40 év uniós bővítés
Kik csatlakoztak eddig az EU-hoz?
 

Tartalom:
Belgium Bulgária Csehország Dánia Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Horvátország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Egyesült Királyság
                                                       
 

1958: Megalakul az Európai Közösség (EK)    

           

Római Szerződés:  

1958. január 1. (Hatálybalépés)
 

Ország  

 • Belgium 
 • Németország 
 • Franciaország 
 • Olaszország 
 • Luxemburg 
 • Hollandia 
 

Prioritások:  

 • Gazdasági és szociális fejlődés
 • A béke és szabadság biztosítása
 
Bezár 
  
 

1973: Első bővítés    

                 

A csatlakozás dátuma 

1973. január 1.
 

Ország  

 • Dánia 
 • Írország 
 • Egyesült Királyság 
 

A csatlakozás feltételei 

Az EK normáinak és szabályainak megfelelő európai ország

 

Eljárás 

 • Tanácsi hozzájárulás, konzultáció a Bizottsággal
 • Az összes tagállam beleegyezése
 • Jóváhagyás a csatlakozó ország parlamentje részéről vagy népszavazás
 

Hogy nézett ki az EU? 

 • Az EU neve Európai Közösség volt
 • Prioritások: vámunió, egységes piac, mezőgazdaság
 

Európai Parlament 

Az EP hivatalos neve Parlamenti Közgyűlés. A döntéseket a Bizottság javaslata alapján a Tanács hozta. Az EP-vel csak konzultáltak.

 
Bezár 
  
 

1981: Görögország csatlakozik    

                   

A csatlakozás dátuma 

1981. január 1.
 

Ország  

 • Görögország 
 

A csatlakozás feltételei 

Az EK normáinak és szabályainak megfelelő európai ország

 

Eljárás 

 • Tanácsi hozzájárulás, konzultáció a Bizottsággal
 • Az összes tagállam beleegyezése
 • Jóváhagyás a csatlakozó ország parlamentje részéről vagy népszavazás
 

Hogy nézett ki az EU? 

 • Az EU neve Európai Közösség volt
 • Prioritások: vámunió, egységes piac, mezőgazdaság
 

Európai Parlament 

 • A képviselőket először 1979-ben választották meg közvetlenül
 • A Parlamentnek elutasíthatja az EK költségvetését
 
Bezár 
  
 

1986: Ibériai bővítés    

                       

A csatlakozás dátuma 

1986. január 1.
 

Ország  

 • Spanyolország 
 • Portugália 
 

A csatlakozás feltételei 

Az EK normáinak és szabályainak megfelelő európai ország

 

Eljárás 

 • Tanácsi hozzájárulás, konzultáció a Bizottsággal
 • Az összes tagállam beleegyezése
 • Jóváhagyás a csatlakozó ország parlamentje részéről vagy népszavazás
 

Hogy nézett ki az EU? 

 • Az EU neve Európai Közösség volt
 • Prioritások: vámunió, egységes piac, mezőgazdaság
 

Európai Parlament 

A közvetlenül választott EP elutasíthatja az EK költségvetését, a többi témában azonban csak konzultálnak vele

 
Bezár 
  
 

1995: Északi bővítés    

                             

A csatlakozás dátuma 

1995. január 1.
 

Ország  

 • Ausztria 
 • Finnország 
 • Svédország 
 

A csatlakozás feltételei 

 • Az EU normáinak megfelelő és szabályait követő európai ország
 • Koppenhágai feltételek:
  • a demokráciát, jogállamiságot és emberi jogokat garantáló stabil intézmények
  • működő piacgazdaság
  • a tagsággal járó kötelezettségek teljesítése
 

Eljárás 

 • Tanácsi hozzájárulás, konzultáció a Bizottsággal
 • Az összes tagállam beleegyezése
 • Jóváhagyás a csatlakozó ország parlamentje részéről vagy népszavazás
 

Hogy nézett ki az EU? 

 • A Maastrichti Szerződés megteremti a hárompilléres EU-t:
  • Európai Közösség (szupranacionális)
  • Közös kül- és biztonságpolitika (kormányközi)
  • Bel- és igazságügyek (kormányközi)
 • Továbbá: politikai integráció, európai polgárság, monetáris unió, jegyzőkönyv a társadalmi kohézióról
 

Európai Parlament 

Az együttdöntési eljárás révén a Tanáccsal egyenlő döntéshozói jogkörök

 
Bezár 
  
 

2004: Az EU a berlini fal leomlása után    

                                                 

A csatlakozás dátuma 

2004. május 1.
 

