"In-negozju tiegħi rċieva għajnuna mill-UE“

Isabel Żammet in-negozju tagħha għaddej bl-għajnuna tal-UE Spanja, Cabo de Palos

Fit-13 ta' Marzu, ir-reġjun Spanjol ta' Murcia għalaq il-fruntieri tiegħu biex jipprova jillimita t-tixrid tal-coronavirus. B'dak il-pass neċessarju ħafna seħħ ukoll waqfien f'daqqa waħda u komplut tal-industrija tat-turiżmu li fuqha tiddependi ż-żona kollha. Bħala sid ta' ċentru tal-bugħaddasa, Isabel Laguardia ntlaqtet b'mod partikolarment ħażin. Hija kellha tagħlaq iċ-ċentru u tissospendi l-pjanijiet kollha tagħha biex timpjega ħaddiema għall-vaganzi tal-Għid u l-istaġun tas-sajf li fihom normalment ikollhom ħafna xogħol. L-UE aġixxiet malajr biex tgħin tipproteġi negozji żgħar bħal ta' Isabel. Leġiżlazzjoni ġdida għamlet ir-regoli dwar l-għajnuna mill-istat aktar flessibbli. Il-gvern Spanjol issa jista' joffri appoġġ finanzjarju lin-negozji b'mod aktar mgħaġġel sabiex ikunu jistgħu jevitaw jagħtu sensji waqt it-tifqigħa tal-coronavirus. Tali regoli jippermettu lill-Istati Membri jieħdu azzjoni effettiva u b'ħeffa biex jappoġġaw liċ-ċittadini u lill-kumpaniji, b'mod partikolari negozji żgħar, li jiffaċċaw diffikultajiet ekonomiċi minħabba l-COVID-19. L-Istati Membri kollha se jkunu jistgħu jwaqqfu skemi biex jagħtu sa €800,000 lil kumpanija biex tindirizza l-bżonnijiet urġenti tagħha.

"L-għajnuna liż-żgħażagħ qatt ma kienet importanti daqs illum“

Lukas Jipprovdi taħriġ professjonali lin-nies fl-Awstrija bejn il-15 u l-24 sena L-Awstrija, Innsbruck

Meta faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19, żdied il-bżonn tal-Awstrijaċi għall-għajnuna professjonali. Mal-persuni qegħda eżistenti żdiedu wkoll nies li tilfu xogħolhom. "Suq tax-xogħol milqut b'mod qawwi jagħmilha aktar diffiċli biex jinstabu opportunitajiet ta' xogħol", jgħid Lukas, li jmexxi l-proġett "VERA". VERA huwa wieħed mill-ħafna proġetti ta' taħriġ iffinanzjati taħt il-Fond Soċjali Ewropew. Huwa jipprovdi liż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-24 sena bi tliet tipi ta' taħriġ minn fejn jagħżlu (upcycling u manutenzjoni, moda u dekorazzjoni, u media) u kompla bis-sessjonijiet tiegħu ta' coaching anki waqt il-lockdown. "Il-COVID-19 ma jieqafx mal-fruntieri. Lanqas m'għandu jkun hemm limiti għall-kooperazzjoni, komunità, u kreattività", jsostni Lukas. Kull baġit fit-tul tal-UE għandu jikkunsidra l-bżonnijiet tal-ġenerazzjoni li jmiss, sostniet Sabine Verheyen, il-President tal-Kumitat għall-Kultura tal-Parlament. Hija reċentement sejħet għal finanzjament suffiċjenti għall-programmi edukattivi u kulturali.

