„Bez pomoci EÚ by som sa nedostala domov“

Awa Seck Vďaka pomoci EÚ sa mohla bezpečne vrátiť domov Belgicko, Brusel

Keď členské štáty EÚ zavreli hranice, niektorých európskych občanov táto udalosť zastihla v zahraničí. Všetkým nám je jasné, že počas tejto krízy je najlepšie zostať doma, ale čo ak ste v čase, keď sa začal šíriť vírus, uviazli niekde v zahraničí? Take Awa to zažila na vlastnej koži. Awa je Belgičanka a práve bola na dovolenke v Senegale. Európske Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie zorganizovalo spiatočné lety do Európy, takže Awa – a spolu s ňou tisícky ďalších občanov EÚ – sa mohli bezpečne vrátiť späť do vlasti. Európska únia pomáha členským štátom koordinovať pomoc a konzulárnu repatriáciu občanov EÚ zo všetkých kútov sveta. Doteraz počas tejto krízy pomohli vrátiť sa späť do Európy približne 85 000 ľuďom.

„Som hrdý, že vďaka zeleným jazdným pruhom EÚ môžem prepravovať tovar po celej Európe“

Fred Vďaka zeleným jazdným pruhom EÚ prepravuje základný tovar v rôznych členských štátoch Únie Holandsko, Utrecht

Vnútorné hranice EÚ sú síce zavreté, z času na čas však i tak vidieť kamióny, ktoré cez ne prechádzajú. Vedeli ste, že tieto kamióny sú pre Európu zárukou prepravy potravín a základných druhov tovaru určených na ďalšiu distribúciu a predaj? Fred je jedným z tisícov vodičov kamiónov, ktorí sú „našou záchranou“. Jeho práca je mimoriadne ťažká – a práve vďaka nej sú naše obchody priebežne zásobované tovarom a nemocnice životne dôležitým materiálom. Fredove cesty sú vďaka Únii ľahšie. Európska komisia 23. marca požiadala členské štáty, aby všetkým nákladným vozidlám povolili absolvovať príslušné kontroly a zdravotné vyšetrenia v priebehu 15 minút. Takisto poskytla odporúčania, ako najlepšie chrániť pracovníkov v sektore dopravy pred ochorením COVID-19.

„Prešli sme už poriadny kus cesty a teraz to predsa nevzdáme!“

Valentinos Koordinuje sledovanie kontaktov na cyperskom ministerstve zdravotníctva Cyprus, Nikózia

Valentinos Silvestros je terénny epidemiológ. Takisto koordinuje sledovanie kontaktov na oddelení pre dohľad nad infekčnými ochoreniami a ich kontrolu na ministerstve zdravotníctva. Jeho tím identifikuje reťazce infekcie a snaží sa ich „prelomiť“ tým, že izoluje už nakazené osoby, ako aj všetkých tých, s ktorými dotyčná osoba prišla do kontaktu. Jeho práca prebieha vo veľmi náročných podmienkach a vyžaduje si veľkú obetavosť. Valentinos nevidel rodinu a priateľov už viac ako osem týždňov. Niekedy cíti obrovskú únavu a po celodennej práci ho často bolí chrbát a šija. Pri pohľade na klesajúce čísla však pociťuje úľavu. „Som veľmi rád, že naša malá krajina je na tom tak dobre,“ hovorí. Všetci spolupracujú a to ho napĺňa optimizmom aj do budúcna. „Ešte stále nemôžeme odpočívať,“ upozorňuje. „Nemôžeme sa vzdať. Musíme chrániť ľudí a posilniť naše systémy zdravotnej starostlivosti.“

„Kampaň #EMKrepi spája slovinské podniky a mladých ľudí s cieľom pomôcť opäť naštartovať ekonomiku krajiny“

Nika Nabáda mladých ľudí, aby počas koronakrízy uprednostňovali slovinské výrobky a služby Slovinsko, Ľubľana

