"In-negozju tiegħi rċieva għajnuna mill-UE“

Isabel Żammet in-negozju tagħha għaddej bl-għajnuna tal-UE Spanja, Cabo de Palos

Fit-13 ta' Marzu, ir-reġjun Spanjol ta' Murcia għalaq il-fruntieri tiegħu biex jipprova jillimita t-tixrid tal-coronavirus. B'dak il-pass neċessarju ħafna seħħ ukoll waqfien f'daqqa waħda u komplut tal-industrija tat-turiżmu li fuqha tiddependi ż-żona kollha. Bħala sid ta' ċentru tal-bugħaddasa, Isabel Laguardia ntlaqtet b'mod partikolarment ħażin. Hija kellha tagħlaq iċ-ċentru u tissospendi l-pjanijiet kollha tagħha biex timpjega ħaddiema għall-vaganzi tal-Għid u l-istaġun tas-sajf li fihom normalment ikollhom ħafna xogħol. L-UE aġixxiet malajr biex tgħin tipproteġi negozji żgħar bħal ta' Isabel. Leġiżlazzjoni ġdida għamlet ir-regoli dwar l-għajnuna mill-istat aktar flessibbli. Il-gvern Spanjol issa jista' joffri appoġġ finanzjarju lin-negozji b'mod aktar mgħaġġel sabiex ikunu jistgħu jevitaw jagħtu sensji waqt it-tifqigħa tal-coronavirus. Tali regoli jippermettu lill-Istati Membri jieħdu azzjoni effettiva u b'ħeffa biex jappoġġaw liċ-ċittadini u lill-kumpaniji, b'mod partikolari negozji żgħar, li jiffaċċaw diffikultajiet ekonomiċi minħabba l-COVID-19. L-Istati Membri kollha se jkunu jistgħu jwaqqfu skemi biex jagħtu sa €800,000 lil kumpanija biex tindirizza l-bżonnijiet urġenti tagħha.

"Aħna se nkomplu niġġieldu biex inwaqqfu dawn l-infezzjonijiet“

Ainhoa Taħdem bħala tabiba f'dar tal-kura minħabba t-tifqigħa tal-COVID-19 Spanja, Valencia

Ainhoa, li għandha 26 sena, kienet se tibda l-ispeċjalizzazzjoni tagħha fl-ostetrija u l-ġinekoloġija meta l-proċess ġie sospiż minħabba l-pandemija. Peress li riedet tingħaqad fil-ġlieda kontra l-COVID-19, hija ddeċidiet li taħdem bħala tabiba f'dar tal-kura. Fi Spanja, ħafna mwiet marbuta mal-coronavirus ġraw fi djar tal-kura fejn jgħixu flimkien uħud minn dawk l-aktar vulnerabbli. Għad fadal ħafna xi jsir f'din il-ġlieda iżda Ainhoa tistabar billi taf li ma ġie rapportat l-ebda każ fid-dar tal-kura fejn taħdem hi. Għalkemm dan huwa impjieg temporanju u hija daqt tibda r-residenza tagħha fi sptar, Ainhoa tqis li din hija esperjenza ta' sodisfazzjon kemm fuq livell professjonali kif ukoll dak personali peress li l-valuri u t-tagħlimiet li rċeviet mill-anzjani immaturawha bħala persuna. "Dalwaqt noħorġu minn dan kollu. Se jirnexxielna!" qalet Ainhoa.

