"Vi måste skydda oss själva, annars sitter vi bara här och väntar på att dö“

Asylsökande Asylsökande i flyktinglägret i Moria under covid-19-pandemin Grekland, Moria, Lesbos

Flyktinglägret i Moria i Grekland har blivit ganska ökänt under de senaste månaderna, och med covid-19-utbrottet har läget för människorna som bor där bara försämrats ytterligare. En grupp flyktingar insåg riskerna och organiserade sig för att förhindra smittspridningen. ”Vi började tillverka munskydd, bygga tillfälliga vattenstationer för att kunna tvätta händerna, och samla in avfall. Vi arbetar med flyktinggrupper och lokalsamhället för att höja medvetenheten om hur man skyddar sig. Vi ser till att ta hand om utsatta flyktingar tills de evakueras från Moria. Om lägret skulle bli en smitthärd vore det katastrof”, förklarar de. Även om invandringspolitiken är medlemsländernas ansvar har Europaparlamentet ofta lyft fram situationen för flyktingarna på de grekiska öarna. I april efterlyste parlamentet mer stöd, utökade inkvarteringsmöjligheter och medicinsk utrustning till flyktinglägren.

"Vi arbetar nu med ännu fler livsmedelsproducenter. Tillsammans med dem ska vi dela ut fler måltider så att vi kan hjälpa fler människor i nöd“

Anna skänker överbliven mat till sociala organisationer Grekland, Aten

Efter att hotell och restauranger tvingats stänga för att skydda folkhälsan har livsmedelsöverskottet ökat i vissa länder. En del välgörenhetsorganisationer har också stängt – soppkök som erbjuder lagad mat till exempel – för att det inte ska bildas folksamlingar. Anna jobbar på den grekiska icke-statliga organisationen Boroume och har hjälpt till att minska matöverskottet i Grekland under pandemin. Organisationen har ett program som heter Saving & Offering Food. Det sammanför livsmedelstillverkare och välgörenhetsorganisationer, och varje dag delas över 24 000 måltider ut över hela landet till dem som inte har tillräckligt med mat. Kommunerna har också ålagts att via sina socialtjänster ge ytterligare hjälp till utsatta grupper, t.ex. hemhjälp till personer som sitter isolerade. Därför har Boroume levererat en stor del av de skänkta måltiderna som nämndes ovan till de lokala kommunala bespisningarna.

"I dag för vi vår tradition vidare och gör något enkelt men verkningsfullt för att hjälpa landet i dessa tider av stor nöd“

Elisabeth levererar alkohol till utvalda nationella behandlingscentrum för covid-19-patienter Grekland, Aten

Innan pandemin slog till tillverkade Elisabeths företag spritdrycker av vin från Egeiska öarna. För att höja den grekiska självkänslan under covid-19-pandemin har företaget ställt om och ägnar nu sina resurser åt att tillgodose behoven på 13 utvalda sjukhus som behandlar drabbade patienter. Den första alkoholleveransen har redan anlänt till Greklands största sjukhus Evaggelismos i Athen, och fler är på väg till sjukhus över hela landet de kommande tre månaderna.