Външни отношения на ЕС

Външни отношения на ЕС

Действията на Европейския съюз на международната сцена се ръководят от принципите в основата на създаването, развитието и разширяването на Съюза, които са заложени и в Хартата на Обединените нации и международното право. Насърчаването на правата на човека и демокрацията е ключов аспект. Съюзът показва стратегическите си интереси и цели и чрез действията си на международната сцена. Той ще продължи да разширява и засилва политическите и търговските си отношения с другите страни и региони по света, включително като провежда редовно срещи на високо равнище със свои стратегически партньори, като САЩ, Япония, Канада, Русия, Индия и Китай. Той също подкрепя развитието, сътрудничеството и политическия диалог със страните от Средиземноморието, Близкия изток, Азия, Латинска Америка, Източна Европа, Централна Азия и Западните Балкани.