"Fakta – inte rädsla – hjälper människor att skydda sig själva“

Gunnar Kollar passagerarnas hälsotillstånd och ger goda råd Estland, Tallinn

När hamnar och flygplatser nu öppnar igen måste detta skötas med försiktighet så att vi slipper en andra smittovåg. I Tallinn har frivilliga i estniska Röda korset gett en hjälpande hand. En av volontärerna är Gunnar. ”Min roll är att se till att alla som kommer hit får den information de behöver och följer skyddsåtgärderna, så att smittan inte sprids vidare. Vi kollar passagerarnas hälsotillstånd, tar tempen och ger dem ett par tumregler”, förklarar han. Precis som Gunnar spelar Röda korsets volontärer en viktig roll i kampen mot det här utbrottet. De utbildar människor, berättar hur man förhindrar smittspridning, motverkar desinformation och försöker hantera ryktesspridning och panik. Tallinn är bara en av många städer över hela Europa som tar liknande initiativ. Europaparlamentet kräver att EU:s gränser snabbt ska öppnas överallt och att ingen diskriminering får ske beroende på vilket land man kommer från. På så sätt kan EU:s ekonomiska återhämtning komma igång igen efter covid-19-pandemin. Läs mer här https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/security/20200506STO78514/covid-19-oppnande-av-schengens-granser-vad-kan-eu-gora

"Genom att berätta historier för varandra och dela glädje och framgång kan vi klara detta“

Pille Erbjuder föräldrar stöd genom Read Aloud-kamapanjen Estland, Tallinn

Coronaviruset fortsätter att spridas och de flesta människor som är vana att jobba i kontorsmiljö inser plötsligt att de har en ny arbetsmiljö, dvs. de jobbar hemma. På andra håll har skolor över hela Europa stängt sina dörrar för alla barn, med undantag för oumbärliga yrkesgruppers barn, vilket innebär att de flesta familjer nu tillbringar mycket tid hemma tillsammans. Att vara tvungen att balansera arbetet med ett hektiskt familjeliv kan kännas betungande. Det är här som Read Aloud-kampanjen erbjuder hjälp. Pille och hennes team hjälper föräldrar som jobbar hemifrån och försöker hitta utbildningsmaterial och andra aktiviteter för sina barn. Read Aloud uppmuntrar barnen att läsa, lyssna på historier och till och med skapa sina egna historier. Denna hjälp ges i form av personliga samtal via Facebook eller Skype. Historierna är anpassade till varje barns läskunnighetsnivå och man ser till att barnet inte tappar intresset. Genom högläsning förbättras barnets läskunnighet hela tiden, samtidigt som dess självförtroende stärks.

"Alla studerande bör ha tillgång till bra undervisning hemifrån“

María är entreprenör inom utbildningsteknik och jobbar för att alla ska ha lika tillgång till enheter för e-lärande Estland, Tallin

Solidaritet och ömsesidig hjälp är viktigare än någonsin om vi ska ta oss igenom covid-19-pandemin tillsammans. Med detta i bakhuvudet för María samman estniska familjer så att de kan hjälpa varandra att lösa specifika problem. Estniska studerande förväntas delta i e-undervisning hemifrån. Tyvärr kan inte alla kan det, eftersom de inte har de nödvändiga elektroniska hjälpmedel som krävs, som t.ex. datorer och surfplattor. Tack vare Marías projekt A computer for every student kan familjer som har oanvända datorer eller surfplattor hemma eller på kontoret ge dem till dem som inte har, så att varje studerande kan delta i fjärrundervisningen. 1 200 datorer har redan bytt familj på minde än en månad.