"Il-ġuħ ma jmurx kwarantina“

Mircea Tippromwovi l-ġbir tal-ikel żejjed L-Italja, Pescara

Il-Fondazzjoni Banco Alimentare Onlus tassisti 1,500,000 persuna fil-bżonn fl-Italja, permezz tad-distribuzzjoni ta' ikel żejjed lil 7,500 organizzazzjoni tal-karità. Fl-aħħar xahrejn, minħabba l-pandemija tal-COVID-19, it-talbiet għal għajnuna alimentari żdiedu b'40% fl-Italja u xi reġjuni raw żieda ta' aktar minn 60%. Il-Bank tal-Ikel baqa' miftuħ, konxju li huwa joffri servizz essenzjali lill-pajjiż. S'issa fl-2020, il-Fondazzjoni Banco Alimentare Onlus qassmet 30,000 tunellata ta' ikel bis-saħħa tal-għajnuna Ewropea li hija essenzjali għall-operat tagħha. Meta jagħmlu l-kunsinni tagħhom, it-tim tagħhom jibqa' barra, iżomm lin-nies 'il bogħod minn xulxin, u jserrħilhom rashom li kulħadd se jkollu xi ħaġa x'jiekol. "Intlaqatna minn dak li nistgħu nsejħu tsunami ta' solidarjetà", spjega l-President Giovanni Bruno. "Bit-tifqigħa, is-saħħa tal-volontarjat żdiedet. Jien emozzjonat b'dan kollu. F'dan il-mument huwa d-dmir tagħna li nagħmlu iktar, mhux inqas" tikkonferma Maria, voluntiera minn Salerno.

"Jien inħobb xogħoli u ċertament għandi l-intenzjoni li nkompli nagħmlu“

Jacqueline Ittrasferita biex taħdem fid-dipartiment tal-COVID fl-isptar fejn taħdem Il-Belgju, Brussell

L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjarat l-2020 bħala s-"Sena Internazzjonali tal-Infermiera u l-Qwiebel" f'ċelebrazzjoni tal-200 sena mit-twelid ta' Florence Nightingale. Kien totalment mhux mistenni li din kellha tkun ukoll is-sena ta' kriżi internazzjonali tas-saħħa li issa laqtet kull livell tas-soċjetà. Illum, id-dinja kollha qed tiffaċċja l-konsegwenzi tal-impatt tal-pandemija, u l-infermiera jinsabu fuq quddiem nett f'din il-ġlieda. Ħafna infermiera kellhom jaddattaw ir-rwoli tagħhom, bħal Jacqueline, li normalment kienet taħdem fil-fiżjoterapija iżda issa taħdem direttament ma' pazjenti morda bil-COVID-19. Dan it-tip ta' aġġustament mhux l-ewwel darba li seħħ fost l-infermiera. Tul l-istorja, il-professjoni tal-infermiera kellha rwol ewlieni fi żminijiet ta' kriżi u pprovdiet kura u innovazzjoni li salvat il-ħajjiet u naqqset it-tbatija. L-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tiżgura li l-ħaddiema kollha tal-kura tas-saħħa jkollhom aċċess għal tagħmir xieraq li jkollhom bżonn biex iwettqu xogħol tant essenzjali filwaqt li jibqgħu sikuri.

"Intbaħt li din kienet opportunità għalija biex nagħti lura lill-komunità“

Edward Jaħdem bħala barbier mobbli ġo truck barra l-akbar sptar fi Stokkolma L-Izvezja, Stokkolma

