"L-għoti ta' pariri dwar it-trattament ta' pazjenti bil-COVID-19 huwa aktar faċli permezz tan-network Ewropew“

Alexis Jiġbor flimkien lill-esperti mediċi mill-Ewropa kollha biex jaqsmu l-aħjar pariri dwar kif għandhom jiġu trattati pazjenti morda bil-coronavirus Franza, Lyon

Qabel ma faqqa' l-virus, il-Professur Alexis Arzimanoglou kien qed imexxi @ERN.EpiCARE, wieħed mill-24 grupp tal-UE ta' speċjalisti mediċi li jiltaqgħu virtwalment biex jiddeċiedu l-aħjar mod ta' trattament tal-pazjenti b'mard rari jew kundizzjonijiet kumplessi. EpiCARE, pereżempju, titratta każijiet ta' epilessija rari u kumplessi. Fuq il-bażi tal-għarfien espert tagħhom, il-Profs. Arzimanoglou u t-tim tiegħu issa huma okkupati ħafna jagħtu pariri lit-tobba madwar l-Ewropa dwar kif jużaw il-mediċini għal kontra l-attakki tal-epilessija f'pazjenti li jeħtieġu trattament antivirali kontra l-coronavirus. Kollaborazzjoni stabbilita permezz tal-EpiCARE għamlitha aktar faċli biex torganizza webinars sabiex timijiet minn pajjiżi bħall-Italja, Spanja u Franza, fejn l-ewwel li tfaċċa l-virus, setgħu jaqsmu esperjenzi ma' tobba madwar l-Ewropa u lil hinn minnha. Fuq il-bażi tal-mudell tan-network, l-UE stabbiliet wkoll is-sistema ta' appoġġ għall-ġestjoni klinika tal-COVID-19, helpdesk li joħloq konnessjonijiet rapidi madwar l-Ewropa bejn il-professjonisti kollha tas-saħħa u l-isptarijiet involuti fil-ġestjoni tal-coronavirus.

"Li nqassmu l-ikliet kuljum lil persuni mingħajr dar għalina kien mod kif inwettqu l-missjoni tagħna ta' servizz pubbliku“

Sandrina Għenet biex tibdel spazju kulturali f'ċentru ta' tqassim tal-ikel għall-persuni mingħajr dar f'Pariġi Franza, Pariġi

Wara biss sitt snin ta' attività, "Carreau du Temple" sar parti mill-qalba ta' Pariġi. Kull sena, 300,000 persuna issa qed jiġu jipprattikaw l-isport favorit tagħhom, jaraw xi eżibizzjoni jew iżuru xi wirja ta' arti kontemporanja. Iżda dak li ħareġ mit-tifqigħa tal-COVID-19 kien aktar impressjonanti. Fi żmien ġimgħa, il-Carreau du Temple kien beda jqassam 1,000 ikla kuljum lill-aktar persuni fil-bżonn. "Kien ta' qsim il-qalb ikollok tħassar aktar minn 50 avveniment kulturali u sportiv, iżda kien saħansitra agħar li tirrealizza kemm persuni mingħajr dar ġew affettwati mil-lockdown. Kienu bil-ġuħ u mċaħħda mis-sorsi ta' distribuzzjoni tal-ikel normali tagħhom", ftakret Sandrina. Il-Carreau du Temple, li għandu spazju ta' 1,800m2, kien il-post perfett fejn l-assoċjazzjoni Franċiża Aurore setgħet tiżgura t-tqassim tal-ikel sikur u bla xkiel. Sandrina temmen li din l-inizjattiva kienet il-mod perfett biex tkompli l-missjoni ta' Carreau du Temple bħala servizz pubbliku.

"Aħna nemmnu li, bħala virologi, għandna d-dmir li nagħtu sehemna fil-ħidma ta' riċerka dwar il-COVID-19“

Caroline Biddlet il-ħidma tagħha ta' riċerka finanzjata mill-UE biex tistudja l-COVID-19 u tidentifika possibiltajiet ta' trattament Franza, Montpellier

