"Tack vare medicinsk utrustning som köpts in med EU-medel kan vi behandla fler patienter“

Piotr Hjälper gränsområden som drabbats av hälsokriser Polen, Tomaszów Lubelski

Coronaviruset stannar inte vid gränsen, men det gör inte heller insatserna för att stoppa det. I området kring gränserna mellan Polen, Belarus och Ukraina har det EU-finansierade Rescue-projektet hjälpt med att leverera ambulanser och respiratorer till sjukhusen så att läkarna kan bekämpa coronaviruspandemin över ländernas gränser och i EU:s periferi. Piotr Gozdek ansvarar för inre medicin och kardiologi vid hälsocentralen i Tomaszów Lubelski. ”Vi är nära grannar och våra patienter kan därför, oavsett från vilken sida av gränsen de kommer, räkna med en hög kvalitet på vården. Kontakterna mellan sjukhusen gör att vi kan utbyta erfarenheter i samband med större hälsokriser, till vilka SARS-CoV-2-pandemin definitivt hör.” Det handlar inte bara om utrustning. Projektet erbjuder även utbildning för 69 läkare, 48 livräddare och 137 sjuksköterskor. Man håller även på att planera utbildningsinitiativ för 4 500 invånare.

"För en scout är det naturligt att hjälpa till och ställa upp“

Anna Delade ut över 3 000 måltider till äldre och personer som lever på socialbidrag Polen, Wieliczka

Ibland räcker det med ett fåtal volontärer för att göra skillnad. I Wieliczka, nära Krakow, har en grupp vuxna scouter från polska scoutförbundet hjälpt till på alla tänkbara sätt sen mitten av mars. Deras liv har förändrats rejält och är numera inriktade på två områden – att sysselsätta yngre scouter med olika nätbaserade aktiviteter och att stötta äldre och personer som lever på socialbidrag. Gruppen har redan delat ut över 3 000 måltider och levererat skyddsutrustning och matkassar till behövande. ”För en scout är det naturligt att hjälpa till och ställa upp”, säger Anna. ”Wieliczkaborna kan alltid lita på oss, med eller utan covid-19.”

"Det är självklart att hjälpa dem som behöver det, särskilt när det handlar om människor som räddar livet på andra“

Krzysztof, Gabriela och Dagmara Ger gratis psykologiskt stöd till vårdpersonal som behöver det Polen, Warszawa

Applåder till sjukhuspersonalen är en fin och symboltung gest. Men i takt med att trycket på sjukhusen ökar, börjar till och med det här initiativet kännas tomt. Utmattningen breder ut sig, stressnivån stiger och vårdpersonalen kanske börjar bekymra sig över sin egen och närståendes hälsa. På Centrumet för förebyggande av stress och utbrändhet vid Łazarski-universitetet i Polen är man väl medveten om det här. För att lindra risken lanserade de gratis psykologisk hjälp för läkare, sjuksköterskor, sjukvårdare och labbassistenter. Erfarna psykologer står till förfogande på måndagar, onsdagar, torsdagar och söndagar för att ge stöd på telefon. ”Med #PomagamyRozmawiamy (#ViHjälperViSamtalar) vill vi ge ordentlig hjälp till alla dem som kämpar i frontlinjen mot covid-19-pandemin. Samtalen förs individuellt för att minska anspänningen och stressen, och förhoppningsvis kan vi hjälpa vårdpersonalen att hantera alla svåra situationer de ställs inför varje dag på ett bättre sätt”, förklarar gruppen.

"Det jag minns tydligast är tacksamheten hos våra passagerare“

Olga Flygvärdinna på repatrieringsflyg Polen, Warszawa

Insatsen #LOTdoDomu (Flyg hem med LOT) var ett av de organisatoriskt och logistiskt sett mest utmanande uppdragen i den polska civila luftfartens historia. Under 22 dagar flög det polska flygbolaget LOT till 71 städer i 53 länder i hela världen. Insatsen förbereddes i rekordfart för att hjälpa landsmän som blivit strandsatta i länder utanför EU, långt från sina familjer, på grund av coronapandemin. ”Dessa flygningar var på väldigt många sätt annorlunda jämfört med vad vi är vana vid. Med varje flygning kändes det mer och mer som ett räddningsuppdrag”, säger Olga som ingick i besättningen på några av flygningarna. LOT genomförde 388 flygningar från sex världsdelar och hämtade resenärer från Peru, Mexiko, Argentina, Japan, USA, Australien och många andra länder. Sammanlagt flög LOT hem mer än 54 000 polacker.

"Vi stöder kontinuerligt småföretag genom att besvara deras juridiska frågor om pandemin“

Małgosia och Katarzyna Ger gratis juridisk rådgivning till företag som drabbats av pandemin Polen, Poznań

Många företagare togs på sängen av covid-19 och dess konsekvenser för deras företag. Vad ska de göra när leveranskedjorna bryts? Gäller force majeure-bestämmelser för deras företag? För att besvara sådana frågor bestämde sig den polska juristen Małgosia för att skapa en Youtubekanal med juridik för företagare. ”Jag vägleder företagare om de senaste bestämmelserna och om vad de kan få för ekonomiskt stöd från staten”, förklarar hon. ”Eftersom covid-19-reglerna i Polen hela tiden uppdateras har vi tagit idén ett steg längre med Katarzynas hjälp.” Nu fokuserar de på att dela med sig av sitt juridiska kunnande via webbinarier och kostnadsfri telefonrådgivning för småföretag. Dataskydd och integriteten för anställda som jobbar hemifrån är några av frågorna. Information om initiativet finns på företagets webbplats och Facebooksida.