Kultant, l-ilbies ta' maskra protettiva jista' jkun skomdu. B'mod partikolari, membri tal-persunal mediku li jaħdmu xiftijiet twal jiġrilhom li jekk ma jkollhomx ħin iqaxxru l-leħja, il-maskri ma jissikkawx tajjeb mal-ġilda u jistgħu jikkawżaw irritazzjoni. Meta sar jaf b'din il-problema minn klijent tiegħu li huwa infermier, Al, is-sid ta' Honest Al's Barbershop fi Stokkolma, iddeċieda li joħroġ b'soluzzjoni. Mar bit-trakk tiegħu ta' barbier sa ħdejn l-isptar biex joffri s-servizzi tiegħu ta' tqaxxir tal-leħja u qtugħ tad-daqna, mingħajr ħlas. "Mhix biss tqaxxira tal-leħja, hija wkoll mument għall-kwiet li jagħti lil dawn in-nies iċ-ċans li jirrilassaw - huma jqattgħu l-ġurnata kollha f'żona tal-gwerra u dak il-ftit ħin għalik jagħmel differenza," spjega Al. L-inizjattiva tant intlaqgħet tajjeb li ftiehem ma' barbier kompetitur tiegħu biex joffri appoġġ addizzjonali fi sptar ieħor. "Wara din l-esperjenza spiċċajna f'kuntatt eqreb, u qed nippjanaw li niftħu ħanut ġdid flimkien! Dan juri s-setgħa inkredibbli li l-kompassjoni u l-ferħ għandhom biex jittrasformaw ir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn."

"Aħna se nkomplu niġġieldu biex inwaqqfu dawn l-infezzjonijiet“

Ainhoa Taħdem bħala tabiba f'dar tal-kura minħabba t-tifqigħa tal-COVID-19 Spanja, Valencia

Ainhoa, li għandha 26 sena, kienet se tibda l-ispeċjalizzazzjoni tagħha fl-ostetrija u l-ġinekoloġija meta l-proċess ġie sospiż minħabba l-pandemija. Peress li riedet tingħaqad fil-ġlieda kontra l-COVID-19, hija ddeċidiet li taħdem bħala tabiba f'dar tal-kura. Fi Spanja, ħafna mwiet marbuta mal-coronavirus ġraw fi djar tal-kura fejn jgħixu flimkien uħud minn dawk l-aktar vulnerabbli. Għad fadal ħafna xi jsir f'din il-ġlieda iżda Ainhoa tistabar billi taf li ma ġie rapportat l-ebda każ fid-dar tal-kura fejn taħdem hi. Għalkemm dan huwa impjieg temporanju u hija daqt tibda r-residenza tagħha fi sptar, Ainhoa tqis li din hija esperjenza ta' sodisfazzjon kemm fuq livell professjonali kif ukoll dak personali peress li l-valuri u t-tagħlimiet li rċeviet mill-anzjani immaturawha bħala persuna. "Dalwaqt noħorġu minn dan kollu. Se jirnexxielna!" qalet Ainhoa.

"Aħna lesti naqdu lill-klijenti tagħna 100%“

Erika Sidt ħanut tal-merċa li b'solidarjetà saħħaħ is-servizzi ta' konsenja tiegħu Il-Belgju, Heppenbach

Waqt li l-pandemija għadha għaddejja, persuni anzjani u dawk li jagħmlu parti minn gruppi vulnerabbli jaf jaħsbuha darbtejn qabel ma jmorru s-supermarket. Għalhekk, il-ħanut ta' Erika, li jinsab f'villaġġ żgħir fil-Belġju, żied is-servizzi ta' konsenja sabiex kulħadd ikompli jinqeda fil-bżonnijiet ta' kuljum. Erika tuża l-midja soċjali sabiex tinforma lill-klijenti tagħha li l-ħanut għad għandu l-prodotti li jkollhom bżonn u qiegħda wkoll tappoġġa lill-produtturi lokali bħala mod addizzjonali kif turi solidarjetà mal-katina ta' provvista lokali. Erika hija parti mill-assoċjazzjoni "Emma 2.0" li tlaqqa' flimkien ħwienet lokali fil-komunità tal-lingwa Ġermaniża tal-Belġju. Huma bħalissa qed jikkonċentraw fuq proġetti ta' responsabbiltà soċjali f'żoni rurali inqas popolati.

