaatjana lennufirmas Lufthansa. Kuid ka pandeemia ajal tabavad inimesi tavapärased haigused või vigastused ning meditsiinitöötajatel on COVID-19 patsientide jaoks vaja abiväge. Tänu Peteri taoliste abiliste väsimatutele pingutustele jõuavad koroonapatsiendid haiglaravile võimalikult kiiresti. Selliseid pingutusi koordineerib ja toetab ka Euroopa Liit. Mõnikord viiakse intensiivravi vajavaid patsiente ka ülerahvastatud haiglatest teistesse, isegi teistes liikmesriikides asuvatesse haiglatesse, kus saab neile tagada parema ravi. Hiljuti toodi õhutranspordi teel Prantsusmaalt Luksemburgi 11 intensiivravi vajavat patsienti. Austriasse jõudis intensiivravile aga 11 patsienti Itaaliast ja 3 Prantsusmaalt. Euroopa hoiab kriisis kokku!

„Teeme oma kogukonna toitmiseks tööd edasi“

Maxi Aitab ema restoranis Saksamaa, Hirten, Rheinland-Pfalz

Maxi ema oleks võinud oma restorani sulgeda ja toetuda riigiabile. Kuid ta otsustas hoopis käivitada toidu kaasaostmise ja kohaletoomise teenuse, kuna nad elavad maapiirkonnas, kus on vähe toitlustuskohti. Eakatele ja riskirühma kuuluvatele isikutele viivad Maxi ja ta pere toidu koju täiesti tasuta. Paljud restoranid Euroopas jätkavad kohalikele elanikele söögi valmistamist. See aitab ühelt poolt kogukondi, kuid teisalt hoiab ka restoranid töös.

„Kõige tähtsam on aidata inimestel terve püsida.“

Julia Teeb apteegis lisavahetusi, et aidata inimestel terve püsida. Saksamaa, Altötting

Julia on töötanud apteegis tehnilise assistendina kolm aastat. Mitte kunagi varem ei ole tema koormus olnud nii suur kui viimastel nädalatel. Praeguses olukorras on apteekritel kogu Euroopas väga tähtis roll: lisaks ravimite müümisele jagavad nad infot ja annavad klientidele nõu. Sageli on apteek esimene koht, kust inimene ohutusmeetmete, sümptomite ja võimaliku ravi kohta teavet otsib. Ilma Julia-suguste töötajateta ei oleks viiruse leviku peatamine võimalik. Lisaks kergendavad nad arstide töökoormust, mis on tohutu suur. Paljud apteekide ja terviseasutuste töötajad on olnud ennastsalgavalt tublid. Et seda koormust kergendada, toetab Euroopa Liit rahaliselt 18 teadusuuringute projekti ja 140 meeskonda kogu Euroopas, kes tegelevad pingsalt koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamisega.

„Magamata ööd ja arvukad telefonikõned – kuidas me sõbra Aafrikast tagasi toimetasime.“

Sara Aitas välismaale lõksu jäänud sõbra koju tagasi. Saksamaa, Garching

COVID-19 puhang pani haiglad ja meedikud kogu maailmas tohtu surve alla. Ilmselgelt on sellises olukorras eriti raske arengumaadel ja madala sissetulekuga riikidel, kelle tervishoiusüsteem on niigi nõrk. See tegi muret Saksamaalt Garchingist pärit Sarale. Tema itaallasest sõber oli parajasti Beninis sugulastel külas, kui kuulutati välja pandeemia ja piirid suleti. Sara korraldas kampaania, et sõber Beninist tagasi pääseks. Talle tulid appi sõbra tööandja, kolleegid, perekond ja väga abivalmis reisibüroo töötaja. Tänu ühistele pingutustele jõudis sõber Saksamaale. Riikide lennufirmad on aidanud oma n-ö päästelendudega ELi kodanikke paljudest liikmesriikidest. See on olnud võimalik tänu ELi programmile oma kodanike koduriiki tagasitoimetamiseks. 16. aprilli seisuga oli kodumaale tagasi toimetatud 41 760 ELi kodanikku ja selleks oli tehtud 193 lendu.

