„Zaščititi se moramo, sicer tukaj samo čakamo na smrt.“

Prosilci za azil prosilci za azil v begunskem taborišču Moria med pandemijo covida-19 Grčija, Moria, Lezbos

Begunsko taborišče Moria v Grčiji je že nekaj časa na slabem glasu, z izbruhom covida-19 pa so se razmere za ljudi, ki tam prebivajo, še poslabšale. Tudi begunci se zavedajo, da niso varni pred virusom, in nekateri so se odločili, da bodo preprečili širjenje okužb. „Začeli smo izdelovati maske in zasilna umivališča rok ter zbirati odpadke. Begunce in lokalno skupnost ozaveščamo o zaščitnih ukrepih. Posebej skrbimo za ranljive begunce, dokler jih ne umaknejo v varnejši kraj. Epidemija v taborišču bi bila katastrofa,“ so pojasnili. Čeprav je priseljenska politika še vedno v pristojnosti držav članic, je Evropski parlament že večkrat opozoril na položaj beguncev na grških otokih. Aprila je pozval, naj se poveča podpora za begunska taborišča, da bo mogoče zagotoviti boljše namestitvene zmogljivosti in več medicinske opreme.

„Sodelovati smo začeli z novimi proizvajalci živil in jih bomo prosili za razvoz dodatnih obrokov, zato da bomo lahko podprli več ljudi v stiski“

Ana podarja odvečno hrano organizacijam socialne pomoči Grčija, Atene

Zaradi javnozdravstvenih razmer so se zaprli gostinski obrati, tako da je v nekaterih državah začelo ostajati veliko več neporabljene hrane kot prej. Da bi preprečili zbiranje večjih skupin ljudi, so začasno nehale delovati tudi nekatere dobrodelne organizacije, ki so ponujale tople obroke, na primer javne kuhinje. Ana dela za grško neprofitno organizacijo Borume in je med pandemijo skrbela, da bi zavrgli čim manj hrane. Zasnovala je program "Rešite hrano in jo podarite", v katerem je povezala grška živilska podjetja in dobrodelne organizacije, ki prikrajšanim ljudem vsak dan skupaj razdelijo več kot 24.000 obrokov. Dodatno podporo so ranljivim skupinam prebivalcev zagotavljale tudi občinske službe socialnega dela, na primer pomoč sokrajanom, ki so karanteno sami preživljali doma. Organizacija Borume je največ podarjene hrane posredovala ravno občinskim socialnim centrom.

„Svoje poslanstvo nadaljujemo s preprosto, a pomembno gesto, da v teh težkih časih pomagamo svoji državi“

Elisavet dobavlja alkohol uradnim centrom za zdravljenje covida-19 Grčija, Atene

Elisavetino podjetje je pred pandemijo izdelovalo žgane pijače iz vina z egejskih otokov. Med pandemijo je prilagodila proizvodnjo in krije potrebe 13 grških bolnišnic, ki zdravijo bolnike s covidom-19.