It-tifqigħa tal-COVID-19 kienet punt determinanti għal ħafna virologi madwar l-Ewropa. Uħud minnhom, bħal Caroline, saħansitra ddeċidew li jieqfu mill-ħidma ta' riċerka li kellhom għaddejja biex jiffukaw fuq is-SARS-CoV-2 – il-virus responsabbli għall-COVID-19. "Il-proġett tiegħi finanzjat mill-UE – ANTIViR – għandu l-għan li jistudja l-mekkaniżmi ta' difiża naturali kontra l-influwenza A u l-HIV-1. Riċerkaturi oħra mill-istitut IRIM u jien iddeċidejna li huwa dmirna, bħala virologi, li nieħdu sehem fil-ħidma ta' riċerka fuq il-COVID-19," spjegat Caroline. "Għandi proġett ieħor jismu FluAttack li għandu l-għan li jidentifika mediċini għat-trattament tal-influwenza. Bħalissa qed nittestjaw dawn, flimkien ma' molekoli u estratti naturali oħra, biex nidentifikaw sustanzi attivi kontra l-COVID-19". Huwa biss bl-appoġġ tal-UE li tali bidla kienet possibbli. Il-finanzjament tal-EU jippermetti li r-riċerkaturi jaħdmu b'mod effettiv u jirreaġixxu malajr biex jiżguraw ġejjieni aktar sikur għalina lkoll.

"Din il-kriżi għamlet lill-anzjani aktar anzjużi u solitarji. Jien ħassejt il-bżonn li nappoġġahom“

David Iċempel lill-anzjani darba fil-ġimgħa biex jgħinhom jegħlbu s-solitudni Franza, Pariġi

Il-lockdown huwa partikolarment diffiċli għall-anzjani, li ħafna minnhom huma kkunsidrati f'riskju u jgħixu iżolati. "Paris en Compagnie" (Pariġi Akkumpanjata) tnediet għal dawn in-nies. L-assoċjazzjoni, appoġġata mill-Kunsill Lokali ta' Pariġi, tinvolvi mijiet ta' voluntiera li jaħdmu biex joħolqu rabtiet mal-anzjani fil-komunitajiet tagħhom. Darba fil-ġimgħa, il-voluntiera jċemplu lil anzjani biex dawn ma jħossuhomx waħedhom, jisimgħuhom u jagħmlu ħilithom biex iferrħuhom ftit. David Reviriego huwa wieħed minn dawn il-voluntiera: "Laqtuni b'mod partikolari stejjer ta' anzjani li spiċċaw iżolati, waħedhom u anzjużi minħabba l-COVID. Il-lockdown żied dawn il-problemi, allura għalija kien naturali li ninvolvi ruħi fil-Paris en Compagnie. Jekk ħarġet xi ħaġa pożittiva minn din il-kriżi, kienet li sirna konxji dwar dak li jgħaddu minnu l-anzjani u dwar il-bżonn li naġixxu f'dan ir-rigward".

"Xerrejja potenzjali jistgħu jużaw il-mappa tagħna biex isibu u jikkuntattjaw il-produtturi lokali tagħhom“

Celine u Ludovic Jgħinu lill-produtturi lokali jissopravvivu l-lockdown tal-COVID-19 Franza, Beaumontel

Ftit nitkellmu fuqhom, imma huma qed iġarrbu l-piż tal-lockdown Franċiż. Hekk kif swieq fil-miftuħ, ristoranti u canteens tal-iskejjel ġew imġiegħla jagħlqu, il-produtturi lokali ġew affettwati ħafna. Fin-Normandija, is-sitwazzjoni qajmet mistoqsija: kif jistgħu iċ-ċittadini jitħeġġu jixtru prodotti lokali f'dawn iż-żminijiet diffiċli? Ir-Reġjun tan-Normandija u l-assoċjazzjoni lokali responsabbli għar-Rollon – il-munita lokali – sabu soluzzjoni fil-forma ta' mappa reġjonali, li ilha disponibbli online mit-8 ta' April. Il-mappa, imsemmija "Il-Post fejn jiltaqgħu in-Normanni" (Le Rendez-Vous des Normands), tipprovdi dettalji ta' kuntatt għal aktar minn 1,200 produttur lokali. Il-prodotti disponibbli jinkludu frott u ħaxix, ħut u frott tal-baħar, laħam u prodotti tal-ħalib. Il-mappa ġiet ikkonsultata aktar minn 3,000 darba minn meta saret disponibbli.