"Tgħallimt nuża l-magna tal-ħjata għax ma stajtx ma ngħinx!“

Elena Ipproduċiet kważi 4,000 maskra Spanja, Madrid

Meta faqqgħet il-pandemija fi Spanja, Elena ħasset li kellha tgħin lit-tobba u lill-infermiera li kienu qed jikkumbattu biex isalvaw ħajjet in-nies. Malajr tgħallmet waħedha tħit fuq il-magna tal-ħjata antika t'ommha u bdiet tipproduċi maskri mid-drapp li kellha d-dar. Meta lestiet l-ewwel 25 maskra tagħha, hija tagħthom lil dar tal-anzjani viċin fejn toqgħod. Imbagħad skopriet li ġar tagħha kien ħoloq grupp fejn kull membru wiegħed li jħit 200 maskra f'5 t'ijiem. Il-pulizija pprovdewlhom id-drapp, ġabru l-maskri meta kienu lesti, u qassmuhom mill-għassa tal-pulizija tagħhom. Hija daħlet għal din l-isfida u mbagħad ingħaqdet ma' grupp ieħor li jagħmel il-ġagagi għall-persunal mediku li jaħdem fid-djar tal-anzjani f'Madrid. Reċentement, Elena ingħaqdet ukoll mal-grupp "Sponge Cakes”, li jqassam gallettini magħmulin id-dar, lix-shelters, lis-Salib l-Aħmar, u lil organizzazzjonijiet oħra li jipprovdu ikel lil familji żvantaġġati - u dan kollu waqt li taħdem mid-dar u tieħu ħsieb lit-tliet uliedha.

"Is-solidarjetà tan-nies iġġiegħelna napprezzaw il-ġenerożità umana, intellettwali u politika tal-fundaturi tal-Komunità Ekonomika Ewropea“

Eusebio Jikkoordina d-donazzjoni ta' ikel lil aktar minn 25,000 persuna Spanja, Tarragona

Eusebio Alonso Redondo jikkoordina l-Bank tal-Ikel ta' Tarragona, li kuljum jipprovdi l-ikel lil aktar minn 25,000 persuna fil-provinċja. Eusebio huwa nutar irtirat li issa jiddedika ħinu għal dan l-isforz ta' solidarjetà, li jirċievi bosta tunnellati ta' prodotti tal-ikel kuljum minn kumpaniji agroalimentari, supermarkets, ħwienet kbar, u kooperattivi rurali. Anki familji bi ftit flus jagħtu donazzjoni ta' 10 jew 15-il ewro lill-bank tal-ikel biex jgħinu lil dawk li huma inqas ixxurtjati minnhom. "Hemm solidarjetà akbar minn din?" jistaqsi Eusebio. L-appoġġ tan-nies madwar l-Ewropa għal dawk fil-bżonn iġġiegħel lil Eusebio japprezza l-ġenerożità enormi umana, intellettwali u politika tal-fundaturi tal-Komunità Ekonomika Ewropea, li wittiet it-triq għat-Trattat ta' Ruma fl-1957. Hekk kif jgħid Eusebio, "L-imħabba u s-solidarjetà jmorru flimkien. U dak huwa l-wirt tagħna għall-ġejjieni."

"Id-diżinformazzjoni tittieħed daqs il-COVID-19“

David David, Spanja. Jgħin lill-Ewropej jifhmu n-natura u l-iskop tal-pandemija Spanja, Madrid

Bħala ġurnalist speċjalizzat fis-saħħa, David qiegħed fuq quddiem nett fl-għoti ta' informazzjoni dwar il-COVID-19, u prinċipalment ikopri l-konferenzi stampa tal-awtoritajiet tas-saħħa Spanjoli. Bħala membru tal-Europa Press, il-mod tiegħu kif jiġġieled il-virus huwa billi joffri data u fatti verifikati biex jiġu miġġielda d-diżinformazzjoni u l-istejjer foloz. Bħall-Ispanjoli kollha, huwa kien qed jaħdem mid-dar u josserva mill-qrib il-konfinament, li jagħmel ir-rappurtaġġ dwar is-sitwazzjoni sfida akbar. Iżda billi jaħdem b'dan il-mod, David jiżgura li huwa jipproteġi ruħu, jipproteġi lil ħaddieħor, u jżomm l-udjenzi tal-Europa Press aġġornati, u fl-aħħar mill-aħħar isalva l-ħajjiet. Hekk kif tinxtered il-pandemija, din tat lok ukoll lil pandemija oħra ta' miżinformazzjoni, minn pariri tas-saħħa li huma ta' ħsara sa teoriji ta' kospirazzjoni eżaġerati. L-istampa tipprovdi s-soluzzjoni: aħbarijiet u analiżi vverifikati, xjentifiċi u bbażati fuq il-fatti. Esperti u politiċi mill-UE regolarment jorganizzaw vidjokonferenzi fejn jaqsmu metodi effettivi biex jindirizzaw l-impatti tad-diżinformazzjoni.

