"Fit-tajjeb u l-ħażin, aħna dejjem hawn“

Alberto Wara li feġġet il-COVID-19, ħadem bħala voluntier fejn iddiżinfetta t-toroq permezz tat-tractor tiegħu Spanja, Laguna de Negrillos, León

Alberto dejjem ħadem fl-aħjar interess tal-komunità tiegħu. Bħala bidwi organiku, xogħolu essenzjalment kien li jipprovdi ikel ta' kwalità liċ-ċittadini ta' Laguna de Negrillos (León) u lil hinn. Il-COVID-19 ma biddlitx wisq mir-rutina tiegħu ta' kuljum. Ħlief forsi għal ħaġa waħda: Huwa beda jaħdem ukoll il-Ħdud, u l-isforzi bla heda tiegħu kienu nnutati mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO). "Aħna bqajna essenzjalment naħdmu bl-istess mod, iżda bdiewa oħra u jien ħriġna bl-idea li ngħinu lill-awtoritajiet jiddiżinfettaw it-toroq u sorsi pubbliċi oħra possibbli ta' kontaġju," jispjega Alberto. "Aħna ressaqna din l-idea, u l-gvern tagħna l-linji gwida neċessarji." Alberto malajr ġabar tim ta' voluntiera. Messaġġ wieħed kien biżżejjed biex jikkonvinċihom: "Jekk nistgħu nikkollaboraw u nsalvaw jew nipproteġu l-anzjani tagħna minn infezzjoni possibbli, mela m'għandniex noqgħodu lura." Il-voluntiera użaw it-tratturi tagħhom kull fejn setgħu, u għamlu l-kumplament manwalment. Dan juri l-impenn qawwi tagħhom biex jgħinu lill-komunità tagħhom.

"Il-pitkalija żgurat il-provvista ta' għażla kbira ta' prodotti minkejja d-diffikultajiet relatati mat-trasport u l-loġistika“

Centro Agroalimentare Roma Żgura li n-nies kollha f'Ruma kellhom aċċess għal ikel nutrittiv waqt il-lockdown L-Italja, Ruma

Meta feġġet il-COVID-19, din kellha impatt fuq il-parti l-kbira tal-affarijiet li konna mdorrijin bihom. Ix-xiri tal-ikel ta' kuljum kien l-aktar eżempju ċar: Kif tikseb l-ikel ta' kuljum meta tkun bil-lockdown meta l-parti l-kbira tal-ħwienet magħluqin? F'Ruma, iċ-ċittadini setgħu jiddependu fuq iċ-Centro Agroalimentare Roma. "Aħna rajna żieda fid-domanda għall-frott u l-ħaxix," jgħid membru tal-konsorzju. "Is-swieq tagħna fil-komunitajiet qatt ma waqfu jaħdmu u stajna nipprovdu komoditajiet bażiċi u reġjonali lil dawk li baqgħu d-dar." Il-konsorzju saħansitra mar pass oltre. Kif raw li parti mill-popolazzjoni ma kellhiex ir-riżorsi biex tixtri biżżejjed ikel nutrittiv, huma ssieħbu ma' gruppi u servizzi lokali biex jagħtu donazzjoni ta' xi 2 miljun porzjon ta' ikel f'Marzu u April 2020 biss. L-isforzi tagħhom kienu kkoordinati online taħt il-hashtag #TogetherWeWillDoThis u reċentement ġew rikonoxxuti mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO).

"It-tfal migranti għandhom bżonn l-appoġġ tagħna issa aktar minn qatt qabel“

Younes u Brooks Adatta x-xogħol tiegħu bħala assistent edukattiv biex jgħin lill-familji vulnerabbli matul il-kriżi Il-Marokk, Żoni Orjentali u ta' Tanger-Tétouan