"Malli fhimna li konna qed niffaċċjaw l-ewwel każ li beda lokalment wasalna biex inwaqqfu tixrid ulterjuri“

Annalisa Skopriet l-ewwel pazjent marid bil-COVID-19 fl-Ewropa L-Italja, Codogno

Fl-20 ta' Frar it-tabiba Annalisa Malara ħadet waħda minn dawk id-deċiżjonijiet li jibdlu l-mod kif jiġru l-affarijiet, id-deċiżjoni li salvat ħajjet Mattia Maestri u ħafna aktar persuni madwar l-Ewropa. Mattia, riċerkatur ta' 37 sena, kien l-ewwel każ ta' COVID-19 li beda fl-Ewropa stess. Minkejja li Mattia kien għadu żgħir u atletiku kien f'kundizzjoni gravi ħafna. Annalisa għamlitlu ħafna testijiet u meta kollha rriżultaw negattivi hija ddeċidiet li tagħmillu t-test għall-coronavirus. Meta tħares lura, Annalisa tintebaħ li, billi wissiet minnufih dwar dan il-każ, kien possibbli li jiddaħħlu fis-seħħ miżuri ta' trażżin u prevenzjoni fl-Italja u f'pajjiżi Ewropej oħra. Hija temmen li s-solidarjetà u l-kollaborazzjoni xjentifika internazzjonali huma kruċjali biex tiġi indirizzata l-pandemija. "Nittama li l-istorja tiegħi tgħin biex ikun ċar li irrispettivament minn fejn taħdem u min inti, tista' tagħmel differenza jekk tagħmel xogħlok b'integrità u passjoni. U nittama li l-Ewropa ssir aktar magħquda u aktar b'saħħitha, għax emerġenzi bħal dawn jistgħu jiġu indirizzati b'suċċess biss jekk niffaċċawhom bħala nazzjon kbir waħdani."

"Kien ovvju li kelli ngħin“

Vladimir Jiżgura li n-nies jirnexxilhom imorru x-xogħol Is-Slovenja, Ljubljana

It-tifqigħa tal-COVID-19 ġegħlet lill-kumpaniji tat-taxi fl-Ewropa kollha jkunu kreattivi u ħafna minnhom bdew joffru servizzi ta' kunsinna tal-ikel u tal-mediċini. Madankollu, ħafna nies għad għandhom problema biex isibu mod kif imorru x-xogħol. Fis-Slovenja, it-trasport pubbliku twaqqaf temporanjament minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Meta x-xufier ta' taxi Vladimir Vidaković sema' li l-kollega t'ommu issa kellha timxi għal siegħa biex kemm tasal ix-xogħol, huwa ddeċieda li jwassalha sax-xogħol mingħajr ħlas. Meta nduna li ħafna aktar nies kienu fl-istess sitwazzjoni, beda joffri s-servizzi tiegħu lill-komunità inġenerali. Solidarjetà bħal din tista' taraha fl-Ewropa kollha. Minn meta seħħ il-lockdown, il-Federazzjoni tax-Xufiera tat-Taxis ta' Madrid ikkalkulat li x-xufiera tagħha għamlu xi 75,000 vjaġġ mingħajr ħlas biex iwasslu pazjenti jew tagħmir mediku.

"Il-pandemija tal-COVID urietni kemm kapaċi nadattaw ruħna“

Casa Antonia Toffri servizzi ta' kura tal-ogħla livell għall-anzjani Malta, Ħal Balzan