"Sabiex nilqgħu għal din l-isfida bla preċedent, se jkun hemm bżonn aktar milli sempliċi innovazzjoni. Kollaborazzjoni u solidarjetà huma essenzjali“

Tomás L-iżvilupp ta' tilqima kontra l-COVID-19 Spanja, Santiago de Compostela

L-iżvilupp ta' tilqima tkun żvolta radikali fil-ġlieda kontra l-COVID-19. Tomás Pose, Natalia Barreiro, Rebeca Menaya, u José Manuel Martínez Costas huma t-tim wara dan il-proġett f'laboratorju fil-binja CIQUS, fl-Università ta' Santiago de Compostela. Xogħolhom jikkonsisti fl-ipprogrammar ta' ċelluli, ta' kwalunkwe oriġini, biex jipproduċu mikrosferi li jassorbu l-proteini tal-virus. Bħal f'kull proġett ieħor bl-għan li tiġi żviluppata tilqima, l-għan huwa li ġisimna jiġġenera rispons immunitarju li jwaqqaf il-virus. Skont Tomás, l-iżvilupp ta' tilqima jista' tieħu aktar minn sena, peress li l-proċess jinvolvi sa tliet provi kliniċi qabel mat-tilqima tista' tiġi meqjusa bħala sikura għall-bniedem. Madankollu, is-sistema innovattiva maħluqa esklużivament f'dan il-laboratorju tipprometti ħafna. Reċentement l-Istitut tas-saħħa Carlos III, li huwa parti mill-Ministeru tax-Xjenza, Innovazzjoni u Edukazzjoni Għolja, appoġġa lit-tim permezz ta' EUR 150 000 sabiex tkun tista' tibda fażi ġdida kruċjali tal-proġett.

"Kull ma tagħmel, agħmlu b'imħabba u b'immaġinazzjoni“

Yolanda u Aitana Jgħinu lill-anzjani u lil dawk li għandhom problemi ta' saħħa matul il-kwarantina Spanja, Madrid

F'ħafna pajjiżi, l-anzjani huma dawk li f'dawn iż-żminijiet qed jiffaċċjaw l-aktar theddid u sfidi. Għalkemm nies ta' kull età qegħdin f'riskju li jimirdu bil-COVID-19, l-anzjani għandhom riskju għoli li jiżviluppaw mard serju jekk jimirdu bih, minħabba tibdiliet fiżjoloġiċi kkawżati mill-età u kundizzjonijiet ta' saħħa sottostanti potenzjali. Yolanda u bintha Aitana għamluha l-missjoni tagħhom li jgħinu lill-anzjani fil-ħajja tagħhom ta' kuljum waqt dan iż-żmien diffiċli. Aitana tiżgura li n-nanniet tagħha jkollhom biżżejjed x'jieklu. Tgħinhom jagħmlu lista għax-xirja. Ommha tuża l-lista meta tmur tixtrilhom u tħallilhom l-affarijiet barra l-bieb. Huma jżommu kuntatt regolari permezz tal-vidjokonferenzi biex in-nanniet tagħha jħossuhom inqas iżolati soċjalment u aktar appoġġati. Yolanda tassisti wkoll lil dawk l-anzjani li saru aktar dipendenti fuq l-oħrajn fil-bini fejn jgħixu. Billi toħorġilhom l-iskart u tiġbrilhom dawk il-mediċini li jista' jkollhom bżonn mill-ispiżerija, hija tagħmel aktar faċli ħajjet dawn in-nies li huma aktar vulnerabbli għall-COVID-19.