Younes jilqa' lit-tfal li jkollhom bżonn gwida edukattiva, jappoġġahom u jgħinhom isibu skola. Il-ħidma ta' kuljum tiegħu, finanzjata taħt il-proġett "Hijra Wa Himaya", minn dejjem kienet essenzjali. Iżda l-COVID-19 għamlet il-ħidma tiegħu aktar diffiċli milli diġà kienet. Brooks ibbenefika mill-għajnuna tal-proġett. Huwa għandu għaxar snin u beda jibbenefika mill-għajnuna ta' Younes fi Frar. Minkejja l-lockdown, huwa tgħallem il-Franċiż matul is-sajf. "Tawni tablet imqabbad mal-Internet. Stajt nagħmel il-homework bħall-ħbieb tiegħi u Younes għenni wkoll nistudja," qal b'ferħ. Din il-kriżi tagħmel il-ħidma tagħna aktar importanti," qal Younes "Ħadna miżuri urġenti biex nipprovdu għajnuna diretta u appoġġ online u telefoniku għat-tfal, kif ukoll appoġġ psiko-soċjali bit-telefon." Minbarra dan il-proġett, l-UE u l-UNICEF taw direzzjoni ġdida lil programm ieħor li jtejjeb id-drittijiet u l-awtonomija tal-ommijiet. Il-programm finanzjat mill-UE permezz tal-Institut National de Solidarité issa jappoġġa 250 omm waħedha li ġew affettwati mill-kriżi, li xi wħud minnhom għandhom it-trabi.

"Għandna tant talenti, mela ejjew nużawhom issa u hawnhekk“

Il-grupp RolliGang: Alexander, Benny, Johannes, Orazio u Sarah Kitbu u kkomponew kanzunetta li tħeġġeġ lill-eroj madwar il-Ġermanja jagħtu sehemhom Il-Germanja, Munich

Kollha ħassejna dwejjaq f'xi mumenti waqt din il-kriżi. Tkun bil-lockdown, titlef l-impjieg, tħassar pjanijiet li kont ilek tant tistenna, u, l-agħar li jista' jiġrilek, titlef ħbieb għeżież jew membri tal-familja minħabba l-virus, hemm tant u tant raġunijiet biex wieħed jiddispra. Iżda hemm ħaġa waħda li ma nistgħux ninsew: Xi wħud minna kellhom jgħixu diffikultajiet bħal dawn qabel il-COVID-19. Fil-Ġermanja, Alexander, Benny, Johannes, Orazio u Sarah jafu xi ħaġa jew tnejn dwar il-kriżijiet. Huma għaddew ħajjithom jitqabdu mad-diżabilità. F'dawn iż-żminijiet ta' inċertezza, huma ddeċidew li jingħaqdu biex jgħinu lilna lkoll billi jferrħuna b'kanzunetta ġdida tal-grupp tagħhom "RolliGang". "L-uniku mod kif inkampaw huwa permezz tal-umanità. Dawk li jieħdu ħsieb ħaddieħor huma l-eroj bħalissa," tgħid il-kanzunetta. Hija kanzunetta emozzjonanti b'ħajr għat-tjubija, it-tama, il-ġustizzja u l-għaqda, waħda li taqbel mal-isforzi ta' ħafna eroj madwar l-Ewropa. Il-kanzunetta, li jisimha "Wir schaffen diese Krise" ("Se nirbħulha lill-kriżi"), hija disponibbli fuq YouTube.

"Kelli bżonn nuri t-tajjeb li ħareġ minn dan il-perjodu daqstant diffiċli“

Danijela Idderiġiet film li juri l-ħidma ta' tliet nisa li għamlu volontarjat matul il-kriżi Il-Kroazja, Zagreb

Ir-residenti ta' Zagreb għaddew minn żmien diffiċli ħafna f'Marzu. Mhux biss faqqgħet il-COVID-19 f'daqqa waħda bil-konsegwenzi kollha li ġarrabna lkoll, iżda l-belt kienet ukoll l-epiċentru ta' terremot li ħalla warajh qerda kbira. Bini antik tkisser kompletament, it-trasport pubbliku waqaf u n-nies spiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Danijela rat din is-sitwazzjoni u ħasbet li kien wasal iż-żmien biex turi xi ħaġa pożittiva. "Hawn nisa f'dan il-pajjiż li b'mod altruwist jaqsmu għarfienhom u ħinhom u jagħmlu volontarjat f'inizjattivi ta' impenn soċjali. Il-film tiegħi "Women can do it!" huwa dwarhom. Dan il-film isegwi tliet nisa jgħinu lis-soċjetà matul it-tifqigħa tal-coronavirus, mill-24 ta' April sal-10 ta' Mejju. Huwa juri kif iċ-ċittadini aġixxew u għenu lil dawk fil-bżonn f'dan il-perjodu inkredibilment diffiċli," hija spjegat. Il-film ta' 22 minuta huwa disponibbli fuq Youtube.