Casa Antonia hija dar residenzjali u tipprovdi servizzi ta' kura tas-saħħa għall-anzjani f'Ħal Balzan. Mit-18 ta' Marzu, 115-il impjegat għexu u ħadmu f'din id-dar imqassma fuq xiftijiet ta' tliet ġimgħat. Dan jinkludi care assistants, infermiera, kokijiet, cleaners, ħaddiema tal-manutenzjoni, ġardinar u persunal tal-management. Casa Antonia issa qed tipprovdi kuljum akkomodazzjoni, ikel, ħasil tal-ħwejjeġ, ilma, elettriku u internet għal 70 persuna aktar. L-impjegati adattaw ruħhom sew ħafna għal din is-sitwazzjoni surreali, fejn qed jgħixu 'l bogħod mill-familji tagħhom għal perjodi twal ta' żmien. Ħafna minnhom qatt ma kienu għexu qabel f'komunità u issa sabu ruħhom jgħixu flimkien ma' kollegi mid-dinja kollha u jaħdmu siegħat itwal. L-isfida li jgħixu fuq il-post tax-xogħol ħarġet tant talenti fl-impjegati. L-impjegati li jaħdmu fil-kċina tgħallmu jsajru ikel Ażjatiku biex itellgħu l-moral tal-kollegi Ażjatiċi u l-ħaddiema tal-manutenzjoni qed jagħmluha ta' DJs biex ir-residenti jiddevertu filgħaxija.

"Persuna tista' tagħmel id-differenza. Dik il-persuna tista' tkun int!“

Momchil Iservi bħala voluntier fejn jiddiżinfetta l-akbar sptar ta' emerġenza f'Sofija Il-Bulgarija, Sofija

Hekk kif il-persunal mediku jkompli jaħdem bla waqfien biex tiġi trattata l-kriżi tal-coronavirus, in-nies madwar l-Ewropa qed jagħtu sehemhom b'ħafna modi kreattivi. Flimkien ma' tim ieħor ta' voluntiera, Momchil iddiżinfetta l-binjiet kollha tal-isptar Pirogov - kull ward, kull kuritur, u kull indana taraġ. Huwa ddeċieda li jieħu sehem għaliex ma setgħax joqgħod b'idejh fuq żaqqu mingħajr ma jikkontribwixxi b'xi mod. "Meta faqqgħet il-pandemija, kelli nagħmel xi ħaġa. Ma stajtx noqgħod id-dar ma nagħmel xejn". Peress li ma setax jipprattika l-attivitajiet li jagħmel is-soltu, huwa ħaseb li setgħa jkun utli x'imkien ieħor. Il-purtinara jistgħu jiġu wiċċ imb'wiċċ mal-virus, iżda dan ma waqqfux milli jgħin. Momchil jemmen li f'din is-sitwazzjoni pjuttost tal-biża', kollha kemm aħna nistgħu nkunu ħbieb, u ningħaqdu flimkien għal kawża komuni. "Persuna waħda tista' verament tagħmel differenza, ikun xi jkun xogħolha, l-età jew it-twemmin tagħha. Din il-persuna tista' tkun kwalunkwe persuna - tista' tkun int!", qalilna.

"Kulħadd irid jagħti sehmu“

Mark Jiżgura li kulħadd ikollu provvisti ta' ikel frisk Malta, San Pawl il-Baħar

Mark irabbi n-nagħaġ u jipproduċi prodotti tal-ikel Malti tradizzjonali. Huwa ddeċieda li jgħin jiġġieled f'din il-gwerra silenzjuża billi jagħlaq il-farm għall-viżitaturi waqt li jkompli jipproduċi l-ikel, servizz essenzjali f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Huwa kien qed jiddedika aktar ħin biex iqassam prodotti friski bieb bieb lill-membri vulnerabbli tal-komunità peress li ta' spiss huma ma jkunux jistgħu joħorġu minn djarhom u jirriskjaw li jispiċċaw bil-ġuħ. Huwa kien iħalli posts fuq il-midja soċjali biex min ikollu bżonn l-ikel jikkuntattjah biex imbagħad jieħu ħsieb li jwasslilhom il-prodotti. Fil-waqt li ħadem ma' ibnu biex jagħmel dan, huwa kien kburi jara bdiewa oħra f'Malta u Għawdex juru solidarjetà b'modi simili. Il-bdiewa fl-Ewropa kollha qed jaħdmu sod biex ikomplu jitimgħu lill-Ewropa, minkejja d-diffikultajiet li jiffaċċjaw. L-Unjoni Ewropea se tkompli tappoġġa lill-bdiewa u lill-produtturi tal-ikel, tikkollabora mal-Istati Membri u tieħu l-miżuri meħtieġa kollha biex tiżgura s-saħħa u benesseri tan-nies tal-Ewropa.

