"Faktat – eivät pelot – auttavat ihmisiä suojelemaan itseään“

Gunnar Tarkistaa matkustajien terveydentilan ja antaa luotettavia neuvoja Viro, Tallinna

Satamat ja lentoasemat on avattava uudelleen varovaisesti, jotta estetään epidemian toinen aalto. Viron Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat tarjonneet apuaan Tallinnassa. Gunnar on yksi vapaaehtoisista. ”Tehtäväni on varmistaa, että kaikki saapuvat matkustajat saavat tietoa ja osaavat noudattaa varotoimia, jotta viruksen leviäminen estetään. Me tarkistamme matkustajien terveydentilan, mittaamme lämmön ja annamme ohjeita”, hän kertoo. Gunnarin kaltaisilla Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli epidemian torjumisessa. He tiedottavat kansalaisille, jakavat tietoa ennaltaehkäisystä, auttavat torjumaan vääriä tietoja sekä hillitsevät huhuja ja paniikkia. Tallinna on vain yksi monista Euroopan kaupungeista, jotka ovat käynnistäneet vastaavia aloitteita. Parlamentti haluaa avata kaikki EU-rajat nopeasti ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Näin varmistetaan EU:n talouden elpyminen koronaviruspandemian jälkeen. Lisätietoja: https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-n-ulkorajat/20200506STO78514/schengen-rajojen-avaaminen-koronaviruksen-jalkeen-mita-eu-voi-tehda

"Selviydymme kertomalla tarinoita ja jakamalla ilon ja onnistumisen hetket“

Pille Tukee vanhempia Lue ääneen -kampanjan kautta Viro, Tallinna

Koronavirus jatkaa leviämistään, ja monilla työt tehdään nyt kotoa käsin eikä enää tutussa toimistossa. Lasten koulut on suljettu ympäri Eurooppaa kaikilta muilta paitsi avainhenkilöstöltä. Tämä tarkoittaa, että suurin osa perheistä viettää nyt paljon aikaa kotona yhdessä. Työelämän ja hektisen perhe-elämän yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Lue ääneen -kampanjasta voi olla tässä tilanteessa apua. Pille ja hänen tiiminsä tukevat kotona työskenteleviä vanhempia, jotka etsivät lapsilleen opettavaista ja kiinnostavaa toimintaa. Kampanja kannustaa lapsia lukemaan, kuuntelemaan tarinoita ja jopa sepittämään omia tarinoita. Tarinoita luetaan puhelimitse Facebookin tai Skypen kautta. Tarinoiden valinnassa otetaan huomioon kunkin lapsen lukutaidon taso, jotta lapsen mielenkiinto pysyy yllä. Ääneen lukemisella varmistetaan, että lapsen lukutaito paranee ja itsetunto kasvaa.

"Opiskelijoiden on saatava korkeatasoista opetusta myös kotoa käsin“

Maria Haluaa opetusteknologia-alan yrittäjänä varmistaa, että kaikilla on verkko-opiskeluun tarvittavat laitteet Viro, Tallinna

Solidaarisuus ja toisten auttaminen on tärkeämpää kuin koskaan, jotta selviäisimme koronaviruspandemiasta yhdessä. Tämän vuoksi Maria auttaa virolaisia perheitä tukemaan toinen toisiaan. Virolaisten opiskelijoiden on täytynyt siirtyä etäopiskeluun, mutta kaikille se ei ole mahdollista, koska heillä ei ole kotona tietokonetta tai tablettia. Maria käynnisti ”Tietokone jokaiselle opiskelijalle” -hankkeen, jonka ansiosta perheet voivat antaa muille opiskelijoille laitteita, joita ei enää käytetä kotona tai työpaikalla. Näin varmistetaan, että kaikki opiskelijat voivat osallistua etäopetukseen. Jo 1 200 tietokonetta on vaihtanut omistajaa alle kuukaudessa.