"Nittama li issa ninsabu fuq triq dritta għall-irkupru“

Viri Hija rat fil-lockdown opportunità biex ittejjeb ir-ristorant tagħha terġ'aktar Spanja, San Román de Candamo, Asturias

Għas-sidien tar-ristoranti madwar l-Ewropa, il-COVID-19 kien qisu rollercoaster ta' emozzjonijiet. Viri, li kellha tagħlaq ir-ristorant tagħha "El Llar de Viri" meta bdiet il-lockdown fi Spanja, taf dan sew wisq. "Id-deċiżjoni li jingħalqu r-ristoranti kollha qabditna sorpriżi. Ma stajniex nemmnuha! Għaddejna minn ħafna fażijiet differenti. L-ewwel kien hemm l-inċertezza, imbagħad l-istagħġib. Imbagħad kien hemm il-fażi meta ma tkunx tista' toqgħod bi kwietek aktar u tkun trid bilfors tagħmel xi ħaġa," hija spjegat. Viri sfruttat din l-attitudni kompletament. Hija bdiet tħejji pakketti tal-ikel għall-klijenti u bdiet ġnien tal-ħxejjex. "Issa ninsabu 0 minuti 'l bogħod mill-ingredjenti tagħna," hija qalet b'entużjażmu. Wara li b'suċċess fetħet mill-ġdid, Viri qatt ma kienet daqshekk kuntenta li tara l-uċuh familjari tal-aktar klijenti regolari tagħha. Għadha beżgħana mill-ġejjieni, imma se tieħu gost b'kull mument ċkejken li tqatta' magħhom aktar minn qatt qabel.

"Aħna kollha rridu ngħinu kemm nistgħu“

Marc, Patrick u Nader Ħolqu għodod essenzjali biex iwaqqfu l-virus milli jixtered Malta, l-Irlanda u l-Italja

L-Ewropa għandha bżonn imħuħ intelliġenti f'dawn iż-żminijiet diffiċli u huwa inkredibbli kemm ħarġu malajr b'ideat brillanti. Pereżempju, l-Università ta' Malta ivvintat prototip ta' apparat li jiddiżinfetta l-ventilaturi. "Huwa relattivament sempliċi biex tibni dawn il-magni. Ma jiswewx ħafna u jistgħu jinbnew malajr u f'għadd kbir," spjega Marc. Fl-Italja, li kienet għaddejja minn tant tbatija, l-isptarijiet irċevew għajnuna minn Nader u mill-istart-up tiegħu ta' stampar 3D. It-tim ikkonverta maskri għall-għads f'maskri PAP u qassamhom flimkien ma' tarek tal-wiċċ, madwar il-pajjiż. Ingħatat ukoll għajnuna fl-Irlanda, fejn Patrick kien jiddistilla l-whiskey u l-gin. Huwa jirrakkonta: "Meta sirna nafu li ma kienx għad hemm sanitizzaturi fil-Majjistral tal-Irlanda, qlibna l-produzzjoni tagħna. Aħna pprovdejna sanitizzaturi lill-ispiżeriji, persunal mediku, ħwienet u organizzazzjonijiet tal-karità". Grazzi għal dawn l-isforzi kollha, l-UE tista' tiffoka fuq il-produzzjoni tal-vaċċini u t-tħejjijiet għal tifqigħat futuri, li għalihom iddedikat total ta' EUR 314 miljun.

"Qed nagħmel dan għal ommi u għall-ommijiet kollha li kienu mbeżżgħin u iżolati matul dan iż-żmien“

Melanie, Daniel, Anni u Marios Għamlu ħafna aktar mid-dover tagħhom biex jgħinu lill-kollegi tobba tagħhom u lill-pazjenti matul il-kriżi Malta, il-Finlandja, Ċipru

