„Meid paneb tegutsema lootusetunne ja abistamissoov“

PNEUMA-meeskond Töötas haiglate jaoks välja väikeste kuludega ja lihtsasti kokkupandava hingamisaparaadi Portugal, Porto

Haiglad vajavad praegu väga palju hingamisaparaate. See ajendas Portos tegutsevat mitme eriala esindajatest koosnevat meeskonda looma INESC TECi juhtimisel väikeste kuludega lihtsasti kokkupandava seadme PNEUMA. Seadme loomise peamine eesmärk on jätta tavapärased hingamisaparaadid kriitilises seisus haigete kasutusse. PNEUMA tehnoloogia on alternatiiviks invasiivsele ventilatsioonile ägeda hingamispuudulikkusega patsientide puhul, kelle hingamissagedust tuleb jälgida. Samuti on see hea lahendus hingamisaparaatide tõsisel puudusel. Euroopa teadlased tegutsevad ülemaailmsete meditsiinivaldkonna teadusuuringute ja innovatsioonitegevuse eesotsas ning teevad koostööd teiste riikide teadlastega, et muuta tervishoiusüsteeme koos paremaks. See hõlmab ka ELi toetust idufirmadele ja väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kel on viirusega võitlemiseks uusi ideid. Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvahend „Accelerator“ teeb konkursi teel kättesaadavaks 164 miljonit eurot, et aidata neil oma ideid teoks teha.

„Kunst on inimkonna peegel. See julgustab, annab lootust ja tõstab tuju.“

Ana Juhib platvormi, kus loomeinimesed saavad tasu eest publikule esineda Portugal, Torres Vedras, Lissabon

Think Arts, Talk Business, Make Culture! (Mõtleme kunstist, räägime asjast, loome kultuuri!) See on RHI Stage moto. Sellise platvormi asutas Arte Institute veebiaadressil RHI-Think.com. DELETION OF PARAGRAPH. COVID-19 on mõjutanud liidu liikmesriikide paljusid valdkondi. Ka kultuurivaldkond ei ole jäänud puutumata. EL on käivitanud programmi „Loov Euroopa“, et anda kultuuri- ja loomesektori väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele laenu. On loodud ka fonde toetuse pakkumiseks laenude ja tagatiste näol. Rõõm on näha, et kõikjal ELis pakub ühiskond loomeinimestele toetust, olles kunsti tarbides selle loojatega solidaarne.

„Võimaldades inimestel koju jääda, päästame elusid.“

Vizinho amigo Aitame poeskäiguga neid, kes ei saa kodust lahkuda. Portugal, Lissabon

„Vizinho Amigo“ (tõlkes: sõbralikud naabrid) on grupp noori vabatahtlikke, kes abistavad viiruse riskirühma kuuluvaid inimesi, näiteks eakaid ja haigeid. Kuna viimaste puhul on oht, et viirushaigus kulgeks raskemini, on tungivalt soovitatav, et nad väldiksid inimestega kokkupuutumist ning ei käiks ka poes ega apteegis. Siin tulevadki appi sõbralikud naabrid. Nad võtavad inimestelt tellimused, ostavad vajaliku toidu, ravimid ja muu vajaliku kauba ning viivad ostud ukselävele. Ühtlasi levitavad nad oma teenuse kohta infot, jagades ümbruskonnas teabelehti ja tehes koostööd kohaliku omavalitsusega. Solidaarsust näitavad üles ka ELi liikmesriigid: aidatakse neid, keda pandeemia on rängemini tabanud. Näiteks on Slovakkia saatnud maske ja desovahendeid Itaaliale, Austria aga kummikindaid ja desovahendeid Horvaatiale. Saksamaa haiglates ravitakse kriitilises seisus patsiente Itaaliast ja Prantsusmaalt ning Tšehhi on pakkunud Itaaliale ja Hispaaniale kaitseülikondi. Need on ilmekad näited sellest, kuidas kriisiga võideldakse üheskoos.

„See on meie kõigi asi.“

SOS.COVID19 Ühisrahastamise kampaania isikukaitsevahendite ostmiseks. Portugal, Lissabon

Tervishoiusüsteemis on vaja suurel hulgal varustust, et personal – nii arstid kui ka õed – oleksid patsiente aidates ise kaitstud. COVID-19 vastu võitlemisel on seega tähtis, et tervishoiutöötajatel jätkuks isikukaitsevahendeid. Kaheksa Portugali naist asutasid ühiskondliku solidaarsusliikumise SOS.COVID19.Portugal, et selles abiks olla. Nad koguvad raha, et osta haiglatele rohkem isikukaitsevahendeid. Liikumine asutas ka teise ühisrahastamise kampaania, et osta isikukaitsevahendeid eakate hooldekodudele. Euroopa Liidu tasandil loodi RescEU programm, mille raames kogutakse ja jaotatakse meditsiinivarustust ja isikukaitsevahendeid. Saates varustust sinna, kus parasjagu kõige rohkem vaja, püütakse pandeemia levikut aeglustada ja peatada.