"Għandna nilbsu l-maskri jew le? Kif nipproteġu ruħna? Jien għamilt il-parti tiegħi billi qsamt l-għarfien tiegħi u nittama li l-messaġġ tiegħi kkonvinċa għall-inqas x'uħud jibqgħu d-dar“

Mindaugas Tabib li jaħdem ġo sptar Spanjol u li jagħti l-pariri tiegħu lil-Litwani fuq YouTube Spanja, Lleida

Mindaugas Gudelis ilu jaħdem bħala tabib ma' FC Barcelona minn qabel it-tifqigħa tal-COVID-19. Fl-ewwel jiem tal-epidemija, huwa offra li jgħin fuq quddiem nett tal-ġlieda kontra l-virus, fl-Isptar ta' Lleida fi Spanja u, barra minn hekk, beda jaqsam videos interessanti, ibbażati fuq il-fatti, li nfirxu malajr u b'mod wiesa' fuq il-midja soċjali fil-Litwanja.

"Is-solidarjetà tfisser li aħna lesti nipperikolaw ħajjitna biex nipproteġu lill-ħaddieħor“

Ignacio Ipprovda maskri lill-Guardia Civil li kienu qed jaħdmu mingħajr il-protezzjoni neċessarja Spanja, Madrid

Ignacio kien xortih tajba li rċieva kunsinna ta' maskri minn ħbiebu li jgħixu Singapore. Hu u sejjer ix-xogħol, induna li membri tal-Guardia Civil - li kienu qed jiżguraw li l-pubbliku kien qed josserva r-regoli tas-sikurezza waqt il-lockdown - kienu qed jaħdmu mingħajr ebda tagħmir protettiv. Ignacio offra li jaqsam l-istokk ta' maskri li kellu mal-pulizija mingħajr ħlas. Huma apprezzaw ħafna dan il-ġest.

"Irridu nkunu żguri li kulħadd isib l-appoġġ li jkollu bżonn“

Patricia Tagħti għajnuna psikoloġika biex tgħin lin-nies fil-kriżi tal-COVID Spanja, Madrid

Minbarra l-problemi ekonomiċi li jistgħu jaffettwaw lil dawk li ma jistgħux jaħdmu mid-dar, din il-kwarantina jista' jkollha effetti serji fuq is-saħħa mentali tan-nies minħabba n-nuqqas ta' interazzjoni soċjali u attivitajiet barra mid-dar. Biex tgħin lill-oħrajn jindirizzaw din is-sitwazzjoni, grupp ta' għaxar professjonisti ppreparaw gwida dwar l-effetti psikoloġiċi tal-kwarantina u kif nistgħu nindirizzawhom. Kulħadd jista' jibbenefika mill-gwida "psiCOVIDa-10", kif inhi magħrufa. Huma ħadu ħsieb b'mod speċjali li jinkludu appoġġ għall-anzjani, familji bit-tfal u/jew tfal b'diżabbiltajiet, nies li jieħdu ħsieb persuni morda, teleworkers, persunal tas-saħħa u professjonisti oħra affettwati.

"Il-persunal tal-ospitalità huwa tant ġeneruż f'xogħlu li huwa ġust li issa ngħinuhom aħna“

Sara Tgħin lis-settur tal-ospitalità fi Spanja u l-Portugall Spanja, Madrid

Peress li ħafna nies qed joqogħdu d-dar, l-industrija tal-ospitalità ġiet milquta b'mod partikolarment diffiċli matul il-kriżi tal-coronavirus. Sabiex tappoġġaha, il-kumpanija ta' Sara s'issa tat miljun Euro lill-persunal li ġie affettwat mill-COVID-19, u offriet ukoll programmi ta' taħriġ online għall-professjonisti kollha li jaħdmu fis-settur tal-lukandi u tal-catering. Għadna ma nafux meta din il-kriżi se tintemm. Iżda biex inkunu żguri li noħorġu minnha aktar b'saħħitna, l-Unjoni Ewropea diġà qiegħda taħdem fuq baġit ġdid sod għall-Ewropa.