Ország  

 • Csehország 
 • Észtország 
 • Ciprus 
 • Lettország 
 • Litvánia 
 • Magyarország 
 • Málta 
 • Lengyelország  
 • Szlovénia 
 • Szlovákia 
 

A csatlakozás feltételei 

 • Az EU normáinak megfelelő és szabályait követő európai ország
 • Koppenhágai feltételek:
  • a demokráciát, jogállamiságot és emberi jogokat garantáló stabil intézmények
  • működő piacgazdaság
  • a tagsággal járó kötelezettségek teljesítése
 • A csatlakozó országoknak tiszteletben kell tartaniuk a demokratikus értékeket (a szabadság és demokrácia elveit, az emberi- és alapvető szabadságjogokat, a jogállamiságot)
 

Eljárás 

 • Tanácsi hozzájárulás, konzultáció a Bizottsággal
 • Az összes tagállam beleegyezése
 • Jóváhagyás a csatlakozó ország parlamentje részéről vagy népszavazás
 

Hogy nézett ki az EU? 

 • Az Amszterdami Szerződés az uniós jogba emelte a schengeni szabályokat
 • Az uniós intézmények több jogosultsággal rendelkeznek a bevándorlási- és menekültpolitika terén
 • Új poszt: közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő
 • Megerősített együttműködés
 

Európai Parlament 

 • Az EP hagyja jóvá a Bizottság elnökét
 • Megerősített jogalkotói és felügyeleti jogkörök
 
Bezár 
  
 

2007: További keleti bővítés    

                                                     

A csatlakozás dátuma 

2007. január 1.
 

Ország  

 • Bulgária 
 • Románia 
 

A csatlakozás feltételei 

 • Az EU normáinak megfelelő és szabályait követő európai ország
 • Koppenhágai feltételek:
  • a demokráciát, jogállamiságot és emberi jogokat garantáló stabil intézmények
  • működő piacgazdaság
  • a tagsággal járó kötelezettségek teljesítése
 • A csatlakozó országoknak tiszteletben kell tartaniuk a demokratikus értékeket (a szabadság és demokrácia elveit, az emberi- és alapvető szabadságjogokat, a jogállamiságot)
 

Eljárás 

 • Tanácsi hozzájárulás, konzultáció a Bizottsággal
 • Az összes tagállam beleegyezése
 • Jóváhagyás a csatlakozó ország parlamentje részéről vagy népszavazás
 

Hogy nézett ki az EU? 

 • Az Amszterdami Szerződés az uniós jogba emelte a schengeni szabályokat
 • Az uniós intézmények több jogosultsággal rendelkeznek a bevándorlási- és menekültpolitika terén
 • Új poszt: közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő
 • Megerősített együttműködés
 

Európai Parlament 

 • Az EP hagyja jóvá a Bizottság elnökét
 • Megerősített jogalkotói és felügyeleti jogkörök
 
Bezár 
  
 

2013: Horvátország    

                                                       

A csatlakozás dátuma 

2013. július 1.
 

Ország  

 • Horvátország 
 

A csatlakozás feltételei 

 • Az EU normáinak megfelelő és szabályait követő európai ország
 • Koppenhágai feltételek:
  • a demokráciát, jogállamiságot és emberi jogokat garantáló stabil intézmények
  • működő piacgazdaság
  • a tagsággal járó kötelezettségek teljesítése
 • A csatlakozó országoknak tiszteletben kell tartaniuk a demokratikus értékeket (a szabadság és demokrácia elveit, az emberi- és alapvető szabadságjogokat, a jogállamiságot)
 

Eljárás 

 • Minden tagállam parlamentjét értesítik a csatlakozási kérelemről
 • Tanácsi hozzájárulás, konzultáció a Bizottsággal
 • Az összes tagállam beleegyezése
 • Jóváhagyás a csatlakozó ország parlamentje részéről vagy népszavazás
 

Hogyan néz ki az EU? 

 • Az EU jogi személyiség
 • A pilléres szerkezetet felváltja a kompetenciák meghatározása (kizárólagos, megosztott, támogató)
 • Több szakpolitikai területen is nagyobb hatáskört kap az EU
 • Bevezetik az európai polgári kezdeményezést
 • A tagállamok kiléphetnek az EU-ból
 • Állandó elnököt kap az Európai Tanács
 • A kül- és biztonságpolitikai főképviselő egyben a Bizottság alelnöke is
 • Létrejön az Európai Külügyi Szolgálat
 

Európai Parlament 

 • Az együttdöntés válik a rendes jogalkotási eljárássá
 • Az EP több fontos területen a Tanáccsal egyenrangú társdöntéshozó: uniós költségvetés, agrárpolitika, bel- és igazságügyek
 • Az EP-választások eredményét figyelembe véve, a Tanács javaslata alapján az EP nevezi ki a Bizottság elnökét
 
Bezár 
  
 
Forrás
 • Európai Parlament
 • Európai Bizottság