"Mitt företag fick hjälp tack vare EU“

Isabel Höll sitt företag vid liv tack vare hjälp från EU Spanien, Cabo de Palos

Den 13 mars stängde den spanska regionen Murcia sina gränser för att försöka begränsa spridningen av coronaviruset. Denna mycket nödvändiga åtgärd satte plötsligt ett totalt stopp för turistnäringen som detta område lever på. Som ägare till ett dykcenter drabbades Isabel särskilt hårt. Hon blev tvungen att stänga centret och lägga på is alla sina planer på att anställa personal för den normalt så hektiska påskhelgen och sommarsäsongen. EU reagerade snabbt för att hjälpa småföretag såsom Isabels företag. En ny lagstiftning har gjort reglerna om statligt stöd mer flexibla. Den spanska regeringen kan nu erbjuda företag ekonomiskt stöd snabbare så att de inte behöver säga upp personal på grund av coronavirusets utbrott. Tack vare sådana regler kan medlemsstaterna snabbt vidta effektiva åtgärder för att stödja sina medborgare och företag, särskilt småföretag, som brottas med ekonomiska svårigheter till följd av covid-19-pandemin. Alla medlemsstater kommer att kunna inrätta system för att bevilja stöd på upp till 800 000 euro till ett företag för att tillgodose dess brådskande behov.

"Vi fortsätter kampen för att stoppa infektionerna“

Ainhoa jobbar som läkare på ett vårdhem på grund av covidutbrottet Spanien, Valencia

Ainhoa är 26 år och skulle just börja sin specialiseringstjänstgöring inom obstetrik och gynekologi när pandemin satte stopp för hennes planer. Hon ville verkligen delta i kampen mot covid-19 och beslöt att jobba som läkare på ett vårdhem. I Spanien har många dödsfall knutna till coronaviruset skett på vårdhem där många av de sårbaraste lever tätt inpå varandra. Kampen mot covid-19 är långt ifrån över men Ainhoa är lättad över att inga fall har inträffat på hennes vårdhem. Även om det är tillfälligt och hon snart ska påbörja sin sjukhustjänst tycker Ainhoa att det har varit en givande erfarenhet, både yrkesmässigt och personligt. De värderingar och erfarenheter hon tar med sig från de äldre har fått henne att växa som människa. ”Vi är snart igenom det här. Vi klarar det”, säger hon

"Jag lärde mig att sy på symaskin för jag ville hjälpa till!“

Elena Har sytt nästan 4 000 munskydd Spanien, Madrid

När pandemin drabbade Spanien kände Elena att hon måste hjälpa läkarna och sjuksköterskorna att rädda liv. På egen hand lärde hon sig snabbt att använda sin mammas gamla symaskin och började tillverka munskydd av tyger hon hade hemma. När de första 25 munskydden var klara, gav hon dem till ett vårdboende i närheten. Sen fick hon veta att en granne hade skapat en grupp där varje medlem lovade att sy 200 munskydd på fem dagar. Polisen levererade materialet, hämtade munskydden när de var klara och delade ut dem vid polisstationen. Elena gick sedan med i en annan grupp som syr rockar åt vårdpersonal vid vårdboenden i Madrid. På senare tid har hon gått med i en bakgrupp som kör ut hembakta kakor till härbärgen, Röda korset och andra organisationer som skänker livsmedel till utsatta familjer. Detta gör hon samtidigt som hon distansarbetar och tar hand om sina tre barn.

"Alla solidariska handlingar får oss att inse vilken mänsklig, intellektuell och politisk klarsynthet som EU:s grundare visade prov på“

Eusebio Samordnar gratis måltider till över 25 000 människor Spanien, Tarragona

Eusebio Alonso Redondo driver Tarragonas livsmedelsbank som erbjuder måltider till mer än 25 000 personer i hela provinsen varje dag. Eusebio är pensionerad notarie och ägnar sin tid åt den här solidariska verksamheten. Livsmedelsbanken får flera ton mat varje dag från livsmedelsföretag, mataffärer, stormarknader och landsbygdskooperativ. Även de som inte har det så gott ställt skänker 10 eller 15 euro till livsmedelsbanken för att hjälpa dem som har ännu mindre. ”Kan solidariteten bli större än så här?”, undrar Eusebio. Människors insatser för behövande över hela Europa får Eusebio att inse det enorma mänskliga, intellektuella och politiska klarsynthet som präglade grundarna av EU:s föregångare, Europeiska ekonomiska gemenskapen, som banade väg för Romfördraget 1957. Eller som Eusebios väljer att uttrycka det: ”Medmänsklighet och solidaritet går hand i hand. Och det blir vårt arv till framtida generationer.”

