"EU auttaa meitä suojelemaan kaikkein heikoimpia kriisin aikana“

Shenay Auttaa jakamaan tarvikkeita apua eniten tarvitseville Bulgaria, Isperih

EU:n rahoittama ROMACT-ohjelma antaa ruokaa ja hygieniatuotteita 15 000 hengen romaniyhteisöille Bulgariassa ja Romaniassa. Lisäksi EU opastaa ihmisiä yli 30 kaupungissa ja kertoo, miten koronavirusepidemian aikana pysyy turvassa ja saa tarvitsemaansa hätäapua. Paikalliset aktivistit ovat auttaneet tunnistamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat perheet ja jakaneet heille välttämättömiä perushyödykkeitä. Shenay Andreeva on mukana @romactbulgaria-hankkeessa. Ryhmä jakaa tarvikkeita niille, jotka ovat näinä vaikeina aikoina eniten avun tarpeessa. Kansalaiset auttavat Shenayn tavoin ympäri Eurooppaa heikossa asemassa ja eristyksissä olevia yhteisöjä koronaviruksen torjunnassa. He turvaavat paikallisten yhteisöjen hyvinvoinnin, suojelevat heidän ihmisoikeuksiaan ja lisäävät romanien mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan.

"Nyt on aika pelastaa itse pelastajat!“

Save the Saviours -järjestö Auttaa sosiaalisia yrityksiä selviämään kriisistä Bulgaria, Sofia

Olemme usein taputtaneet ihmisille, jotka auttavat Eurooppaa selviämään koronakriisistä, mutta heidän jatkuvat ponnistelunsa herättävät tärkeän kysymyksen. Kuka pelastaa pelastajat? Aihetunniste #SaveTheSaviors (Pelastakaa pelastajat) on bulgarialaisen innoittavan aloitteen motto. ”Haluamme, että vammaisia, yksinhuoltajaäitejä, pakolaisia tai ikäihmisiä auttaneet sosiaaliset yritykset selviävät kriisistä. Haluamme heidän jatkavan pelastustyötä pitkään koronakriisin jälkeenkin”, toteavat Bulgarian voittoa tavoittelemattomien järjestöjen lakiasiainkeskuksen edustajat. He auttavat viittä keskeistä sosiaalista yritystä ja varmistavat siten, että työpaikat säilyvät, yritykset säästyvät konkurssilta ja niiden vaikutusmahdollisuudet paranevat. ”Kampanjan ansiosta näistä yrityksistä ja niiden päämääristä on kuullut jo yli 100 000 ihmistä. Pelastimme 47 työpaikkaa ja sadat ihmiset saivat apua. Ja mikä tärkeintä, kansalaisten asenne haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan on muuttunut”, ryhmän jäsenet kertovat innoissaan.

"Yksikin ihminen voi vaikuttaa. Ja se voit olla juuri sinä!“

Momchil Desinfioi vapaaehtoisena Sofian suurinta päivystävää sairaalaa Bulgaria, Sofia

Hoitohenkilöstö tekee töitä yötä päivää koronavirusta vastaan, ja ihmiset ympäri Eurooppaa osoittavat arvostustaan toinen toistaan luovemmilla tavoilla. Momchil ja muut vapaaehtoistyöntekijät desinfioivat kaikkia Pirogov-sairaalan rakennuksia – sen jokaista osastoa, käytävää ja portaikkoa. Momchil päätti osallistua vapaaehtoistyöhön, koska ei voinut vain katsoa vierestä tekemättä mitään. ”Kun tämä kaikki alkoi, minun oli pakko tehdä jotakin. En voinut vain istua kotona”. Tavallista arkea ei pystynyt enää jatkamaan, joten hän ajatteli olla hyödyksi jollakin muulla tavalla. Hoitohenkilöstö joutuu lähikontaktiin viruksen kanssa, mutta hän halusi auttaa siitä huolimatta. Momchil uskoo, että tässä aika pelottavassakin tilanteessa voimme kaikki olla ystäviä, jos teemme yhteistyötä yhteisen asian puolesta. ”Yksikin ihminen – ammatista, iästä tai uskomuksista riippumatta – voi todellakin saada aikaan muutoksia. Siis kuka tahansa. Ja se voit olla juuri sinä!”, Momchil sanoo.

"Parhaat ratkaisut löydetään yhdessä“

Todor Järjesti hackaton-tapahtuman löytääkseen ratkaisuja pandemian aiheuttamiin ongelmiin Bulgaria, Sofia

Todor järjesti maaliskuussa Hack the Crisis Bulgaria -hackathonin, jossa etsittiin ratkaisuja moniin pandemiasta johtuviin ongelmiin. Tapahtuma keräsi 850 osallistujaa, ja tuloksena syntyi 111 ideaa, joilla kriisin seurauksia voidaan lieventää. Hankkeilla on kolme päätavoitetta: pelastaa ihmishenkiä, yhteisöjä ja yrityksiä. Aloitteen toinen vaihe alkoi huhtikuun lopussa. Silloin valittiin 30 hanketta, jotka käynnistetään pian. Uusia hankkeita valitaan vielä lisää. Hackathon oli Todorin idea, mutta sitä ei olisi voitu toteuttaa ilman bulgarialaisten yritysten ja työntekijöiden uskomatonta tukea. Tapahtuman onnistuminen vaati paljon aikaa ja palkatonta työtä heiltä kaikilta.

"Pyysin tiimiäni tekemään tavallisesta erityislaatuista – ja hehän tekivät!“

Kansallinen nuorisofoorumi Kannustaa nuoria kehittämään tietojaan ja taitojaan sosiaalisen syrjäytymisen aikoina Bulgaria, Sofia

Kansallinen nuorisofoorumi käynnisti Bulgariassa julistetun poikkeustilan alussa kampanjan #TimeForYou. Tarkoituksena on, että nuoret voisivat käyttää kotonaoloaikansa hyödyllisesti, ja heillä olisi mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja osaamistaan. Heidän kouluttajansa, foorumin johtokunta sekä entiset ja nykyiset jäsenet tekivät yhdessä sarjan maksuttomia webinaareja, joiden aihepiiri kiinnostaa erityisesti nuoria. Aiheena on ollut esimerkiksi nuorten mielenterveys sosiaalisen syrjäytymisen aikoina. Tulevissa podcasteissa käsitellään muun muassa digitaalista nuorisotyötä, nuorten osallistamista ja nuorisotiloja.

"Osoitamme solidaarisuutta musiikin avulla“

BON-BON-lapset Kehottaa ihmisiä pysymään kotona Bulgaria, Sofia

BON-BON on suosittu lapsibändi Bulgariassa. Bändin jäsenet päättivät heti eristystoimien alussa esittää kotiensa suojassa uuden version Michael Jacksonin laulusta "Earth Song" ja kehottaa ihmisiä pysymään kotona. Esityksessä oli mukana yli 90 nykyistä tai entistä bändin jäsentä kaikkialta Euroopasta. Tämä osoittaa, että voimme kaikki olla yhdessä eristystoimista huolimatta. Voit katsoa lopputuloksen täältä: https://www.youtube.com/watch?v=97WX-CMKu9E.