Il-COVID-19 urietna kif it-tobba madwar l-Ewropa jagħmlu minn kollox biex jgħinu f'dawn iż-żminijiet diffiċli. L-ewwel ħaġa li setgħu joffru kienet l-għarfien tagħhom. F'Malta, Melanie pproduċiet serje ta' videos li fihom tispjega kunċetti li jiġu diskussi l-ħin kollu fl-aħbarijiet iżda li rarament jiġu spjegati fid-dettall. F'wieħed mill-videos tagħha, il-kardjologa speċjalista tispjega termini bħal "flattening the curve" b'mod li jinftiehem minn kulħadd. Fil-Finlandja, Anni użat Instagram biex twieġeb id-domandi tan-nies u malajr ġabret 25 000 follower. Fl-istess ħin, Daniel (Għawdex) u Marios (Ċipru) ħadu azzjonijiet sinifikanti biex jgħinu lill-ħaddiema sħabhom li jinsabu fuq quddiem nett tal-ġlieda kontra l-kriżi. Daniel juża Facebook biex jirringrazzja lil kull min ta donazzjoni ta' ikel u appoġġa lill-ħaddiema l-aktar esposti għall-pandemija, inkluż hu, bħala infermier. Marios uża Facebook biex iħabbar li ma kienx se jibqa' pensjonant u li kien se jissokkta l-karriera medika tiegħu u ta r-raġunijiet tiegħu għal xiex għamel hekk minn qalbu. Huwa mhux l-uniku wieħed li għamel dan: ħafna Membri tal-Parlament Ewropew għamlu l-istess matul it-tifqigħa.

"Wasal iż-żmien li nuru solidarjetà bejn iċ-ċittadini“

Yasmina Tipprovdi ikliet b'xejn għall-persuni li l-aktar għandhom bżonnhom L-Olanda, Rotterdam

Yasmina u sħabha bdew l-impriża Freshtable f'Jannar 2020. Il-kunċett: iħejju ikliet tajbin għas-saħħa, organiċi u sostenibbli għall-klijenti u jlestuhom biex jinġabru f'ħin u post definiti. Dak iż-żmien qajla kellhom idea li l-COVID-19 kienet se ssaħħaħ il-ħtieġa għal inizjattivi simili. Matul it-tifqigħa, Freshtable provdiet opportunitajiet ta' xogħol għar-rifuġjati u anki bdiet tqassam ikliet b'xejn lil persuni anzjani li l-aktar li ntlaqtu mill-kriżi. "Fittixna diversi modi kif nappoġġaw persuni vulnerabbli," spjegat Yasmina. "F'Mejju, mexxejna l-kampanja "Share a Meal" biex nagħtu pakketti ta' ikliet lil dawk fil-bżonn. Aħna primarjament immirajna xelters tan-nisa u familji kbar vulnerabbli f'Rotterdam. L-intenzjoni tagħna hija li nkomplu ngħinu lil kull min nistgħu u li l-klijenti tagħna jkunu wkoll jistgħu jixtru ikla għal xi ħadd fil-bżonn." Freshtable irċeviet finanzjament tal-UE taħt l-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li toħloq opportunitajiet għaż-żgħażagħ biex jagħmlu volontarjat jew jaħdmu fi proġetti ta' solidarjetà.

"Iċ-chatbot tagħna, li hu bbażat fuq l-intelliġenza artifiċjali, skrinja miljuni ta' ċittadini għal sintomi tal-COVID-19“

Jama Jipprovdi skrinjar tal-COVID-19 ibbażat fuq l-intelliġenza artifiċjali għal miljuni ta' nies madwar id-dinja permezz tal-kumpanija tiegħu Symptoma L-Awstrija, Attersee

L-istart-up Awstrijaka Symptoma investiet 14-il sena ta' riċerka fl-assistent diġitali tas-saħħa tagħhom u qed turi kemm jista' jkun prezzjuż dan l-apparat mediku ċertifikat fi żmien il-COVID-19. Tista' żżur symptoma.com, iddaħħal is-sintomi tiegħek, twieġeb xi ftit domandi u tirċievi riżultat. Aktar ma jkun għoli r-riżultat, aktar ikun probabbli li l-parteċipant ikun qabdu l-virus. "Symptoma.com huwa probabbilment l-ewwel u l-uniku chatbot li jiskrinja ċ-ċittadini għar-riskju tal-COVID-19," qal Jama. "Iċ-chatbot huwa disponibbli b'aktar minn 36 lingwa u jidentifika r-riskju tal-COVID-19 bi preċiżjoni ta' aktar minn 96.32%. It-test huwa disponibbli b'xejn u huwa totalment anonimu. It-tobba jistgħu jużawh b'fiduċja biex jagħtu prijorità lill-każijiet l-aktar urġenti għar-riżorsi, filwaqt li l-awtoritajiet tas-saħħa u r-riċerkaturi jiksbu għarfien dwar il-marda u jirrispondu kif ikun jaqbel. Symptoma.com irċeviet finanzjament mill-Kummissjoni Ewropea, taħt l-Istrument tal-Orizzont 2020 għall-SMEs. Tista' taqra aktar dwar dan l-istudju, li bħalissa jinsab f'fażi ta' evalwazzjoni bejn il-pari, fuq symptoma.com/covid-19.

"In-negozju tiegħi rċieva għajnuna mill-UE“

Isabel Żammet in-negozju tagħha għaddej bl-għajnuna tal-UE Spanja, Cabo de Palos

Fit-13 ta' Marzu, ir-reġjun Spanjol ta' Murcia għalaq il-fruntieri tiegħu biex jipprova jillimita t-tixrid tal-coronavirus. B'dak il-pass neċessarju ħafna seħħ ukoll waqfien f'daqqa waħda u komplut tal-industrija tat-turiżmu li fuqha tiddependi ż-żona kollha. Bħala sid ta' ċentru tal-bugħaddasa, Isabel Laguardia ntlaqtet b'mod partikolarment ħażin. Hija kellha tagħlaq iċ-ċentru u tissospendi l-pjanijiet kollha tagħha biex timpjega ħaddiema għall-vaganzi tal-Għid u l-istaġun tas-sajf li fihom normalment ikollhom ħafna xogħol. L-UE aġixxiet malajr biex tgħin tipproteġi negozji żgħar bħal ta' Isabel. Leġiżlazzjoni ġdida għamlet ir-regoli dwar l-għajnuna mill-istat aktar flessibbli. Il-gvern Spanjol issa jista' joffri appoġġ finanzjarju lin-negozji b'mod aktar mgħaġġel sabiex ikunu jistgħu jevitaw jagħtu sensji waqt it-tifqigħa tal-coronavirus. Tali regoli jippermettu lill-Istati Membri jieħdu azzjoni effettiva u b'ħeffa biex jappoġġaw liċ-ċittadini u lill-kumpaniji, b'mod partikolari negozji żgħar, li jiffaċċaw diffikultajiet ekonomiċi minħabba l-COVID-19. L-Istati Membri kollha se jkunu jistgħu jwaqqfu skemi biex jagħtu sa €800,000 lil kumpanija biex tindirizza l-bżonnijiet urġenti tagħha.

"Aħna ngħinu lill-imprendituri li l-operazzjonijiet tagħhom twaqqfu b'mod fundamentali mill-kriżi tas-saħħa tal-COVID-19“

Claudine Bdiet il-pjattaforma #JobSwitch mal-kollegi tagħha fil-Kamra tal-Kummerċ tal-Lussemburgu Il-Lussemburgu, Il-Lussemburgu

Filwaqt li xi kumpaniji kellhom jagħlqu minħabba l-COVID-19, oħrajn ma setgħux ilaħħqu mad-domanda. Biex jibbilanċjaw dawn il-bżonnijiet, Claudine u l-kollegi tagħha fil-Kamra tal-Kummerċ tal-Lussemburgu nedew il-pjattaforma #JobSwitch. "Għandna linja diretta apposta għan-negozji. Aħna tajna risposta għat-tħassib tagħhom, tajnihom informazzjoni f'ħin reali u pprovdejna għodda li ppermettiet lill-persunal minn postijiet tax-xogħol li kienu għalqu biex isibu impjieg ma' negozji oħra li ma kellhomx biżżejjed persunal," tispjega Claudine. Il-pjattaforma damet għaddejja sal-aħħar ta' April u kienet ta' suċċess kbir. Applikaw madwar 1 400 kandidat, u aktar minn 500 persuna sabu impjiegi ġodda. Minbarra #JobSwitch, il-Kamra tal-Kummerċ nediet ukoll programm ta' appoġġ għall-imprendituri, flimkien ma' garanzija bankarja għan-negozji f'diffikultà finanzjarja.