„Mind huvitab muusika võime inimesi ühendada.“

Sonja Ühendab inimesi muusika abil. Saksamaa, Mainz

Muusikal on imeline võime inimesi ühendada, eriti praegusel raskel ajal, kui paljud tunnevad end üksildasena. Nii kasutas Sonja, kes on elukutselt laulja, oma Facebooki lehte selleks, et tuua inimesi kokku duetti laulma. Selles projektis võivad osaleda nii professionaalsed muusikud kui ka amatöörid. Sonja eestvedamisel laulsid paljud inimesed 22. märtsil kell 6 õhtul oma akendel Euroopa hümni.

„Pingutan parema tuleviku nimel“

Carolin Töötab vabatahtliku kiirabiautojuhina Saksamaa, Burghausen

Carolin lõpetas äsja kooli ja hakkab järgmisel aastal arstiteadust õppima. Tema kutsumus on aidata hädaolukorda sattunud inimesi. Vabatahtlik töö kiirabiautojuhina on pärast pandeemia puhkemist raskemaks muutunud, kuid ta on selle üle uhke ning järgib hoolikalt kõiki viiruse leviku takistamiseks vajalikke abinõusid. COVID-19 leviku aeglustamine on ELi ja kõigi eurooplaste peamine eesmärk. Aitame sellele koos kaasa ning tagame samal ajal ka elutähtsate teenuste ja meditsiinitarvete kättesaadavuse!

„Hoiame ja austame üksteist! Praegu peame kõik ühte hoidma!“

Anna Aitab õendusõpilasena haiglapersonali Saksamaa, Starnberg

Anna alustas meditsiiniõeks õppimist 2018. aasta oktoobris. Teda kui õendusõpilast kutsutakse nüüd sageli haiglasse appi. Osakond, kus ta praegu töötab, on valmis vastu võtma ka COVID-19 haigeid. Sealne personal on koolitatud kasutama seadmeid, mida meditsiiniõed tavaliselt ei käsitse. Nende abil jälgitakse koroonaviirust põdevate patsientide seisundit. Meditsiiniõpilaste jaoks on praegune olukord eriti pingeline ja emotsionaalselt kurnav. Kuid Anna ja tema kolleegid annavad endast kõik, et viirus kontrolli alla saada. Ta rõhutab, et me peame üksteist hoidma ja austama ning ka ohutusabinõusid ei tohi hetkekski unustada. Sellist suhtumist on näha kõigis liikmesriikides. Prantsusmaa annetas Itaaliale miljon maski ja Saksamaa saatis Itaaliasse 7 tonni meditsiinivarustust, sealhulgas hingamisaparaate ja -maske. Nii aidati päästa elusid.

„Me jätkame tööd, kuna patsiendid vajavad meid!“

Edina Pakub hambaravi ka kriisi ajal Saksamaa, Korntal-Münchingen

Dr Glaser peab koos kuue kolleegiga hambaravikliinikut. Praeguse kriisi ajal on töö jätkamine väga keeruline. Tihti ei ole desinfektsiooni- ja isikukaitsevahendeid kuskilt saada. Kuna dr Glaseri kliinik asub arvestatavas nakkuskoldes, on patsientide ravimine riskantne. Sellegipoolest jätkavad Edina ja tema kolleegid tööd. See on patsientide jaoks väga oluline, eriti suure valu korral. Inimeste ravimine on ju tohtritele kõige olulisem. Koroonaviiruse vastase võitluse eesliinil töötab miljoneid meditsiiniõdesid, arste, hambaarste ja põetajaid. Euroopa Liit aga tagab riikidele kiire juurepääsu elupäästvale meditsiinivarustusele.

„Meie eesmärk on leevendada asendamatute arstide koormust“

Claudia Aitab pandeemia vastu võitlevaid arste ja tegeleb valudes patsientidega Saksamaa, Herrsching am Ammersee

Meditsiinitöötajad on praeguses kriisis tohutu surve all. Osteopaadid, nende seas ka Claudia, aitavad arstide töökoormust vähendada ning hoolitseda nende patsientide eest, keda on tabanud muud tervisehädad kui COVID-19. Claudia ja teised osteopaadid aitavad valudes patsiente, sest enamik meditsiinitöötajaid on pandeemia haldamisega hõivatud. See on haigetele äärmiselt oluline ning leevendab ka arstide ja õdede praegust ränka koormust.