"Il-persunal mediku qatt ma jammetti li jkun eżawst“

Bogdan, Samo u Tilen App ġdida murija għall-ewwel darba fl-avveniment hackaton tal-UE "EUvs.Virus" tista' tgħin lit-tobba u lill-infermiera jikkalkulaw il-livell ta' għejja tagħhom Is-Slovenja, Ljubljana

Kollha kemm aħna nafu li l-persunal mediku huwa parti minn lista twila ta' eroj li taw sehemhom matul il-pandemija. Iżda huma bnedmin li jgħejjew bħal ħaddieħor, minkejja li din l-għejja jista' jkollha konsegwenzi drastiċi. "Il-membri tal-persunal mediku ta' emerġenza jridu jgħinu, din hija fin-natura tagħhom. Mhux dejjem ikunu jafu meta għandhom jieqfu jew ikollhom l-għażla li jieqfu, u jistgħu ma jagħtux importanza biżżejjed għal-livell ta' għejja tagħhom. Huwa f'dan il-punt meta jistgħu jseħħu l-iżbalji," jgħid Dr Bogdan Florea. Biex isolvu din il-problema, Dr Florea u t-tim tiegħu għamlu użu mill-internet tal-oġġetti. Flimkien huma ħolqu teknoloġija msejħa BRNoutID: App tal-ismartphone "jaqra" għajnejn l-utent u jqabbel ir-riżultati mad-data relatata mal-attività tal-moħħ. Fl-aħħar tal-proċess, l-utent jirċievi riżultati preċiżi u f'ħin reali dwar l-eżawriment. Is-soluzzjoni ġiet żviluppata u ippreżentata fl-ewwel avveniment tal-Hackathon Pan-Ewropew online EUvs.Virus, organizzat mill-Kummissjoni Ewropea. L-avveniment kellu l-għan li jidentifika soluzzjonijiet għall-pandemija tal-COVID-19.

"Aħna nibqgħu ngħinu liż-żgħażagħ, anki jekk mill-bogħod“

Katharina Tagħti coaching liż-żgħażagħ mingħajr xogħol, edukazzjoni jew taħriġ permezz tal-finanzjament taħt il-proġett "We need you" L-Awstrija, Linz

Fl-2019, xi 65,200 żgħażagħ fl-Awstrija la kienu impjegati u lanqas ma kienu rreġistrati li qed jistudjaw jew jitħarrġu (NEET). Għal Katharina li tipprovdi coaching lil żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-24 sena, il-COVID-19 kien l-agħar ħaġa li setgħet tiġri. "Aħna tlifna l-kuntatt ma x'uħud minnhom waqt il-lockdown, li kienet xi ħaġa drammatika għalina peress li l-mentors għandhom rwol vitali fl-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà", tispjega Katharina. Madankollu, Katharina u l-kollegi tagħha tal-proġett b'kofinanzjament tal-UE "We need you" għażlu li ma jaqtgħux qalbhom. Huma baqgħu jaħdmu biex jibnu futur għal dawn iż-żgħażagħ. "Aħna riedna nkomplu nsaħħu l-fiduċja tagħhom fihom infushom u nuruhom perspettivi ġodda minkejja l-kriżi. Issa għandhom bżonna aktar minn qatt qabel", tgħid Katharina. "We need you" toffri għajnuna mingħajr ħlas fl-Awstrija ta' Fuq. Hija parti min-NEBA, network għall-għajnuna vokazzjonali mnedija mill-Ministeru Awstrijakk għall-Affarijiet Soċjali. Il-proġett huwa kofinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew.

"Permezz tad-dawl tagħna għad-dħul, il-binjiet pubbliċi u l-faċilitajiet jistgħu jikkontrollaw kemm jidħlu nies skont kif meħtieġ mil-liġi“

Arne Teknoloġija ġdida ta' traċċar ispirata mid-dwal tat-traffiku tista' tkun ta' għajnuna kbira biex ikunu limitati folol kbar fi spazji ristretti Il-Germanja, Darmstadt