"Kien fantastiku li wieħed jara d-dedikazzjoni, l-isforz u l-enerġija pożittiva tal-kollegi tiegħi u l-persunal tal-isptar“

Matilde Taħdem bħala parti minn tim f'Madrid biex torganizza sodod ġodda fl-isptarijiet għall-pazjenti affettwati serjament mill-coronavirus Spanja, Madrid

Matilde hija professur tal-Università Complutense u anestetista fl-Isptar tal-Università Gregorio Marañón (HGUGM) f'Madrid. Matul l-epidemija hija kkontribwiet għall-organizzazzjoni ta' sodod ġodda biex jikkuraw pazjenti morda b'mod kritiku fl-HGUGM. Dan ippermetta lill-isptar jgħaddi minn sitwazzjoni fejn seta' jikkura 40 pazjent kritiku f'daqqa fil-bidu tat-tifqigħa għal 115-il każ kritiku fl-agħar mumenti tal-kriżi. Dan ippermetta t-trattament tal-aktar pazjenti morda serjament u l-isforz salva ħafna ħajjiet. Matilde kienet sorpriża ħafna bid-dedikazzjoni u l-enerġija murija mill-kollegi tagħha kollha matul dawn iż-żminijiet diffiċli. Biex ikun żgurat li tali persunal mediku dedikat ikollu t-tagħmir li jeħtieġ biex jagħmel xogħlu b'mod effettiv, il-Kummissjoni Ewropea issa qed tipproteġi d-disponibbiltà tal-fornimenti ta' tagħmir protettiv personali billi tirrestrinġi l-esportazzjonijiet ta' tali tagħmir barra mill-UE.

"Id-data tiggwidana biex nikkontrollaw din il-pandemija“

Amparo Permezz tar-riċerka tagħha hija tħaffef l-identifikazzjoni tal-każijiet u r-rapportar tas-sitwazzjoni Spanja, Madrid

Amparo taħdem fl-Instituto de Salud Carlos III. Il-ħidma tagħha hija ffukata fuq il-ksib tal-aktar informazzjoni possibbli mis-sistemi ta' sorveljanza tal-COVID-19, u minn sorsi ta' data sekondarja oħra, biex tiggwida lill-awtoritajiet tas-saħħa lokali u nazzjonali fil-kontroll tal-pandemija. It-tim tagħha jipparteċipa wkoll fil-proġett I-MOVE-COVID-19, iffinanzjat mill-Orizzont 2020 tal-UE. B'kollox ingħataw EUR 47.5 miljun f'finanzjament fil-programm Orizzont 2020 għal 17-il proġett ta' riċerka magħżula biex jilħqu għarfien akbar tal-COVID-19 u jtejbu l-ġestjoni klinika. Bħalissa għaddejja wkoll talba oħra għall-proposti ta' EUR 45 miljun għat-terapewtika u d-dijanjostika biex jindirizzaw tifqigħat tal-coronavirus kurrenti u futuri, taħt l-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi.

"Għaliex nagħmel dan? Biex ninforma u nkun ta' ispirazzjoni u biex din il-kriżi dinjija titqiegħed f'kuntest“

Eduardo Jiġbed ritratti fiż-żoni l-aktar esposti għat-tifqigħa tal-COVID-19 Spanja, Madrid

Bħala membru tal-Europa Press, il-fotoġurnalisti bħal Eduardo jservu biex juruna d-dinja meta aħna ma nistgħux narawha u għalhekk iġorru responsabbiltà kbira. Xhieda fis-silenzju ta' avvenimenti storiċi, huma impenjati biex juru l-verità billi jwarrbu s-suġġestjonar, il-kompromess jew l-intervent. Għaliex il-fotografija hija importanti għalihom u, permezz ta' xogħolhom, għalina wkoll? Ir-ritratti huma l-lingwa universali ta' żmienna. Il-fotoġurnalisti jorganizzaw il-kaos li għandna fid-dinja permezz tal-istampi li jiċċaraw il-konfużjoni li hawn madwarna. Huma jiġbdulna l-attenzjoni għal affarijiet li ma nkunux tajna kashom, għal ġrajjiet u persuni li jkunu jinsabu 'l bogħod ħafna mir-rokna tagħna fl-Ewropa. It-tifqigħa tal-coronavirus wasslet għal firxa ta' diżinformazzjoni li ttellef l-isforzi biex titrażżan il-pandemija. L-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tqajjem kuxjenza dwar il-perikli tad-diżinformazzjoni, mhux biss għas-saħħa taċ-ċittadini, iżda wkoll għad-demokrazija. Bħalma nirrispettaw it-tbegħid soċjali u bħalma naħslu jdejna, għandna d-dmir li nwaqqfu t-tixrid tal-pariri foloz u tal-istejjer manipolattivi.

