"Varje dag försöker vi hitta nya sätt att uppmuntra lärarna och hjälpa eleverna“

Mario står bakom skriften Hur man talar med elever om coronaviruset Kroatien, Zagreb

Kunskap är bland det viktigaste i ett nödläge. Alla, oavsett ålder, måste kunna bidra till att hindra virusspridning. Tillsammans med lärare och elever har Mario varit med och sett till att information om läget från trovärdiga, kontrollerade och relevanta källor delas regelbundet. I samtalen talade man om vikten av respekt för mänsklig värdighet i alla situationer för att förhindra att hatpropaganda, främlingsfientlighet och fördomar ska spridas. Kampen mot desinformation är en gemensam insats som alla EU-institutioner deltar i. EU hjälper också till i kampen genom ett nära samarbete med nätplattformarna. Vi uppmuntrar dem att främja tillförlitliga källor, fördöma innehåll som faktagranskats som falskt eller vilseledande samt ta ner olagligt innehåll eller innehåll som kan orsaka fysisk skada.