Iż-żamma tad-distanza soċjali u l-ispazji pubbliċi m'humiex neċessarjament inkompatibbli. Iżda huwa minnu li jista' jkun hemm diffikultà biex ikunu kkombinati f'daqqa. Sabiex is-sitwazzjoni ġol-fieri u postijiet pubbliċi oħra tibqa' taħt kontroll, Connfair żviluppat kunċetti ġodda teknoloġiċi li jirrigwardaw in-numru tan-nies preżenti u l-kontroll tad-dħul. Il-prodott ewlieni tagħhom jixbaħ ħafna d-dawl tat-traffiku. Dan iżomm kont tan-numru taI-persuni li diġà jkunu tħallew jidħlu fi spazju ristrett u awtomatikament jaqleb minn dawl aħmar għal aħdar meta jkun hemm spazju għal aktar nies. "L-operat tad-dawl għad-dħul huwa faċli ħafna u għandu konnessjoni diretta mal-internet permezz ta' SIM card integrata. Jista' jintuża wkoll b'App," kif jispjega Arne, CEO u fundatur ta' Connfair. Permezz ta' dawn il-prodotti, l-istart-up tipprovdi għajnuna tant meħtieġa lill-klijenti tagħha. Il-fatt li kumpaniji jkunu jistgħu janalizzaw il-flussi tal-viżitaturi huwa ċertament ta' għajnuna peress li dawn iridu jissodisfaw miżuri imposti mill-gvernijiet għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-virus.

"Ejjew ngħinu lil dawk li ma jistgħux jgħinu lilhom infushom“

Eva Tmexxi impriża soċjali li timpjega persuni b'diżabilità Is-Slovakkja, Michalovce

"Ejja ngħinu lil dawk li ma jistgħux jgħinu lilhom infushom" Għal Eva, l-għan tal-impriża soċjali tagħha huwa li tintegra liċ-ċittadini żvantaġġati u ttejbilhom il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Qabel it-tifqigħa tal-COVID-19, hija impjegat 100 persuna b'diżabilità u xogħolhom kien jikkonsisti fil-produzzjoni ta' komponenti għall-karozzi u għall-muturi elettriċi. Il-pandemija qalbet kollox ta' taħt fuq. "Id-dħul waqa' b'70%, li ġiegħelna nagħtu sensji lil 40 impjegat," tispjega Eva. Biex tevita li ma tagħlaqx għal kollox, l-impriża kellha titbiddel minn rasha sa saqajha. Xi impjegati ddeċidew jerġgħu jiffukaw ix-xogħol tagħhom fuq il-produzzjoni ta' maskri protettivi. "L-ewwel bdejna nħituhom għall-impjegati tagħna stess, u mbagħad bdejna nindirizzaw il-bżonnijiet ta' kumpaniji u tal-awtoritajiet muniċipali fil-qrib," irrakkontat Eva. Il-Parlament sejjaħ għal strateġija ġdida aktar ambizzjuża tal-UE dwar id-diżabilità, li tinkludi miżuri ta' rkupru u ta' mitigazzjoni biex tevita li persuni b'diżabilità jispiċċaw affettwati b'mod sproporzjonat mill-kriżijiet tas-saħħa bħall-COVID-19.

"Aħna nistinkaw għar-responsabbiltà u għall-benefiċċji ekoloġiċi“

Gabriele Tmexxi Gabarage, li hija impriża soċjali ddedikata għar-riċiklaġġ b'livell għoli ta' valur miżjud (upcycling) L-Awstrija, Vjenna

Gabarage hija totalment ibbażata fuq l-upcycling. L-impriża soċjali tittrasforma pultruni u pajpijiet għat-tifi tan-nar f'bandli, escalators f'sufanijiet, u tili użati f'backpacks u basktijiet. "Aħna nimpjegaw nies li għandhom diffikultà isibu posthom f'ambjent tax-xogħol. Aħna nipprovdulhom taħriġ u nagħtuhom ħiliet ġodda bħala parti minn approċċ iffukat fuq il-karriera", tgħid Gabriele, il-fundatriċi u l-manager ta' din l-impriża soċjali. Bit-tifqigħa tal-COVID-19, Gabriele għarfet kif iċ-ċittadini fi kwarantina fl-Ewropa kollha bdew jiddedikaw il-ħin liberu tagħhom biex jesploraw id-delizzji tagħhom. "L-artiġjanat u l-upcycling qed jerġgħu jiżdiedu, u nispera li din ix-xejra tkompli", qalet Gabrielle. L-Unjoni Ewropea tappoġġa ħafna start-ups li jiffavorixxu l-ambjent permezz tal-Fond Soċjali Ewropew. Interessat f'ekonomija ambjentalment sostenibbli? Il-Parlament Ewropew approva regoli ġodda dwar investimenti ekoloġiċi f'Ġunju 2020. Skopri aktar → https://www.europarl.europa.eu/news/mt/headlines/economy/20200604STO80509/l-ue-tiddefinixxi-investimenti-ahdari-bhala-spinta-ghal-finanzjament-sostenibbli