"Aħseb fin-nies li huma f'riskju ogħla minħabba mard serju“

Lisa Infermiera u tieħu ħsieb lill-anzjani Il-Germanja, Berlin

L-infermiera ġġieldu direttament uħud mill-agħar tifqigħat ta' mard infettiv li rat id-dinja bħal fil-każ tal-influwenza tal-ħnieżer H1N1, l-Ebola, is-Sindromu Respiratorju Akut Gravi (SARS), u s-Sindromu Respiratorju tal-Lvant Nofsani (MERS). Bħal ma ġara f'tifqigħat preċedenti, l-infermiera fl-Ewropa kollha ħadmu bla heda biex jiġġieldu t-tixrid tal-COVID-19. Billi jipprovdu kura diretta lill-pazjenti fl-isptarijiet milquta mill-virus u saħansitra jmexxu operazzjonijiet ta' saħħa pubblika fuq skala sħiħa, l-infermiera huma fuq quddiem u huma ċentrali f'ħidma bla waqfien biex jipproteġu s-saħħa u l-benesseri tal-pazjenti u tal-pubbliku inġenerali. Lisa tistqarr li l-miżuri ta' sigurtà li ddaħħlu fis-seħħ joħolqu sfidi ġodda fix-xogħol tagħha: "Ħafna mill-komunikazzjoni mal-pazjent hija permezz ta' espressjonijiet tal-wiċċ. Anki tbissima ċkejkna spiss tagħmel id-differenza, iżda sfortunatament dan mhux possibbli bħal'issa." Aħna kburin ħafna bl-isforzi tal-infermiera tagħna kullimkien hekk kif huma jkomplu jipprovdu s-servizzi tagħhom matul din il-pandemija.

"Huwa kruċjali li niġġieldu d-diżinformazzjoni f'mod sempliċi u divertenti“

Sarah Sarah, l-Italja. Tappoġġa l-midja ħielsa u indipendenti L-Italja, Ruma

Dan huwa mument storiku għall-Ewropa, meta biex tikkomunika huwa diffiċli u li ssib informazzjoni korretta huwa saħansitra aktar diffiċli. Meta bdiet il-pandemija, Sarah ddeċidiet li tibda "Coffee al Fly", serje ta' podcasts mingħajr ħlas li jkopru suġġetti differenti ħafna bħal kif tgħix bit-tbegħid soċjali, l-edukazzjoni finanzjarja u s-sovranità Ewropea. Kull ġimgħa hija tiddiskuti l-aħħar aħbarijiet mal-kollegi u l-ħbieb u tipprova ssib u tifhem il-verżjoni korretta tal-ġrajjiet. Billi tagħmel hekk hija tgħin biex teduka lin-nies li jridu jkunu jafu aktar dwar l-għażliet tal-gvernijiet tagħhom fir-rigward tal-kriżi tal-COVID-19. Membri tal-Parlament Ewropew appellaw għal sors ta' informazzjoni fil-livell Ewropew biex jiġi żgurat li kulħadd ikollu aċċess għal informazzjoni bbażata fuq il-fatti u talbu lill-kumpaniji tal-midja soċjali jindirizzaw id-diżinformazzjoni u d-diskors ta' mibegħda. Permezz tal-podcast tagħha, Sarah sserraħ moħħ l-udjenza tagħha u tikkoreġi l-ideat żbaljati bil-għan li trawwem il-paċi u s-solidarjetà f'dan iż-żmien eċċezzjonali.