"We blijven de veiligheid en levenskwaliteit van mensen met een handicap garanderen“

Ioannis Garandeert de bescherming van mensen met een handicap in Griekenland Griekenland, Athene

De Nationale Confederatie van Mensen met een Handicap vertegenwoordigt mensen met een handicap en/of een chronische ziekte sinds 1989. Ze houdt aangesloten organisaties ook tijdens de crisis op de hoogte van regeringsmaatregelen voor mensen met een handicap. Er was veel meer nodig geweest dan COVID-19 om de confederatie ervan te weerhouden haar werk te doen. Ioannis zegt hierover het volgende: “Ondanks de “We stay at home”-campagne van het Ministerie van Volksgezondheid zijn wij volledig operationeel gebleven. Ons personeel begon thuis te werken en elke dag vragen per telefoon te beantwoorden.” Ioannis en zijn collega’s deden concrete voorstellen aan de premier, de bevoegde ministers, leden van het parlement en zelfs regionale en plaatselijke autoriteiten. Zij hielden daarbij rekening met de nieuwe uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd. Hun doel is tot op vandaag niet veranderd: de rechten van personen met een handicap en/of een chronische ziekte en van hun familieleden verdedigen en de veiligheid en levenskwaliteit van deze mensen waarborgen.

"We moeten onszelf beschermen, anders is het slechts wachten tot we doodgaan“

Asielzoekers Asielzoekers in kamp Moria tijdens de COVID-19-pandemie Griekenland, Moria, Lesbos

Vluchtelingenkamp Moria is de afgelopen tijd vaak negatief in het nieuws geweest. Door COVID-19 is de situatie nog nijpender geworden. Bewust van de risico’s die zij lopen, is een groep vluchtelingen in actie gekomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. “We zijn begonnen met het maken van maskers, het bouwen van tijdelijke waterstations waar mensen hun handen kunnen wassen en het verzamelen van afval. We werken samen met de andere vluchtelingen en met de lokale bevolking om mensen te wijzen op de beschermingsmaatregelen. Kwetsbare vluchtelingen ondersteunen we totdat ze uit Moria worden geëvacueerd. Een uitbraak in het kamp zou een ramp zijn”, leggen ze uit. Hoewel het immigratiebeleid nog steeds door de lidstaten wordt bepaald, heeft het Europees Parlement meermaals de aandacht gevestigd op de situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden. In april heeft het Parlement gepleit voor meer ondersteuning, accommodatie en medische uitrusting voor de vluchtelingenkampen.

"Wij werken nu met nog meer voedselproducenten samen, met wie we een partnerschap aangaan om meer maaltijden te verdelen. Zo kunnen we meer mensen in nood helpen.“

Anna Doneert voedseloverschotten aanorganisaties voor maatschappelijk welzijn. Griekenland, Athene

Omdat de horeca moest sluiten om de volksgezondheid te beschermen, zijn in sommige landen grotere voedseloverschotten ontstaan. Bovendien hebben sommige liefdadigheidsorganisaties, bijvoorbeeld gaarkeukens die warme maaltijden aanbieden, hun activiteiten stopgezet om samenscholingen te voorkomen. Anna werkt voor de Griekse non-profitorganisatie Boroume en zet zich tijdens de pandemie in om voedselverspilling in Griekenland te verminderen. Via haar programma “Saving & Offering Food”, dat voedselbedrijven en liefdadigheidsorganisaties met elkaar in contact brengt, verdeelt de organisatie meer dan 24 000 maaltijden per dag aan mensen in Griekenland die geconfronteerd worden met voedselonzekerheid. Gemeenten bieden via hun diensten voor maatschappelijke zorg ook extra steun aan kwetsbare groepen (bijvoorbeeld hup aan huis voor mensen die in zelfisolatie zitten). Daarom stuurt Boroume een groot deel van het geschonken voedsel naar de voedselbanken van gemeenten.

"Vandaag zetten we onze erfenis voort met een eenvoudige maar doeltreffende daad, om ons land te helpen in deze tijden van nood“

Elisabeth Levert alcohol aan speciale COVID-19-afdelingen in het land Griekenland, Athene

Voor de uitbraak van de pandemie produceerde het bedrijf van Elisabeth alcoholische dranken op basis van wijn van de Egeïsche Eilanden. Om de Grieken tijdens de pandemie op een andere manier op te vrolijken dan met alcohol besloot het bedrijf zijn productie af te stemmen op de behoeften van 13 speciale ziekenhuizen waar COVID-19-patiënten worden behandeld. De eerste levering alcohol is inmiddels aangekomen in Griekenlands grootste ziekenhuis, het Evaggelismos in Athene, en de komende drie maanden worden ook de voorraden van andere ziekenhuizen in heel Griekenland aangevuld.