Delen op: 

Hervorming van de Verdragen 

Het verslag van Guy Verhofstadt (ALDE, België) bekijkt welke verdragswijzigingen nodig kunnen zijn voor extra hervormingen.

Het beste uit het Verdrag van Lissabon halen 

Het verslag van Mercedes Bresso (S&D, Italië) en Elmar Brok (EVP, Duitsland) bekijkt welke verbeteringen mogelijk zijn met behulp van het bestaande systeem.

Versterking van de eurozone 

Het verslag van Reimer Böge (EVP, Duitsland) en Pervenche Berès (S&D, Frankrijk) zet uiteen hoe de economieën van de landen die de euro hebben ingevoerd, dichter bij elkaar kunnen worden gebracht en veerkrachtiger kunnen worden.