Как функционира Европейският съюз Как функционира Европейският съюз

Как функционира Европейският съюз

Европейският съюз има свой собствен законодателен и свой собствен изпълнителен орган, както и независима съдебна система и централна банка. Те се подпомагат и допълват от редица други институции и органи, чиито правомощия произтичат от учредителните договори. Правомощията на Съюза се развиха много през годините с приемането на поредица от договори, като това се отнася и за процедурите за вземане на решения, които Парламентът и Съветът сега следват, когато извършват законодателна дейност по повечето политики на ЕС. За да осъществява целите си, Съюзът разполага и със собствен бюджет. Договорът от Лисабон даде на Парламента и на Съвета равни правомощия при вземането на решения за целия бюджет на ЕС и за многогодишната финансова рамка.