"Desinformation är lika smittsamt som covid-19“

David Hjälper européer att förstå pandemin och dess omfattning Spanien, Madrid

David är journalist specialiserad på hälsofrågor och spelar därför en viktig roll när han informerar om covid-19 och bevakar de spanska hälsomyndigheternas presskonferenser. Han arbetar för Europa Press och bekämpar viruset genom att förmedla kontrollerade fakta, som en motvikt till desinformation och bluffar. Likt andra spanjorer har han jobbat hemifrån och strikt följt restriktionerna, vilket försvårat rapporteringen om situationen. Men på så sätt ser David till att han skyddar både sig själv och andra, samtidigt som han håller Europa Press läsarkrets uppdaterad, och indirekt räddar liv. Jämte coronapandemin har en andra pandemi av felaktig information brutit ut, i form av t.ex. skadliga hälsoråd och galna konspirationsteorier. Här är pressen ett motgift med sina kontrollerade, vetenskapliga och faktabaserade nyheter och analyser. Dessutom hålls regelbundna videokonferenser där experter och politiker från EU sprider metoder för hur man kan hantera desinformationens konsekvenser.

"För att ta oss an den här aldrig tidigare skådade utmaningen räcker det inte med innovation. Nyckeln är samarbete och solidaritet“

Tomás utvecklar ett vaccin mot covid-19 Spanien, Santiago de Compostela

Framtagandet av ett vaccin skulle spela en avgörande roll i kampen mot covid-19. Tomás Pose, Natalia Barreiro, Rebeca Menaya och José Manuel Martínez Costas är teamet bakom ett sådant projekt i ett labb i CIQUS-byggnaden på universitetet i Santiago de Compostela. Deras arbete består i att programmera celler av olika ursprung och att skapa mikropartiklar som absorberar virusets proteiner. Som vid varje vaccinutveckling är målet att vår kropp ska bygga upp ett immunförsvar som stoppar viruset. Tomás menar att det kan ta över ett år att ta fram ett vaccin, eftersom processen kräver upp till tre kliniska prövningar innan vaccinet kan anses säkert att användas på människor. Men det innovativa system som exklusivt skapats på det här labbet verkar mycket lovande. Hälsoinstitutet Carlos III, som sorterar under det spanska ministeriet för vetenskap, innovation och högre utbildning, stödde nyligen projektet med 150 000 euro, så att en avgörande ny fas av projektet kunde inledas.

"Kärlek och fantasi måste genomsyra allt du gör“

Yolanda och Aitana Hjälper äldre och personer med underliggande hälsoproblem under karantänen Spanien, Madrid

I många länder är det de äldre som för tillfället får utstå de största riskerna och svårigheterna. Även om alla åldersgrupper kan insjukna i covid-19 löper äldre större risk att bli allvarligt sjuka om de får sjukdomen. Detta på grund av fysiologiska förändringar som sker med stigande ålder och potentiella underliggande hälsoproblem. Yolanda och hennes dotter Aitana har gjort det till sin uppgift att hjälpa äldre i deras närhet i denna svåra situation. Aitana ser till att hennes mormor och morfar har tillräckligt att äta genom att göra en inköpslista. Yolanda handlar sedan och lämnar kassarna utanför deras dörr. De håller kontakten genom videosamtal så att morföräldrarna ska känna sig mindre isolerade och mer stöttade. Yolanda hjälper också äldre i deras eget bostadshus, vilka blivit mer beroende av andra. Genom att ta ut deras sopor och hämta ut läkemedel på apoteket åt dem underlättar hon vardagen för personer som är särskilt sårbara för coronaviruset.