„Püüame leida pandeemiavastases võitluses uusi lahendusi“

Miguel Toetab Portugali riiklikku tervishoiuteenistust hädavajalike toodetega Portugal, Porto

Koostöös piirkonna terviseameti, Super Bock Groupi ja Levira destilleerimisvabrikuga saadeti Portugali põhjaosa 12 haiglasse uus varu desinfitseerimisvahendit, mis on COVID-19 ennetamisel ja ravis väga oluline. Praeguseks on alkoholivaba õlle tootmise kõrvalt valmistatud desinfitseerimisvahendit haiglatele välja jagatud ligikaudu 18 000 liitrit. See on näide sellest, kuidas üks solidaarne eraettevõte aitab eesliinitöötajatel ja riikliku tervishoiuteenistuse ekspertidel nende tööd teha.

„Uuendusmeelne kogukond on iseseisvam ja vastupidavam“

VIVA Lab, 8-liikmeline meeskond Kavandab ja toodab meditsiinisektori jaoks isikukaitsevahendeid Portugal, Porto

VIVA Lab tegeleb tavaliselt koolitamise, innovatsiooni ja disainimisega. Pandeemia ajal toodavad nad aga Porto haiglatele maske, visiire ja kaitseprille. VIVA Lab muutis oma tööruumid tootmisliiniks ning lõi vabatahtlikest ja õmblejatest koosneva tootmisvõrgustiku. Seni on valmistatud 4500 visiiri, 1300 paari kaitseprille ja 500 maski. Kuna välja töötatud tootelahendused on kõigile tasuta kättesaadavaks tehtud, saab neid laialdaselt jagada. Nii on nende kavandid kasutusele võetud ka Brasiilias, Itaalias ja Hispaanias. Euroopa Liidus on kõik riigid, piirkonnad ja linnad abivajajatele abikäe ulatanud. Euroopa solidaarsus väljendub just tegudes. Põhjaliku ülevaate ELi COVID-19 vastasest tegevusest leiab siit: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_et

„Arstide ja õdede tänamisest ei piisa. Me peame neid päriselt aitama“

Eurico Varustab meditsiinitöötajaid 3D-printimise abil Portugal, Setúbal

Eurico töötab konsultatsioonifirmas FAN3D, mis on spetsialiseerunud kihtlisandustootmisele ehk 3D-printimisele. Praegu valmistavad nad 3D-printimise teel meditsiinitöötajatele isikukaitsevahendeid. See on vaid üks näide eurooplaste solidaarsusest. Lisaks on Prantsusmaa annetanud Itaaliale miljon maski ja Saksamaa saatnud Itaaliasse 7 tonni meditsiiniseadmeid, sealhulgas hingamisaparaate ja -maske. See on päästnud palju elusid.

„Tehniline tugi on praegu olulisem kui kunagi varem ning see on pandeemia keskmesse sattunud haiglatele äärmiselt tähtis!“

André Aitab haiglatel tegeleda meditsiiniseadmete hoolduse ja remondiga Portugal, Vale de Cambra

André töötab veebiplatvormiga, mis aitab haiglatel meditsiiniseadmete hoolduse ja remondi alast teavet vahetada. Meditsiinitarvete olemasolu tagamine on olnud kriisi jooksul üks ELi olulisemaid ülesandeid. André aitab tehnikutel hooldada ja remontida seadmeid, mida meditsiinitöötajad patsientide võimalikult heaks raviks hädasti vajavad. Nii on võimalik tervishoiusektorit tabanud logistilisi probleeme veidigi leevendada.

„Püüame leida probleemidele kohalikke, ent universaalseid lahendusi, et aidata inimkonnal COVID-19 vastu võidelda. Selleks remondime me vanu meditsiiniseadmeid, näiteks hingamisaparaate“

João Abistab meditsiiniasutusi tehnika vallas Portugal, Cascais

João algatus Open Air Project tõi kokku tehnoloogiaasjatundjatest vabatahtlikud, kes töötavad raviasutuste toetamise eesmärgil mitmesuguste projektide kallal. Näiteks tegeletakse kõige lihtsamate hingamisaparaatidega, vanade hingamisaparaatide remondiga ning muude projektidega, mis puudutavad muu hulgas ennetustegevust, karantiiniolukorda, kaugabi, logistilist tuge, mobiilirakendusi ja teisi hädaolukorras olulisi tehnoloogilisi lahendusi. Projekti eesmärk on leida probleemidele kohalikke lahendusi, mida saaks seejärel kasutada kogu maailmas. Euroopa Liidul on samasugune lähenemine – ühest küljest toetatakse aktuaalsete valdkondade töötajaid ja teisest küljest otsitakse probleemile üldisemaid lahendusi.

„Meie aitame maailma päästa nii, et õpetame inimesi viiruse levikut vältima“

Virus Fight Club Mõtles WHO tervisenõuannete tutvustamiseks välja hariva mobiilimängu Portugal, Braga

Portugalis valmis üheksa tiimiliikme koostöös rakendus Virus Fight Club – mäng, mis seisneb COVID-19 vastu võitlemises maailma eri nurkades. See on mõeldud kõigile vanuserühmadele ning põhineb osaliselt Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel ja osaliselt fantaasial. Mängu eesmärk on inimestele praegusel keerulisel ajal haaravat tegevust pakkuda. Näiteks pannakse mängus rõhku sagedasele kätepesule ning nakatunud tegelaskujudele maskide jagamisele. Sellised algatused aitavad loominguliselt kaasa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tööle. Keskuse peamine ülesanne on viia läbi kiireid riskihindamisi ja levitada puhangu kohta värsket epidemioloogilist teavet.