"Även hemifrån skyddar vi konsumenter i hela Europa under krisen“

Karin Svarar på konsumentfrågor om coronaviruset Luxemburg, Luxemburg

De europeiska konsumentcentrumen i EU ger medborgarna råd om deras konsumenträttigheter vid gränsöverskridande shopping på den inre marknaden. Coronavirusets utbrott har inneburit en stor ökning av antalet förfrågningar med över 50 % fler samtal än vanligt. Många frågor gäller coronavirusets inverkan på flyg- och tågbiljetter, hotell, pensionat och paketresor. Centrumen varnar också konsumenterna för falska läkemedel, falska munskydd och falsk handsprit och andra bedrägerier med anknytning till coronaviruset. De informerar de nationella myndigheterna så snart de upptäcker sådan bedrägerier. Karin Basenach är chef för konsumentcentrumet i Luxemburg. ”I dessa svåra tider med coronaviruset finns våra jurister här för er som vanligt och vi erbjuder kostnadsfri rådgivning.”

"Det måste bli norm att alla har lika tillgång till digitala medier“

Patrick Ger restaurerade datorer till resurssvaga studenter Luxemburg, Luxemburg

Volontärer i Luxemburg hjälper till att dela ut restaurerade datorer till resurssvaga studenter i hela landet. ”Sedan starten 2016 har organisationen Digital Inclusion jobbat med att främja tillgången till den digitala världen”, förklarar Patrick. ”Vi har alltid främst sysslat med att restaurera donerade datorer, men när skolorna stängde tog verksamheten en ny vändning. Vi har startat ett nytt program där vi delar ut datorer till hushåll för hemundervisning.” Nedstängningen och reglerna om social distansering gjorde det inte lätt för Patrick och hans team, men de fick hjälp från volontärer ur lokalbefolkningen. ”Målet med vårt projekt är lika digital tillgång för alla, men de här senaste insatserna visar att vi också kan satsa på lika möjligheter inom skolsystemet där det digitala blir allt viktigare”, avslutar Patrick.