"Hoppet och viljan att hjälpa är vår livsluft“

PNEUMA Team Utvecklade en billig och lättmonterad respirator till sjukhusen Portugal, Porto

Sjukhusen har enorma behov av respiratorer. Därför utvecklar ett tvärvetenskapligt team i Porto, under ledning av forskningsinstitutet INESC TEC, en billig och lättmonterad respirator som de kallar PNEUMA. Tanken med den här alternativa respiratorn är att den ordinarie utrustningen ska kunna avsättas för allvarliga fall. Tekniken fungerar som ett alternativ till så kallad invasiv ventilation för patienter med allvarlig andningssvikt där andningsfrekvensen behöver kontrolleras. Det är också en lösning om det råder allvarlig brist på respiratorer. Europeiska forskare är världsledande inom medicinsk forskning och innovation och samarbetar över gränserna för att tillsammans förbättra hälso- och sjukvårdssystemen. EU ger även stöd till uppstartsföretag och små och medelstora företag med nya idéer om hur viruset kan bekämpas. För att få i gång sin verksamhet kan de söka stöd från Europeiska innovationsrådets program Accelerator, som erbjuder en pott på 164 miljoner euro.

"Konst är mänsklighetens spegel. Den utmanar oss, inger hopp och gör oss upprymda“

Ana driver en plattform där artister kan uppträda och få betalt av publiken Portugal, Torres Vedras, Lissabon

Tänk konst, prata affärer, skapa kultur! Det är mottot för plattformen RHI Stage som lanserats av Arte Institute på RHI-Think.com. På RHI Stage kan artister uppträda och få betalt. Covid-19 har påverkat många olika branscher i EU-länderna. Kultursektorn är inget undantag. Programmet Kreativa Europa startades av EU just för att kunna ge lån till små och medelstora företag i den kulturella och den kreativa sektorn. Programmet har också fonder för att kunna ge stöd i form av lån och lånegarantier. Det är uppmuntrande att se hur grupper över hela EU nu kan stödja konstnärerna i deras arbete och visa solidaritet med dem genom konsten.

"Vi räddar liv genom att låta folk stanna hemma“

Vizinho amigo köper och levererar varor till dem som inte kan lämna sina hem Portugal, Lissabon

Vizinho Amigo – Goda grannar, ungefär – är en grupp unga frivilliga som hjälper dem som löper större risk om de skulle bli smittade av viruset, särskilt äldre och sjuka. Eftersom dessa grupper drabbas hårdare när de väl får viruset är det mycket viktigt att de undviker folksamlingar, inte minst i matbutiker och på apotek. Det är här de ”goda grannarna” kommer in i bilden. De samlar ihop inköpslistorna, går och handlar livsmedel, läkemedel och andra nödvändiga varor, och bär sedan hem kassarna ända till dörren. De arbetar också med att höja medvetenheten om sina tjänster genom att dela ut flygblad i närområdet och samarbeta med de lokala myndigheterna. Även EU-länderna visar prov på denna anda av solidaritet, särskilt de som drabbats hårdast av pandemin. Slovakien har exempelvis skickat ansiktsmasker och handsprit till Italien, och Österrike skyddshandskar och handsprit till Kroatien. Tyska sjukhus har behandlat kritiskt sjuka patienter från Italien och Frankrike, medan Tjeckien har erbjudit Italien och Spanien skyddsplagg. Det här är bra exempel på hur vi tar oss igenom den här krisen – tillsammans.

"Det här berör oss alla“

SOS.COVID19 samlar in gräsrotspengar till personlig skyddsutrustning Portugal, Lissabon

Sjukvården har stora behov av utrustning för alla anställda, sjuksköterskor som läkare. De behöver den för att kunna skydda sig själva och hjälpa patienterna på sjukhusen. God tillgång till personlig skyddsutrustning är därför nödvändig för att stödja vårdpersonalen i kampen mot covid-19. SOS.COVID19.Portugal är en portugisisk solidaritetsrörelse som grundats av åtta kvinnor som brinner för den här frågan. De samlar in pengar på gräsrotsnivå för inköp av skyddsutrustning till flera sjukhus. Rörelsen har även dragit igång en andra insamling för att köpa skyddsutrustning till äldrevården. På EU-nivå har rescEU bildats, där medicinsk utrustning och skyddsplagg köps in och distribueras dit behoven är störst, så att den här pandemin kan bromsas och stoppas.

