"Palīdzēsim tiem, kuri paši sev nevar palīdzēt“

Eva Vada sociālo uzņēmumu, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti Slovākija, Mihalovce

“Palīdzēsim tiem, kuri paši sev nevar palīdzēt”. Eva uzskata, ka viņas sociālā uzņēmuma mērķis ir integrēt nelabvēlīgā situācijā esošus iedzīvotājus un uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Pirms Covid-19 uzliesmojuma viņa nodarbināja 100 cilvēkus ar invaliditāti, un viņu darbs bija ražot automobiļu un elektromotoru detaļas. Pandēmija visu mainīja. “Ieņēmumi samazinājās par 70 %, tāpēc mums nācās atlaist 40 darbiniekus,” skaidro Eva. Lai izvairītos no uzņēmuma slēgšanas, to nācās izveidot no jauna. Daži darbinieki nolēma pārorientēties uz aizsargmasku ražošanu. “Vispirms mēs tās uzšuvām saviem darbiniekiem, un tad sākām pievērsties tuvējo uzņēmumu un pašvaldību iestāžu vajadzībām,” Eva atceras. Parlaments ir aicinājis izstrādāt jaunu vērienīgu ES stratēģiju invaliditātes jomā, iekļaujot tajā atveseļošanas un seku mazināšanas pasākumus, lai nepieļautu, ka cilvēki ar invaliditāti neproporcionāli cieš no tādām veselības krīzēm kā Covid-19.

"Tā vietā, lai sēdētu mājās, es iedomājos, ka mums, pilotiem, būtu jāsanāk kopā un jāsāk palīdzēt“

Romans Liek lietā savas pilota prasmes un pieredzi un izmanto atbilstošus algoritmus, lai piegādātu medicīnas preces visā valstī Slovākija, Bratislava

Ne visām lidmašīnām Eiropā tika liegts lidot. Piemēram, Slovākijā vairāk nekā 80 pilotu, kuriem ir savas privātās lidmašīnas, saprata, ka Covid-19 uzliesmojums faktiski bija iespēja lidot biežāk. Tomēr šie lidojumi netika veikti izklaides nolūkā. Lidojumi tika veikti cēlāka mērķa labad. “Vienu dienu mums bija 13 lidmašīnas, kas veica lidojumus. Mūsu uzdevums bija nogādāt medicīnas preces aptuveni 250 saņēmējiem 120 minūšu laikā. Mūsu “klienti” bija neatliekamās palīdzības vienības, ugunsdzēsēji, slimnīcas, “Sarkanais Krusts” un veco ļaužu pansionāti,” paskaidroja Romans. Viņš savu iniciatīvu uzsāka, nosūtot aicinājumu brīvprātīgajiem vietnē “Facebook”, un galu galā to atbalstīja arī Slovākijas valdība. Īpaša programmatūra (kas izstrādāta ar Romana darba vietas artman.eu starpniecību, kurā Romans ir izpilddirektors) saskaņo pieprasījumus ar pieejamajiem pilotiem, izmantojot GPS, un sazinās ar viņiem, izmantojot platformu PILOTS4PEOPLE.EU.

"Mums vairāk jāpalīdz uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri rada darbvietas“

Jans Cīnījās, lai glābtu savu restorānu Slovākija, Zemplinska Širava

Kopš marta restorāna vadīšana ir grūts uzdevums. Iedomājieties, ka ieņēmumu nav gandrīz divus mēnešus, taču izdevumi paliek tādi paši, un, pat ja jūs atsākat darbu, jums nākas veikt papildu ieguldījumus, turklāt apmeklētāju nav daudz. 31. martā Janam tika doti norādījumi slēgt restorānu; desmit viņa darbinieki palika bez darba. Kopš restorāns ir atsācis darbu, rezervācijas ir samazinājušās par 50 %. “Mums steidzami jāpalīdz uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri rada darbvietas,” saka Jans. “MVU rada 80 % no visām darbvietām, tiem ir vajadzīgs lielāks atbalsts.” Eiropas Parlaments izprot Jana raizes. Laiks ir greznība, ko mēs nevaram atļauties. Mums steidzami un apņēmīgi jārīkojas, jo ES iedzīvotājiem, uzņēmumiem un ekonomikai ir vajadzīgs tūlītējs risinājums. Iedzīvotāji sagaida no mums izlēmīgu rīcību. Ir pienācis laiks rīkoties,” teica Parlamenta priekšsēdētājs Dāvis Sasoli, videokonferencē uzrunājot ES vadītājus. Lasiet vairāk šeit: https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20200611STO81008/ep-priekssedetajs-sasoli-aicina-rikoties-lai-veicinatu-ekonomikas-atveselosanos