"Mask eller ej? Hur skyddar vi oss? Jag ägnade tiden åt att dela med mig av min sakkunskap och hoppas att jag åtminstone övertygade några att stanna hemma“

Mindaugas jobbar som läkare på ett sjukhus i Spanien och ger råd till litauer på Youtube Spanien, Lleida

Mindaugas Gudelis har jobbat som läkare på FC Barcelona sedan tiden innan covid-19-utbrottet. Under de allra första dagarna av epidemin erbjöd han sig att jobba i frontlinjen på Lleidasjukhuset i Spanien och började dessutom att lägga upp engagerande och faktabaserade videor som snabbt spreds på litauiska sociala medier.

"Solidaritet är att vara beredd att utsätta oss själva för risker för att skydda andra“

Ignacio försåg Guardia Civil, som arbetade utan skydd, med masker Spanien, Madrid

Ignacio hade lyckan att få ett lager med masker från vänner i Singapore. På väg till jobbet märkte han att spanska civilgardet, som såg till att säkerhetsreglerna följdes under isoleringen, arbetade utan någon som helst skyddsutrustning. Ignacio erbjöd att dela med sig av sitt masklager med poliserna, som blev djupt rörda av hans förslag.

"Vi vill se till så att alla får det stöd de behöver“

Patricia ger psykologiskt stöd som hjälper människor att hantera covid-19-krisen Spanien, Madrid

Vid sidan om de ekonomiska problem som kan drabba dem som inte kan arbeta hemifrån kan den här karantänen allvarligt påverka människors mentala ohälsa på grund av bristen på social kontakt och utomhusaktiviteter. För att hjälpa människor att hantera den här situationen har en grupp på tio yrkesverksamma förberett en guide om de psykologiska effekterna av karantänen och hur man bäst hanterar dem. Alla kan ha nytta av ”psiCOVIDa-10”, som guiden kallas. De var noga med att inkludera stöd för äldre vuxna, familjer med barn och barn med funktionsnedsättning, personer som ger vård till äldre, distansarbetare, vårdpersonal och andra yrkesverksamma som drabbats.

"Hotell-och restaurangpersonalen ger så mycket av sig själva i jobbet och det känns bara så rätt att hjälpa dem nu“

Sara hjälper den spanska och portugisiska hotell- och restaurangbranschen Spanien, Madrid

Med så många människor som stannar hemma har hotell- och restaurangbranschen drabbats särskilt hårt under coronakrisen. För att hjälpa hotellen dem har Saras företag hittills donerat 1 miljon euro till anställda som har drabbats av covid-19. Hon har också ställt upp med utbildningar på nätet för alla som jobbar i hotell- och cateringsektorn. Vi vet ännu inte när krisen är över. Men för att vi ska komma ännu starkare ur den jobbar EU också på en ny och kraftfull EU-budget.

"Det har varit fantastiskt att se den hängivelse, målmedvetenhet och positiva energi som mina kolleger och alla på sjukhuset har visat prov på“

Matilde arbetar i ett team i Madrid som ordnar nya sjukhusbäddar åt svårt coronasjuka patienter Spanien, Madrid

Matilde jobbar som professor på Complutenseuniversitetet och som narkosläkare på universitetssjukhuset Gregorio Marañón i Madrid. Under epidemin var hon med och ordnade fram nya sängplatser åt svårt sjuka patienter på sjukhuset. I början av utbrottet kunde sjukhuset bara ta emot 40 svårt sjuka, men tack vare Matildes insats kunde man öka till 115 under krisens svåraste dagar. Detta har gjort att man nu har kapacitet att behandla de allra sjukaste och många liv har kunnat räddas. Matilde har imponerats av den energi och hängivelse som hennes kolleger visat prov på under dessa svåra tider. För att denna hängivna skara ska ha tillgång till den utrustning de behöver för att kunna utföra sina jobb på bästa sätt har EU-kommissionen sett till att lagren av personlig skyddsutrustning inte tar slut genom allt för stor export av den här typen av utrustning utanför EU.

"Data är nyckeln till kontroll över pandemin“

Amparo och hennes forskning gör att infektionerna upptäcks och rapporteras snabbare Spanien, Madrid

Amparo jobbar på Instituto de Salud Carlos III och försöker ta reda på så mycket som möjligt om covid-19 från hälsokontrollsystem och andra källor för att lokala och nationella folkhälsomyndigheter ska kunna få kontroll över pandemin. Hennes forskarteam deltar också i projektet I-MOVE-COVID-19 som finansieras av EU:s Horisont 2020-program. 17 lovande forskningsprojekt har beviljats totalt 47,5 miljoner euro ur Horisont 2020 för att öka kunskapen om covid-19 och förbättra den kliniska behandlingen. En förslagsrunda till är på gång, värd 45 miljoner euro. Fokus är på behandling och diagnostik, för att kunna tackla detta och framtida coronautbrott. De här miljonerna kommer från det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel.