"Nixtiequ li l-videos tagħna jippermettu l-koparteċipazzjoni kreattiva“

Il-kumpanija teatrali KVADRIFRONS Ippubblikaw videos ta' qari ta' stejjer mill-ktieb ta' Giovanni Boccaccio Id-"Decameron" Il-Latvja, Riga

Wasal ħin l-istejjer! Mis-16 ta' Marzu, kuljum il-kumpanija teatrali KVADRIFRONS bdiet tippubblika video li fih diversi persuni jaqraw stejjer qosra b'vuċi għolja. L-istejjer kollha ġejjin mid-"Decameron" ta' Giovanni Boccaccio – biċċa xogħol klassika tal-letteratura Taljana li fiha mitt storja rrakkuntati fil-kuntest tal-pesta bubonika. "Aħna nqisu dawn l-istejjer bħala rilevanti ħafna għas-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa. Barra minn hekk, din l-inizjattiva toħloq sens ta' parteċipazzjoni u preżenza li tgħaqqadna", qal membru tal-kumpanija teatrali. Filwaqt li s-sessjonijiet ta' video tlestew f'Mejju, il-qari għadu disponibbli fil-paġni ta' KVADRIFRONS fuq Facebook, YouTube u Spotify.

"Kif jirnexxilek tgħix erba' xhur b'EUR 735?“

Giuliano Għex għal erba' xhur mingħajr paga u ddeċieda li jiddedika parti mill-ħin liberu tiegħu għal xogħol volontarju L-Italja, Reggio Emilia

Inti x'tagħmel kieku jkollok tifla ta' 11-il sena u ma kellekx dħul għal erba' xhur? Filwaqt li ħafna minna jkollhom tentazzjoni jippanikkjaw, Giuliano ddeċieda li jieħu ħinu biex ikun fin-natura u jagħmel xogħol volontarju jqassam maskri lin-nies tal-inħawi tiegħu. "Jien naħdem għal kumpanija li timmanifattura l-conveyor belts iżda bagħtuni d-dar fit-3 ta' Marzu. Il-kumpanija kellha tagħlaq u tkeċċi l-impjegati. Kelli nistenna sal-bidu ta' Mejju biex nikseb il-flus għall-qgħad: EUR 735 qabel ma tnaqqset it-taxxa u xejn aktar minn dak iż-żmien 'l hawn. Dawn kienu żminijiet diffiċli ħafna," huwa fakkar. L-UE qed taħdem biex ittaffi sitwazzjonijiet simili. L-isforzi jinkludu EUR 100 biljun biex in-nies ma jitilfux l-impjiegi tagħhom; għall-ikel u għall-assistenza materjali bażika lil dawk li jinsabu l-aktar fil-bżonn; u EUR 37 biljun ta' fondi strutturali biex jappoġġaw il-kura tas-saħħa, in-negozji u l-ħaddiema.

"L-istudjo tagħna huwa patrimonju ta' komunità taż-żfin, kellna nsalvawh!“

David Bdew kampanja ta' crowdfunding biex isalvaw ċentru popolari tal-arti u taż-żfin kontemporanju milli jfalli Il-Belgju, Brussell

