skip to content
 
 
 

Úplné znění pravidel soutěže

 .

Tato pravidla soutěže upravují úplně a  soutěž Euroscola (dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Soutěží se o finanční příspěvek na cestu do Štrasburku do Evropského parlamentu a účast školní třídy na projektu Euroscola v sídle Evropského parlamentu. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 .

Konání soutěže

1. Soutěž probíhá v období od 15. října do 15. listopadu 2019 (12:00). 

 .

Organizátor soutěže

2. Organizátorem soutěže je Kancelář Evropského parlamentu v ČR se sídlem, adresa Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Organizátor").

 .

Účastníci soutěže a soutěžící

3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba studující 2. nebo 3. ročník střední školy akreditované Ministerstvem školství České republiky.

4.  Soutěžící je libovolně veliká skupina studentů z jedné školy (dále jen soutěžící). Výhra může být uplatněna na max. 24 studenů a dva doprovody. Setkání Euroscola ve Štrasburku se vybraná škola může zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce.  

5. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo má veřejný profil na Instagramu, splňuje pravidla použití sítě a splní stanovená pravidla soutěže.

Předmět soutěže

6. Předmětem soutěže je zveřejnění videoklipu na veřejném Instagramovém profilu soutěžícího. (Skupina studentů si zvolí jeden profil, na který videoklip umístí).

Popis soutěže

7. Soutěžící vypracuje v libovolně velké skupině video o maximální délce 1 minuta.

8.  Ve videu vyjádřete vaši představu o tom, čím by se měli poslanci EP v příštích letech zabývat. Zachyťte vaše názory na evropská témata. Příklady témat naleznete v nápovědě v záložce "Podzimní soutěž".

9. Ve videu použije evropskou tematiku (umístěte např. symbol EU). Video musí být srozumitelné, souviset s tématem soutěže a nesmí obsahovat vulgarismy. Nesmí být rozporu s dobrými mravy, nesmí obsahovat jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví či národnosti, nebo obsahovat prvky násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Video musí být autentické a autorské.

10. Hotové video dejte na váš veřejný profil na Instagramu, označte ho hashtagem #soutezeuroscola2019 a označte @evropskyparlament. Napište k němu název školy a třídu!

11. Instagramový veřejný profil zvolte jeden za celou skupinu. (tzn. video umístěte pouze jednou na jeden profil).

 .

Hlavní cena

12.  Hlavní výhrou v soutěži je finanční příspěvek určený na cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se uskuteční setkání studentů z 28 členských států. Soutěžící vyhrává finanční příspěvek pro celou svou třídu (24 studentů + 2 doprovody). Každá škola může v této soutěži vyhrát pouze jednou. Termíny setkání budou komunikovány prostřednictvím e-mailu.

13. Na výhru není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze.

Hodnocení

14. Po ukončení soutěže bude odbornou porotou z řad zaměstnanců Kanceláře Evropského parlamentu v ČR vybráno 15 videí, která postoupí do instagramového losování v přímém přenosu. U videí se hodnotí splnění náležitostí uvedených v pravidlech, dále kreativita, myšlenka, výstižnost a originalita. Z předvýběru bude  vylosováno celkem 9 soutěžních videí z 9 různých škol, které vyhrají hlavní cenu.

Výherci

15. Škola může vyhrát pouze jednou. Čím více videí studenti z jedné školy vytvoří, tím se samozřejmě zvyšuje šance na úspěch.

16. Výherce bude pořadatelem vyzván k tomu, aby do 5ti dnů zaslal na naši emailovou adresu eppraha@europarl.europa.eu jméno a kontakt na pedagoga a školu. Na tento kontaktní email  zašle pořadatel oznámení výhry a další podrobnosti k výhře.

17. Výherci budou po skončení soutěže zveřejněni  na Instagramovém profilu pořadatele @evropskyparlament a stránkách www.euroscola.cz, nejpozději do konce listopadu 2019.

Další ustanovení

18. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není v souladu s dobrými mravy.

19. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu a Instagramu)

20. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, zejména je oprávněn kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže, soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit.  

Souhlas

21. Soutěžící prohlašuje, že zveřejněním soutěžních fotografií a jejich následným neomezeným užitím ze strany pořadatele soutěže neporušuje žádná, zejména autorská či obdobná práva (práva na ochranu osobnosti) třetích osob a že případně sám přímo a na své náklady takové nároky vypořádal či vypořádá.
22. . Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat