"Kuljum qed nesploraw modi ġodda kif inħeġġu lill-għalliema u nappoġġaw lill-istudenti“

Mario Ippubblika Kif Titkellem mal-Istudenti dwar il-Coronavirus Il-Kroazja, Zagreb

L-edukazzjoni trid tkun waħda mill-ewwel reazzjonijiet għal kull emerġenza. Huwa importanti li l-persuni kollha, tkun xi tkun l-età tagħhom, ikunu jistgħu jagħtu sehemhom biex jiġi evitat it-tixrid tal-virus. Flimkien mal-edukaturi u l-istudenti, Mario għen biex jitħeġġeġ il-qsim regolari ta' informazzjoni fis-sitwazzjoni kurrenti minn sorsi kredibbli, verifikati u rilevanti. Konverżazzjonijiet bħal dawn jenfasizzaw l-importanza tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem fiċ-ċirkostanzi kollha biex jiġi evitat it-tixrid tad-diskors ta' mibegħda, il-ksenofobija u l-preġudizzji. Il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni hija sforz konġunt li jinvolvi l-istituzzjonijiet Ewropej kollha. L-Unjoni Ewropea qed tgħin ukoll fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-pjattaformi online. Aħna qed ninkoraġġuhom jippromwovu sorsi li tista' toqgħod fuqhom, iwarrbu kontenut li jkun ippruvat li huwa falz jew qarrieqi, u jneħħu kontenut illegali jew kontenut li jista' jikkawża ħsara fiżika.