"La jien eroj u lanqas suldat. Persuna li tipprovdi kura u tieħu ħsieb lill-pazjenti li jeħtieġu kura psikjatrika“

Brigitte Taħdem bħala infermiera fid-dipartiment ġerjatriku ta' sptar psikjatriku Franza, Lyon

Brigitte hija infermiera fl-isptar psikjatriku Vinatier à Bron, fir-Rhône, Franza. Dan l-isptar ġie riorganizzat bil-kbir biex jieħu ħsieb lill-pazjenti tal-COVID. Ħafna mill-pazjenti eżistenti ntbagħtu d-dar biex ikun hemm aktar sodod disponibbli għal pazjenti ta' età ta' aktar minn 65 sena li għandhom il-COVID-19 u jeħtieġu kura fl-isptar. Kemm il-pazjenti kif ukoll il-persunal mediku jridu josservaw regoli stretti ħafna, iżda ħafna mill-pazjenti ta' Brigitte għandhom id-dimenzja, li toħloq aktar problemi peress li ma jiftakrux tajjeb l-istruzzjonijiet li jingħataw. Brigitte tisħaq li l-kuntatt uman huwa essenzjali meta tingħata l-kura lil dawn il-pazjenti, iżda miżuri preventivi, bħall-ilbies tal-maskri mill-persuni li jagħtu kura, itellfu l-komunikazzjoni. Brigitte u l-kollegi tagħha qed jagħmlu sforzi kbar biex joffru l-aħjar kura possibbli lill-pazjenti tagħhom. Hekk kif iż-żjarat lill-pazjenti ġew limitati anki qabel ma beda l-konfinament, il-persuni li jagħtu kura bdew jużaw it-telefon u l-vidjokonferenzi biex il-pazjenti jkunu f'kuntatt mal-maħbubin tagħhom.

"Persuni li jagħtu l-kura, m'intomx waħedkom. Il-psikologi, it-tobba tal-familja u l-psikjatri tagħna huma disponibbli 24 siegħa kuljum“

Eric Eric, Franza. Jagħmel possibbli appoġġ psikoloġiku b'telekonsultazzjoni għall-persunal mediku fuq quddiem nett tal-ġlieda kontra l-virus permezz tal-hotline SPS Franza, Pariġi

Minkejja ċ-ċifri inkoraġġanti fil-ġlieda kontra l-pandemija, il-persuni li jagħtu l-kura u l-professjonisti tas-saħħa l-oħra qed jiffaċċjaw eżawriment dejjem akbar. Il-livelli għolja ta' ansjetà u ta' stress fost il-ħaddiema soċjali u mediċi sfortunatament saru komuni ħafna. Sabiex tindirizza din il-problema, l-assoċjazzjoni SPS (Soins aux Professionnels en Santé) toffri appoġġ psikoloġiku u għajnuna mingħajr ħlas sa minn Novembru 2016. Il-helpline tagħhom, li hija mingħajr ħlas, anonima u kunfidenzjali, irċeviet aktar minn 2,500 telefonata minn Franza kollha mit-23 ta' Marzu 'l hawn li kważi terz minnhom kienu ġejjin mir-reġjun Île-de-France. Dan is-servizz għandu rata ta' rispons ta' 100% u jipprovdi appoġġ 24 siegħa kuljum għal persuni li jagħtu l-kura, infermiera u tobba li qed iġarrbu ansjetà, eżawriment jew problemi relatati max-xogħol. Wara ħafna jiem u ljieli jieħdu ħsieb il-pazjenti, il-persuni li jagħtu kura lill-oħrajn issa għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. Il-missjoni tagħna hija li nkunu magħhom, nappoġġawhom u ngħinuhom fil-ġlieda kontra l-COVID-19.

"Il-professjonisti tal-Cognac jappoġġaw l-isforz kollettiv, b'mod konsistenti mal-valuri tagħhom“

Patrick Jorganizza lill-produtturi tal-Cognac biex jgħinu lil sptarijiet, servizzi ta' emerġenza, spiżjara u laboratorji Franza, Cognac

Il-Cognac huwa fost l-aktar xarbiet magħrufa fl-Ewropa, u huwa apprezzat madwar id-dinja għall-kwalità tiegħu. Il-produtturi ta' dan l-eau de vie – ilma tal-ħajja – ingħaqdu biex jgħinu jsalvaw il-ħajjiet fir-reġjun tal-Cognac. Huma jaħdmu mal-laboratorji u mal-ispiżjara, ifornuhom bl-alkoħol u ingredjenti essenzjali oħra għas-sanitizzatur tal-idejn. Barra minn hekk, huma taw flus u maskri protettivi lill-isptarijiet, lil-laboratorji u lis-servizzi ta' emerġenza. L-Unjoni Ewropea taqsam magħhom il-valuri tagħhom tal-kompassjoni u l-appoġġ għal dawk fil-bżonn.

