„Nikad nije bilo važnije pomagati našoj mladeži“

Lukas Obučava mlade Austrijance u dobi od 15 do 24 godine Austrija, Innsbruck

Kad je izbila pandemija, u Austriji je porasla potreba za stručnim osposobljavanjem. Nezaposlenima na burzi pridružilo se još ljudi koji su ostale bez posla. „Znatno poremećeno tržište rada nudi još manje mogućnosti” rekao je Lukas, voditelj projekta VERA. VERA je jedan od mnogih obrazovnih projekata koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. U okviru tog projekta mladi od 15 do 24 godine mogu pohađati tri vrste obuke (za prenamjenu i održavanje, za modu i ukrašavanje te za medije), a mentorske sesije nastavljene su i tijekom mjera ograničenja. „Koronavirus ne poznaje granice pa ni suradnja, zajedništvo i kreativnost ne bi trebali biti ograničeni”, istaknuo je Lukas. Dugoročni proračun EU-a trebao bi obuhvaćati i potrebe sljedeće generacije, rekla je Sabine Verheyen, predsjednica Odbora za kulturu. Nedavno je zatražila i dostatno financiranje za obrazovne i kulturne programe.

„I dalje pomažemo mladima, čak i na daljinu“

Katharina Mentorira mlade koji ne rade i ne obrazuju se zahvaljujući financiranju iz projekta „We need you” Austrija, Linz

U Austriji je 2019. bilo otprilike 65 200 mladih u dobi od 15 do 24 godine koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Za Katharinu, koja mentorira pripadnike te skupine, koronavirus je bio ostvarenje najcrnjeg scenarija. „Izgubili smo kontakt s nekima od njih, što je jako loše jer mentori imaju ključnu ulogu u njihovoj integraciji u društvo”, objasnila je. No Katharina i njezini kolege iz projekta „We need you” (Trebamo tebe) financiranog sredstvima EU-a nisu odustali. Nastavili su graditi budućnost za te mlade ljude. „Htjeli smo im i dalje podizati samopouzdanje i pokazati da unatoč krizi ima nade. Sada nas trebaju više nego ikada”, rekla je. „We need you” nudi besplatnu pomoć u Gornjoj Austriji. Projekt je dio NEBA-e, mreže za pomoć pri osposobljavanju koju je osnovalo austrijsko Ministarstvo socijalne skrbi, a sufinancira ga Europski socijalni fond.

„Želimo doprinijeti većoj odgovornosti i zaštiti okoliša“

Gabriele Vodi Gabarage, socijalno poduzeće za prenamjenu Austrija, Beč

Gabarage je posvećen prenamjeni. Radnici tog socijalnog poduzeća pretvaraju naslonjače i protupožarna crijeva u ljuljačke, dizala u sofe, a korišteno platno u ruksake i torbe. „Zapošljavamo ljude koji teško nalaze svoje mjesto u radnom okruženju. Obučavamo ih i učimo novim vještinama u sklopu pristupa usmjerenog na karijeru,” priča Gabriele, osnivačica i direktorica poduzeća. Gabriele je primijetila da su se tijekom pandemije građani u karanteni širom Europe u svoje slobodno vrijeme počeli baviti novim hobijima. Obrtničke vještine i prenamjena ponovo dobivaju na popularnosti i nadam se da će se taj trend nastaviti,” kaže. Europska unija u okviru Europskog socijalnog fonda podupire brojna nova ekološka poduzeća. Jeste li zainteresirani za okolišno održivo gospodarstvo? U lipnju 2020. Europski parlament odobrio je nova pravila o zelenim ulaganjima. Doznajte više na: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20200604STO80509/eu-i-zelena-ulaganja-poticanje-financiranja-odrzivih-projekata

„Solnatide je prvi odobreni lijek za primjenu kod smanjene plućne funkcije oboljelih od COVID-a 19“

Bernhard Znanstvenik koji zahvaljujući sredstvima EU-a istražuje nove terapije Austrija, Beč