"M'hemmx għalfejn tkun eroj biex tgħin, biżżejjed tkun bniedem“

Sara Tagħmel maskri għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa Spanja, Madrid

Minkejja li rridu noqogħdu d-dar biex innaqqsu t-tixrid tal-virus, dan ma jfissirx li ma nistgħux ngħinu lill-persuni li jinsabu fiż-żoni l-aktar milquta minn din it-tifqigħa. Sara ddeċidiet li tgħin fil-produzzjoni tal-maskri għall-ħaddiema fil-kura tas-saħħa billi tagħmilhom minn darha f'Madrid. Il-professjoni ta' Sara hija ta' għalliema u hija rat dan iż-żmien 'il bogħod mill-klassi bħala opportunità biex turi solidarjetà u kompassjoni mal-komunitajiet ta' madwarha. Madwar l-UE kollha, aħna rajna kif l-azzjoni ta' persuna waħda tista' tgħin lil ħafna u ħafna oħrajn. Il-promozzjoni tal-valur tal-ħidma flimkien hija importanti ħafna fil-ġlieda tagħna kontra l-virus. Għid grazzi lil xi ħadd li taf li qed jippromwovi s-solidarjetà Ewropea bil-mod tiegħu.

"Il-mużika saret konnessjoni, messaġġ ta' kuraġġ, ta' saħħa“

Ana María Tagħti kunċerti ta' nofsinhar mill-gallarija tagħha Spanja, Albacete

Att ta' qalb tajba jista' jibda reazzjoni katina li tikber fuq li tikber. Dan ġara lil Ana María u lil żewġha, it-tnejn vjolinisti, li jum fost l-oħrajn iddeċidew li jagħtu kunċert ta' bla ħsieb lill-ġirien tagħhom mill-gallarija. L-għada, minn gallarija oħra, ingħaqad magħhom ġar idoqq il-viola u l-għada ġar ieħor idoqq is-sassofonu. Il-komunità tagħhom issa kuljum saret tistenna l-kunċert ta' nofsinhar tagħhom, imħeġġa mill-mużika tagħhom u mill-għarfien li mhumiex waħedhom f'dawn iż-żminijiet mhux tas-soltu. Madwar l-Ewropa kollha naraw ċittadini jikkontribwixxu bit-talenti uniċi tagħhom bħala #EwropejKontraCovid19. Jista' jkun li anki int għandek xi ħaġa li tħobb li tista' ssebbaħ il-ġurnata ta' dawk ta' madwarek. Fl-Ewropa, aħna lkoll għandna rwol. Se negħlbu dil-kriżi flimkien.

"Aħna konxji dwar kemm in-nies qed jiddependu fuqna, u m'aħniex se niddiżappuntawhom“

Cecilia Bidwija fil-qasam tal-ħalib. Tibqa' taħdem biex tiżgura li l-prodotti essenzjali jibqgħu disponibbli matul il-kriżi Spanja, Villaquejida, León

Cecilia u żewġha jmexxu farm tal-familja tagħhom li tipproduċi l-ħalib: huma l-uniċi nies li qed jaħdmu fuq il-farm bħalissa, u bis-saħħa tal-isforzi tagħhom baqgħet għaddejja l-produzzjoni. Huma baqgħu jaħdmu b'għożża matul din il-kriżi biex jiżguraw li l-prodotti bażiċi bħall-ħalib, jibqgħu disponibbli għall-ħafna familji li jiddependu fuqhom. Bħal ħafna farms lokali tal-familja, huma jsibu l-appoġġ tal-Politika Agrikola Komuni tal-UE. Aktar minn qatt qabel, huma kburin b'ħidmithom: huma jafu li n-nies qed jiddependu fuqhom biex ikomplu jipprovdulhom prodotti essenzjali li ħafna drabi ma konna qatt naħsbu li se jonqsu. U huma se jkomplu jaħdmu bla heda f'dawn iż-żminijiet diffiċli, minkejja d-diffikultajiet kollha li se jiffaċċjaw.