V čase, keď lokálne obchody v celom Slovinsku čelia dôsledkom opatrení na obmedzenie pohybu, sa kampaň „Európska karta mládeže“ (#EMKrepi) stala zdrojom novej nádeje. Jej myšlienka je pritom jednoduchá. Tým, že sa mladí Slovinci do 30 rokov zapoja do programu #EMKrepi, získajú u miestnych podnikateľov prístup k množstvu výhod. Dokonca tak môžu pomôcť zachrániť firmy svojich priateľov. S touto iniciatívou prišla Slovinská agentúra pre mládež (SLOAM), ktorá mladých ľudí podporuje v rozvíjaní potenciálu, integrácii do spoločnosti a prijímaní zodpovedných rozhodnutí. V rámci programu už bolo vystavených viac než 120 000 kariet pre 40 % slovinskej mládeže. „Karta poskytuje množstvo výhod vrátane viac než 70 000 zliav v celej Európe. Kampaň #EMKrepi je najnovším projektom. Vďaka tejto karte budú môcť mladí ľudia v najbližších mesiacoch nakupovať primárne slovinské výrobky a služby, čo prispeje k oživeniu našej ekonomiky,“ vysvetľuje Nika Stegovec.  

„Dali sme ľuďom hlasovať o tom, čo bolo pre nich počas karantény najdôležitejšie“

Femi Dokumentuje kultúru a životný štýl v Írsku počas pandémie Írsko, Dublin

Pandémia COVID-19 nám ukázala, ako sa môže meniť naše vnímanie toho, čo je skutočne dôležité. Asi všetci sme boli svedkami nezmyselného nakupovania toaletného papiera. Aké veci však považuje za životne dôležité mladšia generácia? Írska spoločnosť Slight Motif si predsavzala, že to zistí. Na sociálnych médiách uverejnila zoznam 32 vecí, ktoré boli počas karantény dôležité. Potom spustila hlasovanie. Každý mohol zahlasovať za jednu z položiek uvedených na zozname, ktorý obsahoval napríklad papierové vreckovky, maškrty, dezinfekčný gél na ruky alebo pomôcky na cvičenie. „Po piatich kolách si naši mladí účastníci ankety za najpotrebnejšiu vec počas karantény zvolili aplikáciu Spotify,“ hovorí Femi Falana. Tento projekt, ktorý pomenovali „Quarantine Bunker Pack“ (Balíček prežitia v karanténe), je len jednou z iniciatív spoločnosti Slight Motif zameraných na dokumentovanie mestskej kultúry a životného štýlu v Írsku.

„Najviac mi v pamäti utkvela vďačnosť našich cestujúcich“

Olga Letuška na repatriačných letoch Poľsko, Varšava

Operácia s názvom #LOTdoDomu (Leť domov so spoločnosťou LOT) bola jednou z organizačne a logisticky najnáročnejších leteckých operácií v histórií poľského civilného letectva. Poľská národná letecká spoločnosť uskutočnila počas 22 dní lety do 71 miest v 53 krajinách po celom svete. Prípravy na operáciu prebehli v rekordne krátkom čase. Jej cieľom bolo pomôcť krajanom, ktorí pre vypuknutie pandémie COVID-19 nečakane uviazli v zahraničí ďaleko od svojich rodín. „Tie lety sa v toľkých ohľadoch líšili od bežných letov. Pri každom ďalšom v nás silnel pocit, že sme súčasťou záchrannej misie“, hovorí Olga, členka posádky viacerých z týchto letov. Spoločnosť LOT zrealizovala 388 letov zo šiestich kontinentov a prepravila cestujúcich z Peru, Mexika, Argentíny, Japonska, USA, Austrálie a mnohých ďalších krajín. Vďaka nej sa domov vrátilo až 54 000 poľských občanov.