"Varför jag gör det jag gör? För att informera, inspirera och ge krisen ett sammanhang“

Eduardo fångar ögonblicksbilder från coronautbrottets frontlinjer Spanien, Madrid

Som medlem av Europa Press är fotojournalister som Eduardo våra ögon mot världen – och de bär ett enormt ansvar. De är tysta vittnen till historiska händelser. De arbetar i sanningens tjänst och undviker antydningar, genvägar och ingripanden. Hur kommer det sig att foton är så viktiga för dem och, i förlängningen, för oss alla? Fotografier är vår tids universella språk. Med sina bilder bringar fotojournalisterna ordning i kaoset på vår jord och skapar klarsyn i den förödelse som omger oss. De får oss att se saker vi annars skulle missat, händelser och människor långt borta från vårt eget hörn av Europa. Coronautbrottet har lett till att falska nyheter har börjat spridas, något som försvårar arbetet med att bromsa pandemin. EU arbetar för att öka medvetenheten om farorna med desinformation. Det är inte bara människors hälsa som står på spel, utan till och med demokratin. På samma sätt som vi respekterar den sociala distanseringen och tvättar våra händer har vi en skyldighet att stoppa spridningen av falska råd och vilseledande berättelser.

"Du behöver inte vara hjälte för att hjälpa, det räcker med att vara medmänniska“

Sara gör munskydd till sjukvårdspersonalen Spanien, Madrid

Vi kanske måste stanna hemma för att stoppa virusspridningen, men därmed inte sagt att vi inte kan vara till stor hjälp för dem som står i frontlinjen för det här utbrottet. Sara bestämde sig för att från sitt hem i Madrid hjälpa till med att tillverka munskydd åt sjukvårdspersonalen. Hon är lärare till yrket men har använt tiden utanför klassrummet som en möjlighet att visa solidaritet och medkänsla med människor i området där hon bor. Över hela EU har vi sett hur en persons handlingar kan hjälpa mångfaldigt fler. Känslan av samhörighet är avgörande i kampen mot viruset. Tacka någon redan i dag som du vet utför en personlig solidarisk handling!

"Musik har blivit till något som förenar, ett hoppfullt budskap om att vi står starka“

Ana María ger lunchkonserter från balkongen Spanien, Albacete

En vänlig gest kan starta en kedjereaktion som bara växer och växer. Så var det för Ana María och hennes man, båda violinister. En eftermiddag bestämde de sig plötsligt för att hålla en balkongkonsert för sina grannar. Nästa dag anslöt sig en altviolonist från en annan balkong, och dagen därpå en saxofonist. Varje dag väntar nu hela grannskapet på sin lunchkonsert, stärkta av musiken och i vetskap om att de inte är ensamma i dessa exceptionella tider. Över hela Europa bidrar människor med sina unika talanger i #Europeermotcovid19. Kanske finns det något som du älskar och som skulle kunna sätta guldkant på tillvaron för personer in din omgivning? Vi har alla en roll att spela, här i Europa. Vi kommer att ta oss igenom den här krisen – tillsammans.

"Vi vet hur mycket folk behöver oss och vi kommer inte göra dem besvikna“

Cecilia Mjölkbonde som fortsätter jobba för att basvaror ska finnas tillgängliga under krisen Spanien, Villaquejida, León

Cecilia och hennes familj driver en mjölkgård. De är de enda som jobbar på gården och all produktion faller på deras axlar. De arbetar stolt vidare under krisen så att basprodukter som mjölk inte försvinner för de många familjer som är beroende av dem. Likt många lokala familjegårdar får de stöd från EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Aldrig tidigare har de varit stoltare över vad de gör. De vet att människor förlitar sig på att de fortsätter att leverera de basvaror vi normalt tar för givna. Och de kommer oförtröttligt att arbeta vidare under den här svåra tiden, hur svår den än blir.