„Kodanikuühiskonna organisatsioonid peavad üksteist toetama ja oma tegevust koordineerima!“

Baiba Tegi Läti valitsusele ettepaneku katta erandkorras puudustkannatavate inimeste kõige elementaarsemad kulud Läti, Riia

Kuidas peaksid edasi elama inimesed, kes kaotasid COVID-19 puhangus töö või suure osa sissetulekust? Läti Tarbijakaitse Liit soovitas riigi valitsusel võtta selliste inimeste toetamiseks kasutusele erakorralised hädaabimeetmed. „Meie nõudmisel saavad kriisihüvitist ka inimesed, kes ei suuda enam eluks kõige vajalikuma eest maksta. Pool nende kuludest hüvitatakse,“ räägib Baiba. „Lisaks aitas liit töötada välja otsused laenuleevendusmeetmete, maksutähtaja edasilükkamise ja ebakindlas olukorras inimestele küttetoetuse andmise kohta.“ Baiba on ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) liige. Tema hinnangul peab EMSK koroonapandeemia järel tugevalt ja stabiilselt tegutsema ning selle kogenud liikmed peavad kodanikuühiskonna organisatsioonide huvide esindamisele täielikult pühenduma.

„Meie püüame edendada puudega inimeste õigusi ja huve“

Gunta Jagab Läti puudega inimestele olulist teavet Läti, Riia

Puudega inimestel on kriisi tagajärgedega väga keeruline toime tulla. Paljud neist tunnevad, et nad on unustatud või et nad ei saa olulist teavet. Läti puudega inimeste ühendusi koondav katusorganisatsioon SUSTENTO teeb nende abistamiseks kõik, mis suudab. „Me püüame puudega inimeste õigusi ja huve igal võimalikul viisil edendada. Valitsuse otsused olid tihti rutakad ja nende tegemisel ei mõeldud puudega inimeste vajadustele. Esmajärjekorras ongi vaja puudega inimeste huvidele tähelepanu juhtida,“ selgitab Gunta. Kuna veerandil elanikkonnast on ka lugemisraskusi, otsustas SUSTENTO hakata igapäevaseid uudiseid lihtsamasse läti keelde ümber panema, et need jõuaksid laiema elanikkonnani. „Lisaks avasime telefoniliini neile, kellel puudub juurdepääs internetile ja muudele infoallikatele. Teenus toimib läti, vene ja inglise keeles.“

„Drive-in kontsertide korraldamine on üks mu karjääri parimaid kogemusi!“

Mārcis Korraldas Läti esimesed drive-in kontserdid Läti, Ādaži

Mārcis mõtles Läti muusikaarmastajatele USA autokinode eeskujul välja uudse pakkumise: kontserdid, kus inimesed istuvad mõnusalt autos, kõrvaklapid peas, naudivad muusikat ja tunnevad end hästi, ainult et kõrvaklappidest ei kuulata plaati või veebi riputatud videot, vaid tegelikult laval esitatavat muusikat. „Kõik mu kontserdid tühistati ja see oli nii nukker. Mul ei olnud publikuga enam mingit kontakti. Ma küll jätkasin kitarritundide andmist mitmelt poolt Euroopast pärit eraõpilastele, samuti jätkus salvestamine, aga see oli raske aeg,“ meenutab Mārcis. „Siis nägin ma uudist Saksamaal avatud autokinost ja mul plahvatas, et tegelikult võiks ju proovida ka drive-in kontserti!“ Mārcis asuski asja kallale ega jätnud mõtet tehnilistele probleemidele ja Läti ametiasutuste kõhklustele vaatamata enam sinnapaika. Lõpuks sai ta kõik vajalikud load ning andis oma elu parimad kontserdid – või vähemalt nii arvab ta praegu. „Mõlemad kontserdid müüdi välja 10 minutiga ja tagasiside oli väga hea. Ma sain taas aru, kui vedanud mul on, et teen tööd, mida armastan,“ nentis Mārcis lõpetuseks.

„Meie videote eesmärk on loominguline kaasosalemine!“

Teatritrupp KVADRIFRONS Luges videosse Giovanni Boccaccio raamatu „Dekameron“. Läti, Riia

Kõik lugusid kuulama! Teater KVADRIFRONS on alates 16. märtsist iga päev riputanud internetti uue video, kus loetakse ette lugusid Itaalia kirjandusklassiku Giovanni Boccaccio raamatust „Dekameron“. See sisaldab 100 Itaalia katkuaega paigutatud jutustust ning need on praeguses olukorras äärmiselt asjakohased. „Algatus tekitab meis kõigis tunnet, et me kuulume kuskile ja teeme midagi. See tekitab ühtsust,“ leiab üks trupiliige. Salvestused lõpetati mais, aga videod on KVADRIFRONSi Facebooki, Youtube’i ja Spotify lehekülgedel endiselt kättesaadavad.

„Meie täname aitajaid sooja söögiga!“

Sihtasutus Hospiss LV Pakub arstidele ja meditsiinitöötajatele tasuta sooja sööki. Läti, Riia

Paljud restoranid, ettevõtted ja vabatahtlikud on oma jõud ühendanud, et arste ja meditsiinitöötajaid tasuta toitlustada. Algatusele lükkas hoo sisse sihtasutus Hospiss LV, kes on aidanud COVID-19 puhangu ajal Lätis laiali jagada enam kui 50 000 söögiportsjonit. See number üha kasvab. „Toidujagamise algatus ei ole abiks üksnes meditsiinitöötajatele, kes meie kõigi nimel väsimatult pingutavad, vaid ka toitlustusettevõtetele. Kriis on ka neid tõsiselt mõjutanud,“ selgitab sihtasutuse esindaja. Sarnaseid ettevõtmisi võib näha ka mujal Euroopas. Näiteks Euroopa Parlamendi Brüsseli hoonetes jätkas köögipersonal toiduvalmistamist puudustkannatavatele inimestele.