Ċerti impriżi dejjem ta' min insalvawhom, b'kull mezz possibbli. Dan huwa proprju dak li ħass it-tim taċ-Ċentru tal-Arti Tictac fil-Belġju hekk kif raw id-dinja tidħol fil-lockdown. "Aħna organizzazzjoni żagħżugħa mingħajr skop ta' qligħ li tippromwovi l-arti u ż-żfin kontemporanju mil-livell lokali sa dak internazzjonali. Aħna sirna punt ta' kuntatt dejjem aktar popolari għax-xena taż-żfin Ewropea u interkontinentali", spjega David Zambrano, direttur taċ-Ċentru tal-Arti Tictac. Hekk kif il-Belġju inforza l-lockdown tiegħu, il-grupp malajr irrealizza li l-proġett tagħhom kollu kemm hu kien qed jissogra li ma jirnexxilux joħroġ mill-kriżi. Wara bosta ġimgħat li waqthom fittxew soluzzjonijiet potenzjali, spiċċaw biex bdew kampanja ta' crowdfunding. "Aħna kellna nsalvaw il-proġett, u l-crowdfunding kien wieħed mill-ftit possibbiltajiet li kien fadlilna. Il-kampanja kienet ta' suċċess kbir. Issa nistgħu ngħidu b'mod ċar li ma stajna qatt nissopravvivu mingħajr l-appoġġ tal-artisti, iż-żeffiena, l-istudenti u d-dilettanti tal-arti kollha li tawna donazzjonijiet", ikkonkluda David.

"Minflok ma noqogħdu d-dar, ħsibt li aħna l-piloti aħjar ningħaqdu u nibdew ngħinu“

Roman Juża l-ħiliet tiegħu bħala pilota u l-esperjenza tiegħu fl-algoritmi ta' tqabbil biex iwassal provvisti mediċi madwar il-pajjiż Is-Slovakkja, Bratislava

Mhux kull ajruplan fl-Ewropa baqa' l-art matul il-lockdown. Fis-Slovakkja, pereżempju, aktar minn 80 pilota li għandhom l-ajruplani privati tagħhom irrealizzaw li t-tifqigħa tal-COVID-19 kienet fir-realtà opportunità biex itiru aktar. Iżda dan ma kienx se jkun għal skopijiet ta' divertiment. Did-darba l-ħin ta' titjir tagħhom kien se jservi l-ġid komuni. "F'ġurnata minnhom kellna 13-il ajruplan fl-ajru. Kellna missjoni li nwasslu provvisti mediċi lil madwar 250 indirizz f'120 minuta. Fost il-"klienti" tagħna kien hemm unitajiet ta' emerġenza, pumpiera, sptarijiet, is-Salib l-Aħmar u djar tal-anzjani", spjega Roman. L-inizjattiva tiegħu bdiet b'sejħa għal voluntiera fuq Facebook u finalment ingħatat l-awtorizzazzjoni mill-Gvern Slovakk. Software apposta (li sar realtà bis-saħħa tal-ħidma ta' Roman bħala CEO ta' artman.eu) iqabbel it-talbiet mal-piloti disponibbli permezz tal-GPS u jikkuntattjahom permezz tal-pjattaforma PILOTS4PEOPLE.EU.

"Id-donazzjoni ta' kotba huwa mod tajjeb kif jingħataw għajnuna l-familji fil-bżonn waqt il-lockdown“

Giuseppina u Gianfranca Iqassmu kotba lill-familji milquta ħafna mill-kriżi tal-COVID-19 L-Italja, Milan

Bil-Ġappuniż, "kifubon" tfisser donazzjoni ta' kotba. Dan huwa wkoll l-isem ta' proġett internazzjonali li wasal Spanja, Franza, il-Ġermanja u l-Italja fl-2019 u permezz ta' din l-inizjattiva jsiru donazzjonijiet regolari ta' kotba lil organizzazzjonijiet ta' karità. Fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19, l-ambaxxatur għall-Paċi Dinjija, Prem Rawat, ta b'donazzjoni aktar minn 10,000 kopja tal-ktieb tiegħu "Splitting the Arrow: Understanding the Business of Life" lill-proġett. Il-ktieb huwa msemmi għall-influwenza li kellu fuq id-dikjarazzjoni "Pledge to Peace", li nkitbet flimkien mal-President tal-Parlament Ewropew. "Dan il-ktieb intgħażel għall-messaġġi pożittivi li jwassal bl-istejjer qosra u tad-daħk li fih. Huwa dwar l-inklużjoni, is-saħħa interjuri, il-possibbiltà li nagħmlu għażliet tajbin u l-paċi li tinsab ġo kull wieħed minna", spjegat Giuseppina. Il-kotba tqassmu lill-ġenituri u lit-tfal li sabu ruħhom f'sitwazzjoni diffiċli minħabba l-COVID-19.