"Våra videoklipp stimulerar till kreativitet och delaktighet“

Teaterkompaniet KVADRIFRONS Lade ut videoklipp med berättelser ur Giovanni Boccaccios Decamerone Lettland, Riga

Kom ska du få höra! Den 16 mars började teaterkompaniet KVADRIFRONS lägga ut ny video varje dag där någon läser upp en berättelse. Berättelserna är hämtade ur Decamerone, en medeltida italiensk litteraturklassiker med 100 berättelser som utspelar sig när digerdöden härjade i Europa. ”Vi tycker att berättelserna är helt relevanta för dagens situation. Och dessutom ger det här initiativet en känsla av delaktighet och närvaro”, säger en av teaterkompaniets medlemmar. Den sista videon sändes i maj, men du kan fortfarande se och höra dem på KVADRIFRONS sidor på Facebook, Youtube och Spotify.

"Ett lagat mål mat för att tacka våra räddande änglar“

Stiftelsen Hospiss LV Levererar varm mat gratis till läkare och vårdpersonal Lettland, Riga

Restauranger, företag, volontärer – många stöttade initiativet att leverera varm mat gratis till läkare och annan vårdpersonal. Stiftelsen Hospiss LV har hjälpt till med att få fram över 50 000 mål mat sen covid-19-smittan bröt ut i Lettland. Och siffran fortsätter att växa. ”Vårt initiativ hjälper inte bara folk i vården, som sliter hårt för oss alla. Det hjälper också cateringfirmor, som har drabbats hårt av krisen”, säger en företrädare för stiftelsen. Hospiss LV är inte ensamma. Liknande initiativ hittas över hela Europa. Europaparlamentet har till exempel hållit sina restaurangkök i Bryssel öppna för att kunna erbjuda mat till dem som bäst behöver det.