"Etsimme joka päivä uusia keinoja kannustaa opettajia ja tukea oppilaita“

Mario Julkaisi oppaan siitä, kuinka koronaviruksesta puhutaan oppilaille Kroatia, Zagreb

Tiedottamisen on oltava yksi ensimmäisistä reaktioista missä tahansa hätätilanteessa. On erittäin tärkeää, että kaikki ihmiset iästä riippumatta voivat osaltaan ehkäistä viruksen leviämistä. Mario on yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa kannustanut jakamaan säännöllisesti nykytilannetta koskevaa tietoa, joka on peräisin luotettavista, tarkistetuista ja asiaankuuluvista lähteistä. Näissä keskusteluissa on korostunut se, että ihmisarvon kunnioittaminen kaikissa olosuhteissa on tärkeää, jotta voidaan torjua vihapuheen, muukalaisvihan ja ennakkoluulojen leviämistä. Disinformaation torjuntaan osallistuvat kaikki EU:n toimielimet yhdessä. Euroopan unioni auttaa torjumaan disinformaatiota myös tekemällä tiivistä yhteistyötä verkkoalustojen kanssa. Niitä kehotetaan käyttämään virallisia tietolähteitä eikä aineistoa, jonka tiedot on tarkistettu ja havaittu vääriksi tai harhaanjohtaviksi. Lisäksi niitä pyydetään poistamaan laiton sisältö tai sisältö, joka voisi aiheuttaa fyysistä vahinkoa.