„Každý jeden život je dôležitý“

Constantinos Bojuje proti pandémii na viacerých frontoch: od centrálneho príjmu po celoštátnu koordináciu Cyprus, Nikózia

Constantinos Constantinou je špecialista na infekčné ochorenia v štátnej zdravotníckej organizácii a s pandémiou koronavírusu zápasí rôznymi spôsobmi už od samého jej začiatku. Constantinos, ktorý si dobre uvedomoval nedostatok dôveryhodných informácií o tejto novej zdravotnej hrozbe, pracoval na cyperskom ministerstve zdravotníctva, kde koordinoval šírenie a priebežnú aktualizáciu usmernení týkajúcich sa ochorenia COVID-19, ktoré vydali Svetová zdravotnícka organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb i ďalšie medzinárodné orgány. Jeho deň sa začína liečbou pacientov na oddelení pre COVID-19 Všeobecnej nemocnice v Nikózii a končí sa neskoro večer po dlhých telefonátoch a emailoch s kolegami o metódach liečby pacientov, ako aj s bežnými ľuďmi o tom, ako chrániť seba a svojich najbližších.

„Pomáhame malým podnikom riešiť právne otázky súvisiace s pandémiou“

Małgosia a Katarzyna Podnikom zasiahnutých pandémiou poskytujú bezplatnú právnu pomoc Poľsko, Poznaň

Pandémia COVID-19 a jej dôsledky zastihli mnoho podnikov nepripravených. Ako si majú poradiť s prerušením dodávok? Ako sa na ich spoločnosti vzťahujú ustanovenia o vyššej moci? S odpoveďou na tieto a podobné otázky chcela pomôcť aj Małgosia, poľská právnička, ktorá sa rozhodla, že na YouTube vytvorí kanál „Právo pre podnikateľov“. „Podnikateľom pomáham zorientovať sa v najnovších právnych predpisoch a v možnostiach získania finančnej pomoci,“ vysvetľuje Malgosia. „Keďže predpisy vydané v súvislosti s COVID-19 sa v Poľsku neustále aktualizujú, s Kataríninou pomocou sme náš nápad ešte vylepšili.“ Právne poradenstvo teraz malým podnikom poskytujú najmä prostredníctvom webinárov a bezplatných telefónnych konzultácií. Venujú sa pritom aj témam ako ochrana údajov a súkromia zamestnancov pracujúcich z domu. Informácie o tejto iniciatíve nájdete na webovej, ako aj facebookovej stránke firmy.

„Hnutie Vie Féminine pomáha ženám presadzovať svoje práva a zároveň udržiavať spoločenské kontakty“

Yasmina a Fatima Vytvorili telefonickú linku a facebookovú skupinu na pomoc ženám v núdzi Belgicko, Charleroi

Ženy v zložitej životnej situácii sa v Belgicku môžu obrátiť na organizáciu „Vie Féminine“. S koronakrízou však prišli nečakané výzvy: kým počet žien v núdzi narastal, organizácia zvládala nápor práce čoraz ťažšie. Fatima a Yasmina videli, že týmto novým okolnostiam sa musia prispôsobiť. Rýchlo zriadili horúcu linku, ktorá funguje sedem dní v týždni, aby si ženy v Charleroi mohli udržať spoločenské kontakty a uplatniť si svoje sociálne práva prostredníctvom telefónu. Rovnakú pomoc zorganizovali aj v ďalších piatich regiónoch Valónska. Neskôr vytvorili aj facebookovú skupinu s názvom „Confinées et solidarités“ (Ženy a solidarita v karanténe). „Vďaka tejto skupine môžu ženy ostať v kontakte a vzájomne sa podporovať aj v časoch nútenej sociálnej izolácie. Každý pomáha, ako vie – či už vymýšľaním nápadov, ako zabaviť deti, rozvozom jedla, alebo podaním pomocnej ruky v závažných situáciách. Podarilo sa nám vytvoriť atmosféru skutočnej spolupatričnosti,“ vysvetľujú Fatima a Yasmina.