"Vi arbetar för att finna nya lösningar i kampen mot pandemin“

Miguel stöder den portugisiska offentliga sjukvården med livsviktiga produkter Portugal, Porto

Nya lager av handsprit, som behövs för att förebygga covid-19, har körts ut till tolv sjukhus i norra Portugal tack vare ett samarbete mellan den regionala sjukvårdsstyrelsen, Super Bock-gruppen och Levira-destilleriet. Hittills har 18 000 liter handsprit tillverkats på vår anläggning för alkoholfri öl. Det här är ett exempel på hur privata företag stöder och visar solidaritet med dem som arbetar i frontlinjen och gör det möjligt för vårdpersonalen att göra sitt jobb.

"Ett innovativt samhälle är mer självständigt och motståndskraftigt“

VIVA Lab utvecklar projekt med öppen källkod för tillverkning av skyddsutrustning åt vården Portugal, Porto

VIVA Lab sysslar mest med utbildning, innovation och design. Under pandemin tillverkar de ansiktsmasker, visir och skyddsglasögon åt sjukhusen i Porto. De har förvandlat sin arbetsplats till ett löpande band där de sätter ihop produkterna och har skapat ett nätverk med volontärer och sömmerskor. Hittills har de levererat 4 500 visir, 1 300 glasögon och 500 munskydd. Eftersom källkoden är öppet och kan delas fritt har grupper i Brasilien, Italien och Spanien kunnat ta efter dessa utmärkta idéer. Över hela EU och i alla länder, regioner och städer gör alla allt vad de kan för att hjälpa sina grannar och ge stöd till dem som behöver det mest. Detta är europeisk solidaritet i praktiken. Läs mer om allt som EU gör för att stoppa covid-19 här: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv

"Att tacka läkare och sjuksköterskor är inte nog. Vi måste alla dra vårt strå till stacken“

Eurico använder 3D-skrivare för att göra skyddsutrustning åt sjukvårdspersonal Portugal, Setúbal

Eurico arbetar på FAN3D, en konsultbyrå som specialiserar sig på friformsframställning (3D-utskrifter). För tillfället använder de 3D-skrivarna för att tillverka skyddsutrustning för vårdpersonal. Den här är bara ett av många exempel på europeisk solidaritet. Frankrike har hittills donerat 1 miljon munskydd till Italien medan Tyskland levererat 7 ton medicinsk utrustning till Italien, däribland respiratorer och narkosmasker, som räddar liv.

"Tekniskt stöd kan mer än någonsin tidigare göra verklig skillnad för sjukhusen i kampen mot pandemin“

André hjälper sjukhusen att underhålla och reparera medicinsk utrustning Portugal, Vale de Cambra

André arbetar på en webbplattform som ska hjälpa sjukhusen att kommunicera bättre med andra vårdinrättningar. Fokus ligger på underhåll och reparation av medicinsk utrustning. En av EU:s viktigaste insatser under krisen har varit att tillhandahålla lämplig medicinsk utrustning. André bidrar med att försöka lösa de logistiska utmaningar som sjukvården står inför. Det gör han genom att hjälpa specialiserade tekniker med underhåll och reparation av de verktyg som sjukvårdspersonalen så desperat behöver just nu för att kunna ge patienterna rätt vård.

"Vi söker lokala lösningar som sedan ska fungera globalt och hjälpa oss alla i kampen mot covid-19, t.ex. genom att reparera gamla respiratorer“

João ställer sitt tekniska kunnande till sjukhusvårdens förfogande Portugal, Cascais

João är mannen bakom Open Air Project som samlar en grupp frivilliga teknikkunniga som bland annat arbetar med respiratorprojekt och reparation av gamla respiratorer för vårdinrättningar. Andra projekt handlar om förebyggande och begränsning av smittan, hjälp på avstånd, logistiskt stöd, mobilappar och andra tekniska lösningar på den aktuella krisen. Projektet hoppas kunna tillhandahålla lokala lösningar som även kan vara användbara globalt och går helt i linje med EU:s försök att stödja människor på fältet och samtidigt finna lösningar för hela kontinenten.

"Du kan rädda världen genom att lära dig hur man gör för att hindra virusspridning“

Virus Fight Club Lanserade ett pedagogiskt mobilspel som lär ut Världshälsoorganisationens råd Portugal, Braga

Det här teamet på nio personer har utvecklat spelappen Virus Fight Club där spelarna reser jorden runt och kämpar mot covid-19. Spelet är designat för alla åldrar och blandar information från Världshälsoorganisationen med underhållning. Teamet ville att det skulle bli en spännande aktivitet i dessa svåra tider. Upprepad handtvätt är ett centralt inslag i spelet, men också att dela ut ansiktsmasker till smittade figurer. Den här typen av aktiviteter är ett kreativt komplement till de insatser som redan görs av EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), som genomför snabba riskbedömningar och epidemiologiska uppdateringar av utbrottet.