"Esmu ļoti pateicīga par iespēju kļūt par brīvprātīgo Slovākijas Sarkanajā Krustā“

Veronika Palīdz cilvēkiem, kas nesen atgriezušies Slovākijā, izturēt divas nedēļas ilgo karantīnu Slovākija, Banska Štjavnica

Covid­19 krīzes laikā dažiem Eiropas iedzīvotājiem ir radies vairāk brīva laika. Veronika savu brīvo laiku nolēma izmantot lietderīgi. “Es uzreiz sapratu, ka man pavērusies iespēja kļūt par brīvprātīgo Sarkanajā Krustā,” viņa paskaidroja. “Kā brīvprātīgā esmu nostrādājusi pavisam neilgu laiku, taču es zinu, ka vēlos to turpināt arī pēc krīzes. Iespēja palīdzēt savai kopienai man sagādā neizsakāmu gandarījumu.” Veronika strādā par brīvprātīgo vienā no Slovākijas valdības vadītajiem karantīnas centriem, kur Sarkanā Krusta brīvprātīgie 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā sniedz palīdzību iedzīvotājiem, kas pēdējo divu nedēļu laikā atgriezušies Slovākijā. Viņas pienākumos ietilpst reģistrēt atbraukušos, piegādāt viņiem maltītes un vajadzības gadījumā sniegt cita veida palīdzību. “Var izklausīties neticami, bet es ar nepacietību gaidu brīdi, kad atkal varēšu uzvilkt savu balto aizsargtērpu! Man patīk strādāt ar tik brīnišķīgiem kolēģiem, kuri, tāpat kā es, no sirds vēlas palīdzēt cilvēkiem, kam neklājas viegli,” saka Veronika.

"Pats svarīgākais ir aizsargāt mūsu veselības aprūpes darbiniekus. Bez viņiem mēs nevarēsim apturēt Covid-19“

Lūcija un Šimons Izveidoja labdarības platformu, lai palīdzētu veselības aprūpes darbiniekiem un neaizsargātiem cilvēkiem Slovākija, Bratislava

Lūcija un Šimons izveidoja organizāciju “Kto Pomôže Slovensku” (“Kas palīdz Slovākijai”), ar kuras palīdzību viņi organizē brīvprātīgo darbu un vāc ziedojumus aprīkojuma iegādei veselības aprūpes darbiniekiem. Jau pēc mēneša viņiem bija izdevies savākt gandrīz 1 miljonu euro, un ziedotāju vidū bija gan uzņēmumi, gan privātpersonas. Pateicoties šai organizācijai, medicīnas darbinieki un aprūpētāji, kas strādā ar neaizsargātiem cilvēkiem (piemēram, sociālās aprūpes namos), saņēma tūkstošiem nepieciešamu lietu, tostarp maskas, plaušu ventilatorus, aizsargtērpus un dezinfekcijas līdzekļus. Organizācija arī palīdz psiholoģiskā atbalsta centriem, kurā palīdzību meklē jebkura vecuma cilvēki. Arī ES dalībvalstis ir palīdzējušas cita citai. 26 valstis ir apvienojušas spēkus, ar ES kopīgā iepirkuma palīdzību iegādājoties aprīkojumu, vakcīnas un pretvīrusu zāles. Daudz Eiropas iedzīvotāju organizē atbalsta pasākumus savās valstīs, un Eiropas partneri ir gatavi viņus atbalstīt kopīgajā cīņā pret koronavīrusu.