„Zákazníci môžu vďaka našej mape nájsť a skontaktovať lokálnych výrobcov“

Celine a Ludovic Pomáhajú lokálnym výrobcom prekonať koronakrízu Francúzsko, Beaumontel

O lokálnych výrobcoch sa nehovorí často, avšak dôsledky karantény vo Francúzsku nesú veľmi ťažko. Nútené zatvorenie trhov, reštaurácií a školských jedální lokálnych výrobcov výrazne zasiahlo. V Normandii táto situácia vyvolala otázku: ako môžeme dosiahnuť, aby obyvatelia v týchto ťažkých časoch nakupovali u lokálnych výrobcov? Región Normandia a miestne združenie zodpovedné za lokálnu menu – tzv. rollon – spoločne našli riešenie. Vytvorili regionálnu mapu, ktorá je už od 8. apríla dostupná na internete. Mapa, ktorú nazvali „Au Rendez-Vous des Normands“ (Miesto stretnutia Normanov), obsahuje kontaktné údaje viac než 1 200 lokálnych výrobcov, ktorí ponúkajú ovocie a zeleninu, mäso, ryby a plody mora či mliečne výrobky. Odkedy sa mapa objavila na internete, zaznamenala už viac než 3 000 pozretí.

„Cieľom našich iniciatív je pomáhať a podporovať tých, ktorí v tejto situácii trpia najviac“

Anca Pomáha miestnym podnikateľom a personálu nemocníc v časoch pandémie Rumunsko, Bukurešť

Anca dostala nápad, ako pomôcť miestnym podnikom prežiť toto obdobie zákazu vychádzania. Vyzvala priateľov na Facebooku, aby si kúpili darčekové poukazy miestnych firiem, ktoré budú môcť využiť hneď po skončení karantény. „Netrvalo ani deň a kampaň sa rozšírila na sociálnych médiách“, hovorí Anca. „Spolupracovať s nami začala aj online rezervačná platforma CardCadou, vďaka čomu je teraz do programu zapojených viac než 140 malých podnikov v celom Rumunsku“. Anca sa však s týmto výsledkom neuspokojila. Pomôcť chcela aj iným. Preto vytvorila platformu s názvom #CafeaPentruSpitale (Káva pre nemocnice), prostredníctvom ktorej môžu ľudia kúpiť zamestnancom nemocníc poukaz na kávu. „Vďaka #cafeapentruspitale sa nám podarilo nemocniciam v Bukurešti a v ďalších piatich rumunských mestách darovať stovky kíl kvalitnej kávy“, povedala nám Anca. Reakcie lekárov a zdravotných sestier boli také pozitívne, až sa tento nápad rozhodla prevziať berlínska pražiareň kávy The Barn a zrealizovať ho v Nemecku.

„Keďže na začiatku neexistovali žiadne modely, ktoré by dokázali monitorovať a predpovedať vývoj epidémie, zbadali sme v tom príležitosť“

Dr. Leskovar a prof. Dr. Cizelj Dvaja slovinskí jadroví inžinieri sa rozhodli, že kompetentným orgánom poskytnú kľúčové štatistiky vývoja COVID-19 Slovinsko, Ľubľana

Obyvatelia celej Európy so zatajeným dychom sledujú, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Opatrenia na obmedzenie pohybu sa postupne uvoľňujú, možnosť príchodu druhej vlny však vyzerá stále veľmi reálne. Len čas, a konkrétnejšie štatistika, nám ukáže, ako dlho ešte potrvá, kým sa z pandémie COVID-19 stane len zlá spomienka. Dr. Matjaž Leskovar a profesor Dr. Leon Cizelj pravidelne zverejňujú aktualizované štatistiky o vývoji pandémie, o ktoré sa pri navrhovaní nových opatrení opierajú slovinské úrady. Pôvodne sa však títo dvaja jadroví inžinieri pustili do vytvárania modelov COVID-19 len zo zvedavosti a s vedomím, že na pandémiu sa treba včas pripraviť, čo je v oblasti jadrovej energetiky skutočne zásadné. Štatistiky, ktoré zverejňuje ústav reaktorového inžinierstva Inštitútu Jožefa Stefana, sú zamerané na šírenie COVID-19 na Slovinsku. Ich prezentáciu možno nájsť na kanáli YouTube.