"Waħedna jaf ngħaġġlu aktar, imma flimkien naslu aktar 'il bogħod!“

Jeremy, Jean-Christophe u Virgile Jgħinu lin-negozji li ntlaqtu mill-konsegwenzi tal-kriżi pandemika Franza, Strasburgu

"Jeremy, Jean-Christophe u Virgile huma s-sħab fundaturi ta' kumpanija bbażata fi Strasburgu li ħolqu l-pjattaforma "Sauve Ton PRO!" Il-pjattaforma (sauvetonpro.fr) huwa sit web b'xejn, li ma jagħmilx qligħ u li jgħin lin-negozjanti li qed jiffaċċjaw l-għeluq tan-negozji tagħhom. Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva, il-konsumaturi jistgħu jappoġġaw lill-organizzazzjonijiet lokali tagħhom billi jixtru vouchers li jistgħu jintużaw sal-aħħar tal-lockdown, bil-għan li jkollhom dħul ta' flus li jgħinhom jegħlbu l-aspett ekonomiku tal-kriżi. Barra minn inizjattivi bħal din, il-Membri tal-Parlament Ewropew ivvutaw biex japprovaw pakkett ta' EUR 37 biljun biex jappoġġaw lin-negozji u lill-ħaddiema. Biex noħorġu minn din il-kriżi aktar b'saħħitna, l-Unjoni Ewropea diġà qiegħda taħdem ukoll fuq baġit ġdid sod għall-Ewropa.

"Il-ħaddiema mediċi għandhom bżonn min jieħu ħsiebhom ukoll“

Marie Tipprovdi ikliet lill-ħaddiema fl-isptarijiet, u b'hekk tagħti pjaċir b'mod sempliċi lil nies taħt pressjoni tremenda Franza, Paris

Bħala direttur tal-marketing ta' kumpanija li għandha l-kokijiet fil-qalba tan-negozju tagħha, Marie xtaqet tagħti xi ħaġa lura lill-professjonisti mediċi li qegħdin fuq quddiem nett tal-ġlieda kontra l-pandemija. Permezz tal-operazzjoni "Les chefs avec les soignants" ("Il-kokijiet jappoġġaw lill-ħaddiema mediċi"), hija tħeġġeġ lil kull min għandu restaurant u baqa' jaħdem (billi joffri servizzi ta' twassil ta' ikliet) biex jipparteċipa u joffri ikliet lill-persunal mediku. Ikla tajba filgħaxija għandha rwol importanti ħafna fir-rutina ta' kuljum tal-ħaddiema tas-saħħa li għaddejjin minn żmien diffiċli ħafna: il-konvivjalità mal-kollegi biex jirrilassaw tista' tagħmel differenza kbira. Ħafna organizzazzjonijiet ingħaqdu wkoll mal-moviment biex jipprovdu l-ingredjenti għall-ikliet, u l-awtoritajiet lokali kif ukoll il-ġurnalisti qed jagħtu sehemhom biex jappoġġaw l-operazzjoni. Madwar l-Ewropa, pajjiżi, reġjuni u bliet qed ikunu proattivi biex jgħinu lill-ġirien tagħhom, filwaqt li l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea qed jagħmel disponibbli sa EUR 800 miljun biex jgħin lill-pajjiżi tagħna jiġġieldu l-coronavirus.

"Is-solidarjetà hija l-uniku mod kif noħorġu mill-kriżi“

David Jimmaniġġja l-koordinazzjoni tad-dipartiment tal-emerġenza Franza, Pariġi, Seine Saint Denis

David huwa tekniku tal-laboratorju mħarreġ iżda bħalissa qed jitħarreġ biex isir diriġent tas-saħħa. Għalkemm mhuwiex tabib, huwa jservi fl-isptar fejn għaddej bit-taħriġ tiegħu waqt li jimmaniġġja l-koordinazzjoni fid-dipartiment tal-emerġenza. Fis-sitwazzjoni kurrenti, il-ħtieġa għal persunal mhux mediku hija kritika: meta persuni jieħdu ħsieb iżommu l-isptar fornut, jorganizzaw, jorjentaw il-pazjenti u jieħdu ħsieb dmirijiet oħra, ikunu qed itaffu l-piż fuq it-tobba u l-infermiera, li b'hekk ikunu jistgħu jiffukaw fuq is-saħħa tal-pazjenti. David, bħal ħafna persuni oħra fl-Ewropa, jippersonifika s-solidarjetà li n-nies u l-istituzzjonijiet għandhom bżonn biex jimmaniġġjaw din il-kriżi.