U većini slučajeva koronavirus izaziva samo blage respiratorne simptome. Međutim, za oko 15 % pacijenata potrebno je bolničko liječenje, a kod 5 % njih dolazi do teškog oštećenja pluća koje može rezultirati akutnim respiratornim distresnim sindromom. Solnatide je u travnju službeno postao prvi lijek za akutni respiratorni distresni sindrom čija je primjena odobrena u Austriji i Italiji. „Veoma nam je drago da naš eksperimentalni lijek Solnatide možemo dostaviti odjelu za kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beču. Solnatide je jedini lijek koji je prošao provjeru koncepta u dvije kliničke studije na pacijentima s teškim poremećajem plućne funkcije,“ kaže Bernhard, glavni izvršni direktor biotehnološkog poduzeća APEPTICO. Ono koordinira projekt financiran sredstvima EU-a za istraživanje koronavirusa i razvoj novih lijekova. Europska unija s više od 48,5 milijuna eura financira 18 različitih projekata u tom području.

„Moda je naša strast; svoje ograničene resurse koristimo za proizvodnju osobne zaštitne opreme za djelatnike na prvoj liniji“

Ekipa Tehničkog veleučilišta u Dornbirnu Šiju zaštitne maske za potrebite Austrija, Dornbirn

Tehničko veleučilište u Dornbirnu odavno slovi kao mjesto gdje se uči o modi i proizvodnim tehnologijama. Sada je poznat i po spremnosti da pomogne najugroženijim austrijskim građanima. Na poticaj tekstilnih poduzeća u pokrajini Voralberg, tehničko veleučilište počelo je u svojim radionicama proizvoditi zaštitne maske. „Sjajno smo se zabavljali šijući maske. Uživali smo u osjećaju da doprinosimo borbi protiv virusa”, rekao je član ekipe. Ova inspirativna priča pokazuje kako nas kreativne industrije spajaju čak i kada se moramo fizički udaljiti jedni od drugih.

„Lažni izvještaji udar su na demokraciju. Kao civilno društvo moramo se obraniti od njih.“

Andre Nastoji informirati građane odvajajući činjenice o bolesti COVID-19 od neistina. Austrija, Beč

Andre je svoju karijeru posvetio borbi protiv lažnih vijesti. Za njega je koronakriza samo još jedan primjer važnosti njegova posla. „Medijska pismenost u doba pandemije osobito je važna radi suzbijanja širenja netočnih informacija koje bi mogle ugrožavati živote,” objašnjava nam. Andreova internetska stranica zove se Mimikama. Trenutačno mu je cilj otkrivati lažne vijesti o bolesti COVID-19, kao što su članci o tobožnjim lijekovima ili o teorijama zavjere. Korisnici interneta na stranici mogu čitati o najnovijim dezinformacijama te prijavljivati lažne vijesti na koje su sami naišli na društvenim mrežama. Mimikama donosi tekstove na njemačkom i nizozemskom jeziku. Obmanjujuće informacije o pandemiji mogu ugrožavati vaše zdravlje i zbog toga uvijek trebate tražiti pouzdane izvore i ne širiti lažne vijesti. Na stranici https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/odgovor-eu-a-na-koronavirus/20200326STO75917/dezinformacije-kako-prepoznati-i-boriti-se-protiv-mitova-vezanih-uz-covid-19 pročitajte kako prepoznati i boriti se protiv mitova.

„Posvećeni smo pružanju potpore djeci u vezi s obrazovanjem dok su škole zatvorene“

Bernhard Brine se da djeca i dalje uče tijekom pandemije koronavirusa Austrija, Beč

Roditeljima je teško osigurati da njihova djeca zadrže školsku rutinu i nastave učiti. Busuu, globalna kompanija za edukacijsku tehnologiju, posvećena je rješavanju tog problema te je pokrenula inicijativu #KeepKidsLearning. Djeci u cijeloj Europi daje pristup besplatnim lekcijama stranih jezika uživo, a nastavu drže kvalificirani učitelji jezika. Dosad je objavljeno više od 120 videolekcija nastave engleskog, španjolskog i kineskog jezika te je održano više od 3100 sati poučavanja. Internetsku solidarnost pokazalo je mnogo digitalnih kompanija, a Netflix, YouTube i Facebook prihvatili su smanjenje kvalitete prijenosa videosadržaja u Europi na zahtjev EU-a kako bi se izbjeglo internetsko preopterećenje dok je više ljudi prisiljeno boraviti kod kuće. Želite li saznati više, lekcijama se može pristupiti preko rasporeda objavljenog na stranici #KeepKidsLearning koja se ažurira svaki tjedan.